Advocatuur waarschuwt voor privacygevolgen van anti-terreurmaatregelen

“Advocaten zijn niet alleen maar de blinde actoren van een economisch geïnspireerde ondernemerswereld. Wij moeten onze rol van waakhond van de democratische rechtsstaat vervullen.” Meester Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, toont zich in zijn Nieuwjaarstoespraak vandaag erg strijdvaardig.

“De Orde zal de maatregelen in het antiterreurbeleid die leiden naar meer inmenging in onze privacy zeer kritisch bestuderen en niet nalaten voor de gevolgen te waarschuwen”, zei Dominique Matthys.

In het Koloniënpaleis in Tervuren verzamelen vanavond de leden van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Gast is Justitieminister Koen Geens (CD&V). De opvallend strijdvaardige voorzitter van de Vlaamse advocaten heeft een duidelijke boodschap voor de beleidsmakers: de grondrechten van iedere burger moeten gewaarborgd worden, aldus Dominique Matthys. Het gaat onder meer om de rechten van verdediging, het vermoeden van onschuld en de toegang tot de rechter zonder financiële drempels. De voorzitter roept op om in dit debat “de emoties niet de overhand te laten halen”. Veiligheidsmaatregelen moeten binnen proportie blijven.

“Ook in 2015 zullen wij wetgeving die de grondrechten aantast, aanvechten voor het Grondwettelijk Hof”, belooft hij. “Réagir, c’est d’abord réfléchir”, herhaalt hij de woorden van de Brusselse stafhouder.

Aan het adres van minister Geens zegt Dominique Matthys in zijn nieuwjaarsspeech dat er creatieve oplossingen nodig zijn om binnen een krap budget te werken. Digitaal kunnen werken binnen justitie is daarom essentieel. De Orde van Vlaamse Balies richtte pas het digitale platform op dat advocaten met rechtbanken kan verbinden, zodat iedereen alsmaar meer met elkaar digitaal kan communiceren. Dit brengt justitie naar de 21ste eeuw.

“Samen met de magistratuur wil de Vlaamse advocatuur meewerken aan een open en efficiëntere justitie die de rechtzoekende een snellere bediening bezorgt. De digitalisering van justitie speelt daarbij een cruciale rol”, aldus Matthys.

Dat de advocatuur bereid is om – ondanks het krappe budget – haar beste beentje voor te zetten, wordt duidelijk wanneer de lichten in de zaal plots doven. “Ook bij justitie gaat immers het licht stilaan uit”, luidt het.

Matthys vraagt iedereen om het “kleine gadget dat hem bij de ingang overhandigd werd” te laten oplichten. “Daarmee geven wij aan dat wij ertoe in staat zijn om met een kleine individuele inspanning het licht opnieuw te doen branden.”

Bron » De Standaard