Staatsveiligheid gaat aan alarmbel hangen

De Staatsveiligheid kan niet nog meer budgettaire beperkingen aan, de kritieke ondergrens voor haar middelen op het vlak van personeel, materiaal en middelen is bereikt. Dat heeft Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag 2011 van de inlichtingendienst. Voor het eerst in haar geschiedenis organiseerde de dienst daarvoor een persconferentie.

“De budgettaire beperkingen die het jaar 2011 hebben getekend, hebben uiteraard ook onze dienst niet gespaard”, zegt Alain Winants. “Maar rekening houdend met de talrijke taken van de Staatsveiligheid, hun evolutie op nationaal en internationaal vlak en onze bijkomende verantwoordelijkheden, moet men er zich van bewust zijn dat er een kritieke grens is beneden dewelke een inlichtingen- en veiligheidsdienst niet mag dalen in termen van personeel, materiaal en middelen, op gevaar af te belanden in een situatie waarin de opdrachten niet meer op adequate, doeltreffende en performante wijze kunnen uitgevoerd worden. Die kritieke grens is bereikt.”

Zo kampt de Staatsveiligheid met een nijpend personeelstekort. “We zouden al blij zijn moest ons personeelskader opgevuld raken”, zegt Alain Winants. “Alleen op onze buitendiensten hebben we honderd mensen te kort, maar ook op onze binnendienst en de dienst analyse is er een personeelstekort. De tekorten laten zich ook voelen in de middelen waarover we beschikken.”

Bron » De Morgen