Nationale stakingsactie justitie van start gegaan

De staking bij Justitie is gisterenvanavond van start gegaan. Gevangenispersoneel en het personeel Beheer en Toezicht van de rechterlijke orde legden om 22 uur het werk neer. De volledige groep van Justitie volgt vandaag.

De cipiers legden gisteren al rond 22 uur het werk neer, om ook de nachtploegen kans te geven deel te nemen aan de actie. De actie in de gevangenissen duurt tot zaterdagochtend 06.20 uur, aldus Filip Dudal, vrijgestelde van ACV Openbare Diensten.

Vandaag volgt de rest van het justitiepersoneel. Het gaat om het personeel van de hoven en rechtbanken, de justitiehuizen, het veiligheidskorps, de staatsveiligheid, de algemene diensten bij justitie tot zelfs de werknemers van het staatsblad.

Immobilisme

De redenen voor de 24-urenstaking zijn divers, gaande van de roep om een eigen statuut tot onvrede over de overbevolking in de gevangenissen of het uitblijven van een loopbaanregeling.

De staking is ook gericht tegen het algemeen immobilisme bij justitie, aldus de bonden. Die stellen geen gehoor te vinden voor hun vragen bij minister van Justitie Annemie Turtelboom. “Of hoe kan je anders de 16 ontslagen, het niet verlengen van contracten, binnen de Justitiehuizen noemen op de vooravond van de aangekondigde actie? We hopen dat de minister van Justitie dit signaal klaar en duidelijk begrijpt en de nodiges stappen onderneemt om erger te voorkomen”, zegt Luc Neirynck van ACV Openbare Diensten.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zei gisteren in Terzake (Canvas) dat ze de woede van de vakbonden van de gerechtsambtenaren begrijpt, maar ze wijst erop dat ze niet alle onzekerheid in tijden van hervorming kan wegnemen. “Elke grote hervorming gaat gepaard met onzekerheid en manifestaties”, zei minister Turtelboom. “Ik begrijp dat. Maar vriend en vijand zijn het erover eens dat justitie hervormd moet worden. Ik kan niet elke onzekerheid wegnemen.”

“De actiebereidheid is groot”, bevestigt Filip Dudal, vrijgestelde van ACV Openbare Diensten. “In de gevangenis van Brugge bijvoorbeeld waren maar weinig werkwilligen”.

Steun

De Union Professionnelle de la Magistrature (UPM) heeft aan de vooravond van de stakingsdag bij verschillende sectoren van Justitie, haar steun aan het personeel van justitie geuit. “De armoede van van Justitie is op dit moment meer dan zorgwekkend”, zei voorzitster Paule Somers.

Eerder op de dag hadden ook al de procureurs-generaal, de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs hun steun uitgesproken voor de stakers, net als de justitiehuizen.

Bron » De Morgen