Syndicaat vraagt aandacht voor reële werking veiligheidsdiensten

Sypol.be-vse, het onafhankelijk syndicaat van de Belgische politie- en veiligheidsdiensten, vraagt aan de politici, gezagsdragers en journalisten “eindelijk interesse te tonen voor het wettelijk kader van de staatsveiligheid, de reële werking van de dienst en de controlerapporten van het Comité I”. Enkel dan is een evenwichtig en constructief debat over de Veiligheid van de Staat mogelijk zonder hierbij het personeel nodeloos belachelijk te maken. Dat stelt de vakbond vandaag in een reactie op de losgebarsten discussie over de staatsveiligheid.

Sypol.be-vse zegt met “stijgende verbazing” en “verontwaardiging” de mediastorm over de staatsveiligheid te hebben gevolgd, en laakt daarbij het manifeste tekort aan kennis over de dienst zowel van politici als journalisten.

“De uitspraken komen van ex-ministers en justitiespecialisten die hiermee aantonen dat indien de situatie zo mank liep als ze beweren, zijzelf in gebreke gebleven zijn om een bijsturing van de Veiligheid van de Staat uit te voeren”, reageert Sypol.be-vse.

De staatsveiligheid moet de regering en/of gerechtelijke overheden inlichten over de bij wet omschreven dreigingen. “Dat er nu door leden van de regeringspartijen aangestuurd wordt op het afschaffen van de dienst is op zijn minst bevreemdend”, meent Sypol.be, dat er op wijst dat de bestaande wettelijke controlemogelijkheden van “ons het meest gecontroleerde ambtenarenkorps van België maakt”.

Bron » De Morgen