“Taken van politie inkrimpen tot echte kerntaken”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil dat de politiemensen zich opnieuw zouden concentreren op de kerntaken, zoals veiligheid. Hij laat ook ruimte voor meer middelen voor de veiligheidshandhaving, ook in tijden van besparingen. In De zevende dag kreeg minister Jambon twee grote vragen voorgeschoteld. De eerste was het verlengen van het huidige dreigingsniveau 3 en dat tot begin februari.

Concreet betekent dat dat gewapende militairen zoals in Antwerpen nog altijd deel zullen uitmaken van het straatbeeld, ondanks het feit dat sommige mensen zich daar onveilig bij voelen.

Jambon verdedigde die inzet, want dankzij die 300 militairen die nu statische bewakingsopdrachten uitvoeren, kan de politie zich bezighouden met echt politiewerk, zoals opsporing. Het verlengen van het veiligheidsniveau 3 komt er overigens op advies van het OCAD, het centrum dat de dreiging onderzoekt voor de overheid, en Jambon heeft alle vertrouwen in dat centrum, dat volgens hem erg goed werk levert.

Minister Jambon maakte van de gelegenheid overigens gebruik om de discussie over de kerntaken van de politie opnieuw aan te zwengelen. Hij waarschuwt voor overdreven paniekgevoelens en begrijpt niet dat sommige lokale politiezones niet langer alcoholcontroles zouden uitvoeren of kinderen zouden helpen bij het oversteken van drukke wegen.

De beslissing ligt bij de lokale politiezones zelf, maar de minister wil wel dat die taken nog steeds worden uitgevoerd. Alcoholcontroles zijn er nog steeds, merkt hij op, maar dan soms wel in een andere vorm. Overigens voert de politie volgens hem nu veel te veel administratieve of logistieke taken uit die even goed door bijvoorbeeld gemeenteambtenaren zouden kunnen worden behandeld, aldus Jambon. “Als een agent gestolen goederen moet terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar, is dat allemaal tijd die hij niet kan spenderen aan criminaliteitsbestrijding of verkeersveiligheid”, geeft hij als voorbeeld.

De minister begrijpt ook de roep van sommige politici en politiemensen dat het nu niet het ogenblik is om te besparen op veiligheid. De regering heeft een extra potje van 300 miljoen euro beschikbaar. Jambon laat eventueel ruimte voor meer investeringen in veiligheid en hij laat nu onderzoeken welke de extra noden zijn met de huidige veiligheidssituatie. Dat wil niet zeggen dat de politie die volle pot van 300 miljoen euro zal opeisen. Er kan hoe dan ook veel gebeuren door een herschikking van de taken en capaciteit binnen de politie en andere diensten, aldus Jambon.

Tot slot riep hij de coalitiepartners op om de discussies over onder meer de inzet van het leger en de begroting, niet meer in de media te voeren: “Stop met te toeteren in de media en voer die discussies aan de regeringstafel”.

Bron » VRT Nieuws