Magistraten: “Opgelegde mobiliteit is schending van grondwet”

De Union professionelle de la Magistrature (UPM) en verschillende magistraten hebben bij het Grondwettelijk Hof een beroep ingediend tot de vernieting van de justitiehervorming. Ze vrezen vooral dat de hun door die hervorming opgelegde mobiliteit een schending is van de grondwet. Dat schrijft Le Soir.

Bij de Vlaamse magistratenverenigingen zijn momenteel geen plannen in die richting, laat Raf Van Ransbeeck, rechter bij de Brusselse rechtbank van koophandel en lid van de Vlaamse Juristenvereniging, weten.

De justitiehervorming, die het Belgisch gerechtelijk landschap hertekent door onder meer een verlaging van het aantal gerechtelijk arrondissementen en meer mobiliteit voor de magistraten, is in april in werking getreden. De magistraten moeten sindsdien hun ambt in verschillende rechtbanken uitoefenen, om te voldoen aan occassionele of structurele noden.

De magistraten zijn van mening dat de niet-betaling van bijkomende prestaties en de verslechtering van de arbeidsomstandigheden een schending vormen van artikel 23 van de grondwet. Het Grondwettelijk Hof zal zich hierover pas binnen 12 à 18 maanden buigen.

De beroepsvereniging van griffiers was in januari al naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Hun procedure gaat niet om de justitiehervorming op zich, maar over de onafhankelijkheid van de griffier die in het gedrang komt door die hervorming.

“We zijn niet tegen de nieuwe gerechtelijke arrondissementen of de mobiliteit, maar wel tegen de ambtenarisering”, zegt Serge Dobbelaere van beroepsvereniging Ceneger. “We willen duidelijkheid van het Grondwettelijk Hof: worden we ambtenaren, of blijven we een derde gerechtelijk orgaan.”

Bron » De Morgen