Rechter kan op vonnis terugkomen

De plenaire Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat in het Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid voor een rechter opneemt om op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken. Enkel N-VA en het FDF onthielden zich.

Unanieme steun was er dan weer voor een wetsvoorstel dat het bewust onmogelijk maken van de identificatie van een voertuig om een straf te ontlopen, voortaan als een overtreding van de tweede graad beschouwt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bestuurders die met een overdekte nummerplaat rondsnorren. Bij overtredingen van tweede graad geldt een onmiddellijke inning van 100 euro. Bovendien kan de rechter een verval van het recht tot sturen uitspreken.

Bron » De Morgen