450 griffiers te kort: rechters moeten zaken uitstellen

In het hele land worden zo’n 450 vacatures voor griffiepersoneel niet ingevuld. Oorzaak zijn besparingen op het federale niveau. Het nijpende tekort zorgde er gisteren zelfs voor dat een rechter in Kortrijk tal van zaken noodgedwongen naar volgend jaar uitstelde. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“Mijn vaste griffier is er niet en wordt niet vervangen, net zoals heel wat anderen die met pensioen zijn”, fulmineerde rechter Guido Casier. “Ik moet op mijn knieën vallen om een vonnis ­getypt te krijgen. Zolang die ­situatie blijft duren, zal ik amper zaken kunnen behandelen.”

De afdelingsvoorzitter van Kortrijk schorste de zittingen van één burgerlijke kamer voor onbepaalde duur op. In Kortrijk hebben ze vandaag 30% griffiers te kort, in Ieper 37,5%. Ook in Gent zijn er 25% te weinig. In het hele land zijn liefst 449 vacatures niet ingevuld.

“Grootste probleem is dat FOD Justitie omwille van besparingen vacatures niet meer wil ­opvullen”, legt waarnemend hoofdgriffier van West-Vlaanderen Wim Orbie uit. “We ­proberen met verschuivingen, mutaties en de inzet van administratief personeel de acute tekorten op te lossen, maar eigenlijk zijn dat noodoplossingen.”

“Op die manier komt de werking van justitie in het gedrang”, zegt afdelingsvoorzitter van Kortrijk Tine Buyse. “Het is al lang niet meer vijf voor twaalf, maar ver over twaalf uur.”

Bron » De Morgen