Yves Liégeois krijgt Big Brother Award

De Liga voor Mensenrechten deelt de award uit aan de gewezen procureur-generaal omdat hij het idee opperde om een DNA-databank met materiaal van pasgeboren baby’s aan te leggen.

Liégeois ontvangt de publieksprijs onder de Big Brother Awards, die de Liga jaarlijks uitreikt aan personen of fenomenen die een bedreiging vormen voor de privacy.

In een interview in De Standaard, van november vorig jaar, zei de toenmalige procureur-generaal van Antwerpen dat het een goed idee zou zijn om een databank op te richten met het genetisch materiaal van elke pasgeboren baby en van alle nieuwkomers in het land. ‘Dat zou een grote stap vooruit zijn voor de opheldering van misdrijven. Uiteraard moeten er dan strikte wettelijke criteria komen over het gebruik van DNA-gegevens.’

De publieksprijs werd bepaald via een online stemming. Als redenen voor de nominatie had de Liga het over het principe van onschuld dat wordt omgekeerd en de wettelijke en morele bezwaren voor zo’n databank.

Toen Liégeois vernam dat hij genomineerd was voor de Big Brother Awards, was hij verontwaardigd. In een reactie op de nominatie maakte hij duidelijk dat hij bedoelde dat het DNA-profiel in het medisch dossier zou moeten worden opgenomen.

De juryprijs gaat naar smartphones, ‘die onze privacy verbrijzelen alsof het een “cookie” was’. De Lifetime Achievement Award is uitgereikt aan de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Bron » De Standaard