Winants: ‘Dit is een afrekening’

De topman van de Staatsveiligheid voelt zich persoonlijk geviseerd door het uitlekken van het geheime rapport. “Dit is een afrekening”, luidt het. Zo vindt Winants het vreemd dat een analyse “die vier maanden geleden naar een aantal personen is gestuurd” nu uitlekt.

“Ik heb aanleiding om mij ietwat persoonlijk geviseerd te voelen. Ik onthul geen geheim als ik zeg dat ik kandidaat ben om mezelf op te volgen. Ik weet niet of ik stoor, wie ik stoor en waarom ik stoor. Maar ik blijf erbij dat wij ons werk gedaan hebben. Het is niet de taak van het hoofd van de Staatsveiligheid om te behagen. Als dat mijn bedoeling was, dan was ik wel cinema-acteur geworden.”

De Staatsveiligheid gaat klacht indienen tegen onbekenden vanwege het lek. “Ik versta niet dat sommigen op een lichtzinnige manier deze geheime informatie braderen”, klonk het zaterdag. “Lekken over een geheim rapport is een misdrijf waarop correctionele straffen staan.”

Winants gaat iedereen die geheime informatie krijgt er “eerstdaags nogmaals op wijzen hoe ze met die documenten moeten omgaan”. Winants benadrukte bevoegd te zijn om inlichtingen in te winnen over activiteiten van schadelijke sektarische organisaties.

“We hebben deze zaak vanuit dit standpunt benaderd. We baseren ons bovendien op de lijst die samengesteld werd door de parlementaire onderzoekscommissie over sekten. Het is daarom verwonderlijk dat ons nu verweten wordt wat we volgens de wet moeten doen. Wij doen gewoon ons werk.”

De administrateur-generaal is naar eigen zeggen niet bang voor het onderzoek dat het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, het Comité I, geopend heeft.

Bron » De Morgen