Regering maakt fraude onverjaarbaar

Wie fraudeert, moet niet langer hopen dat het misdrijf verjaart. De federale regering zal in de wet inschrijven dat de verjaringstermijn nog niet begint te lopen zolang de belastingaanslag wordt betwist, schrijft de financiële krant De Tijd. “Eigenlijk betonneren we zo wat de rechtbanken al doen”, verduidelijkte bevoegd staatssecretaris John Crombez (sp.a) op de VRT-radio.

Het begrotingsakkoord voorziet voor 2013 een reeks extra maatregelen tegen fraude, die nog eens 216 miljoen euro moeten opbrengen. De regering hoopt zo’n honderd miljoen op te halen bij de sociale fraudeurs en ongeveer hetzelfde bedrag bij de fiscale zondaars, aldus Crombez.

Concreet wil de regering de drempel om zwart geld aan te geven door banken, notarissen, boekhouders en vastgoedmakelaars verlagen. Momenteel moet dat enkel bij transacties die wijzen op ernstige én georganiseerde belastingfraude. In de toekomst is ernstige fraude voldoende. Door bedrijven die drie jaar geen jaarrekening indienen te schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen, wil de regering ook fraude via slapende vennootschappen bestrijden.

Maar er komen ook strengere straffen voor hardleerse fraudeurs. Zo komt er een nieuw misdrijf in de belastingwet: “ernstige fiscale fraude”. Op fiscale fraude staat nu een maximum celstraf van twee jaar. Zware zondaars zullen voortaan vijf jaar cel riskeren. En de verjaring zal pas beginnen lopen wanneer de ontdoken belastingen volledig betaald zijn.

Tot slot wil de regering OCMW’s die investeren op betere controles ook een bonus toekennen. Ook zullen politiediensten na een veroordeling nog een nieuw onderzoek kunnen openen om de vergaarde rijkdom van criminelen op te sporen en zullen ook buitenlandse levensverzekeringen in de belastingaangifte moeten worden opgenomen.

Bron » De Morgen