‘Staatsveiligheid moet politiek neutraal zijn’

Armand De Decker wil de Staatsveiligheid niet afschaffen, maar vindt niet dat leden van de geheime dienst politiek actief mogen zijn. Hij verwijst naar Robin Libert, de nummer twee van de Staatsveiligheid, die liberaal fractieleider in Mortsel is.

“Ik vind het abnormaal en onverstandig dat een lid van de Staatsveiligheid actief aan politiek doet”, zo stelt oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker, lid van de begeleidingscommissie die de geheime diensten controleert.

Hij heeft het over Robin Libert, die ook fractieleider is van Open Vld in Mortsel. Als sleutelfiguur bij de inlichtingendienst staat Libert aan het hoofd van de dienst Analyse. “Dat zo iemand aan politiek doet, lijkt me onhandig”, gaat De Decker verder. “Dat zit niet goed. Die mensen moeten hun neutraliteit kunnen behouden.”

Als de geheime dienst zelf het onderwerp van polemiek wordt, is er dan geen probleem?

“Kijk, een van de grote problemen is dat de Belgische politici geen traditie van een inlichtingendienst hebben. Ze zijn zich niet bewust van de manier waarop de dienst functioneert en van de belangrijke rol die hij heeft. Zelfs binnen de regering wordt er niet echt belang aan gehecht. Nochtans beschikken wij over een echt controlemechanisme over de Staatsveiligheid.”

Komaan, parlementsleden hebben geen machtiging om naar de geheime rapporten te kijken. Hoe kunnen jullie de spionnen echt controleren?

“Het systeem werkt goed. De leden van Comité I zijn magistraten die alles kunnen onderzoeken. Er is nochtans wel een grens: ik betreur het dat parlementsleden geen toegang kunnen krijgen tot de geheime documenten.”

“Tot nu toe hebben de verschillende politieke partijen geen toelating gekregen. Want mocht dat wel zo zijn, dan zouden de parlementsleden hun vrijheid van meningsuiting verliezen. Over geheime en geclassificeerde documenten kan men immers alleen zwijgen. Dat is inderdaad een beperking, maar dat is de wet.”

Pleit u voor een herbenoeming van de huidige baas Alain Winants aan het hoofd van de Staatsveiligheid?

“Zeker, volgens mij is hij de geschikte kandidaat om deze taak uit te oefenen. Hij is stabiel en serieus.”

U hebt veel lof voor de Staatsveiligheid. Nochtans kwam de dienst de laatste twee maanden regelmatig in opspraak, onder meer door de screening van politici. Dat blijkt uit een rapport, maar ook uit de getuigenis van ‘de mol’ Bart Debie.

“Ik hoor nu de mensen van de N-VA hoorzittingen eisen van de baas van de Staatsveiligheid en van de justitieminister. Weten die mensen niet dat wij dat vorige week al hebben gedaan met de begeleidingscommissie?”

Zowel N-VA als Groen vraagt publieke parlementaire hoorzittingen.

“Dat zullen we nooit doen. Er bestaan hier regels. Men controleert de inlichtingendienst niet tijdens een openbare zitting. Dat is uitgesloten. Ben Weyts van de N-VA kan met zijn collega Danny Pieters praten. Die heeft alle uitleg van Winants en minister Turtelboom gekregen. Ik herhaal, de parlementaire controle is al gebeurd. We gaan de baas van de geheime dienst niet voor een vergadering van 150 parlementsleden roepen.”

In een commissie zetelen minder dan 150 parlementsleden.

“Dat doet er niet toe. Een baas van de inlichtingendienst doet dat niet.”

Denkt u dat de Staatsveiligheid onze politici moet volgen?

“Zeker niet, maar als het over extreme partijen gaat, ligt dat iets anders. Een van de taken van de Staatsveiligheid is om over het extremisme te berichten. Dus lijkt het mij normaal dat de Staatsveiligheid zich bezighoudt met het Vlaams Belang.”

In het rapport van de Staatsveiligheid stonden nochtans ook namen te lezen van leden van andere partijen.

“Dat houdt dan bijvoorbeeld verband met de sekten. De Staatsveiligheid heeft Scientology in het vizier, niet de politici.”

Bron » De Morgen