Bendespeurders niet opgezet met complottheorie van Jef Vermassen: “Kom voor de dag met namen Bende van Nijvel”

“Indien u de namen van de leden van de Bende van Nijvel kent, kom er dan mee voor de dag. U bent altijd welkom in mijn bureau.” Bende-magistraat Christian De Valkeneer reageert verbaasd op de uitspraak van Jef Vermassen over het Bendeonderzoek. “Iedereen heeft zijn theorie, maar je moet er wel nog de bewijzen voor aanbrengen”, zeggen de speurders.

Topadvocaat Jef Vermassen windt er geen doekjes om. “Ja, ik denk dat ik weet wie achter de Bende van Nijvel schuilgaat. Hun namen zitten in het dossier, misschien zelfs hun foto’s. Het raadsel rond de Bende kon al lang opgelost zijn. De maatschappij heeft daar recht op. Het is dan ook spijtig dat wij op onze vragen geen antwoord krijgen van de mensen, die zeker weten wie het gedaan heeft.”

Dat potje moet volgens Vermassen met andere woorden gedekt blijven. “Toen onderzoeksrechter Freddy Troch ten tijde van de onderzoekscel Delta de waarheid wellicht te dicht genaderd was, werd hem het dossier plots onttrokken. Troch vertrouwde mij kort voordien toe: En nu komt de moeilijke fase, want nu moet ik hoge pieten aanpakken. Het dossier verhuisde naar Charleroi en het blijft tot op vandaag onopgelost. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werden Troch en zijn speurders onlangs in diskrediet gebracht. Om de aandacht af te leiden van wat zich echt had afgespeeld?”

Freddy Troch herinnert zich de verhuis van het dossier maar al te goed: “Dat is op een onwettige manier gebeurd. De geijkte procedures werden toen niet gevolgd. Hoe mijn speurders onlangs werden aangepakt, is bovendien een schande. Zij werden er gewoon van verdacht deel uit te maken van de Bende en bewijsmateriaal vervalst te hebben om het onderzoek te saboteren. Spijtig genoeg werd ik nooit verhoord. Ik had de zaak wel kunnen uitklaren maar dan had ik het fantastische verhaal van de nieuwe speurders ook meteen met de grond gelijk gemaakt.” Maar over de inhoud van zijn dossier zwijgt Troch in alle talen.

Dictatuur boven democratie

Wie waren de hoge pieten dan, die volgens Vermassen buiten schot moesten blijven? Leden van de toenmalige Staatsveiligheid, leden van de speciale interventie-eenheid van de politie, politici en terroristen avant la lettre die een dictatuur verkozen boven de democratie, zegt de advocaat. Maar namen noemt hij niet.

Zijn hypothese is niet nieuw. Dat de Bende met haar overvallen een klimaat van terreur in ons land moest scheppen, zodat de bevolking akkoord zou gaan met inperking van haar vrijheden en de uitbouw van het politieapparaat, is een vaak aangehaalde denkpiste. “Wij hebben dat allemaal uitgevlooid”, zeggen speurders die op het dossier gewerkt hebben.

“Wij hebben nagetrokken of bepaalde mensen van de Staatsveiligheid en leden van de politie hun kennis van het veiligheidsapparaat in ons land ten dienste hebben gesteld van de Bende. Daarbij werden hoge omes niet ontzien. Het heeft niets opgeleverd. Wij hebben gezocht of gangsters uit het groot banditisme, zelfs zonder dat zij het beseften, betrokken zouden zijn geweest bij Bendefeiten. Het spoor liep dood. Wij hebben de inmenging van de politiek, daarbij inbegrepen van buitenlandse inlichtingendiensten, niet uitgesloten. Maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk.”

Onderzoek gemanipuleerd

“Mocht meester Vermassen ons kunnen helpen, dan nodig ik hem graag uit”, zegt procureur-generaal Christian De Valkeneer. “Alle materiële elementen uit dit dossier werden opnieuw onder de loep genomen. Daaruit is gebleken dat, ook na de laatste Bende-overval, nog mensen voorwerpen en wapens van de Bende bezaten. Zij hebben getracht het onderzoek te manipuleren. Wellicht beschikken zij over inlichtingen, die zij nooit eerder verklapt hebben. Of hebben zij nog ergens bewijsmateriaal liggen. Wij moeten het van die getuigenissen hebben. Hopelijk haalt de nieuwe wet die spijtoptanten strafvermindering kan geven, hen over de brug. Maar misschien kan meester Vermassen ons aan zo’n getuigenis helpen. Is dat zo, dan is hij welkom.”

Bron » Het Nieuwsblad | Yves Barbieux