Dan toch, de finale doorbraak in Bende van Nijvel-mysterie?

Is het na 32 jaar dan toch gebeurd? Speurders in Charleroi denken een naam en een gezicht te kunnen plakken op de ’reus’ van de Bende van Nijvel en enkele andere daders. Het zijn allemaal leden van de vroegere Groep Diane, de ex-rijkswacht dus. Dat bevestigt procureur-generaal Christian De Valkeneer.

De gouden tip – daar lijkt het toch wel sterk op – kwam een jaar geleden via David Van de Steen. Hij was 9 toen hij op 9 november 1985 zijn ouders zag geëxecuteerd worden op de parking van de Delhaize in Aalst en zelf een kogelregen in zijn buik kreeg. Van de Steen, nog dag en nacht bezig met de zaak, werd gecontacteerd door een vriend van de in 2015 overleden K.B.

Die werkte eind jaren 70 en begin jaren 80 bij de Groep Diane, de speciale gevechtseenheid van de toenmalige rijkswacht. B. stond bekend als een stevige drinker, was kind aan huis in een aantal Brusselse bordelen. Hij was ook erg groot, ongeveer 1 meter 90. En lid van een practical shooting club, een in die tijd slechts door enkelingen beoefende schiettechniek die leek te zijn toegepast tijdens de raids van de Bende.

Medische dossiers

Volgens de vriend kwamen na zijn dood binnen de familie van B. de tongen los. Hij was de legendarische reus van de Bende van Nijvel, die verantwoordelijk wordt gehouden voor 28 doden tussen 1982 en 1985.

Van de Steen trok met zijn gegevens naar de cel Waals-Brabant in Charleroi. Het leek een zoveelste tip van dertien in een dozijn. Speurders vroegen allereerst de medische dossiers op van B. Ze stelden vast dat de man tijdens de tweede golf van Bende-aanslagen, op vrijdag 27 september en vrijdag 9 november 1985, telkens verlof had opgenomen. Opmerkelijk: op maandag 30 september meldde hij zich ziek vanwege een verwonding aan zijn voet.

De dubbele raid, met een interval van minder dan een halfuur op de Delhaize-warenhuizen in Eigenbrakel en Overijse, was de meest drieste van de Bende tot dan toe. In Eigenbrakel werden 3 mensen gedood, in Overijse vijf, onder wie bankier en rijkswachtinformant Léon Finné.

Opmerkelijk was de zeer schamele buit in Eigenbrakel en Overijse, telkens 200.000 frank, zo’n 5.000 euro. Wat erop leek te wijzen dat de Bende, telkens bestaande uit drie mannen, uit was op terreur, eerder dan op geld. “Deze piste is nieuw en ze is credibel”, zo bevestigde procureur-generaal Christian De Valkeneer gisteravond aan de redactie. “Het is aannemelijk dat de feiten zijn gepleegd door mensen die daar een opleiding voor hadden gekregen, zoals bij de speciale eenheden. De Groep Diane dus.”

Hulp van familie B.

Na de dubbele aanslag bleef B. zich wekenlang ziek melden, om daarna terug aan het werk te gaan en op de dag van de aanslag in Aalst opnieuw verlof te nemen. Ook verder teruggaand in de tijd blijkt B. bij nagenoeg elke Bende-raid verlof te hebben genomen.

De “reus” was eind 1985 een constante in alle getuigenissen van overlevenden. Met dat verschil dat in Aalst enkele ooggetuigen melding maakten van het feit dat hij mankte. Nu wordt aangenomen dat hij zich in Overijse heeft verwond aan zijn voet.

Meer nog dan de vele toevalligheden valt de attitude van familieleden van B. op. Zij werken actief mee aan het onderzoek, vooral de broer en de ex-echtgenote. Zij zeggen jarenlang te hebben rondgelopen met hun geheim en lijken opgelucht. Zij beweren dat K.B. in de jaren voor de Bende-aanslagen deelnam aan extreemrechtse trainingskampen in de Ardennen en optrad als schietinstructeur.

“Deze mensen zijn nu erg ongerust”, zegt De Valkeneer. “Ze zijn zeer eerlijk en oprecht geweest tegen ons en hebben verklaringen afgelegd, maar vrezen natuurlijk wel reacties.”

Na de laatste Bende-raid verliet B. de Groep Diane en ging aan de slag bij de rijkswacht van Dendermonde. Na zijn pensioen ging het bergaf met hem. Hij geraakte verwikkeld in een scheiding, ging nog meer drinken, raakte sociaal geïsoleerd en stierf eenzaam.

Nog levende daders

Volgens De Valkeneer viseert het onderzoek meerdere leden van de toenmalige Groep Diane van eind jaren 70. “De meesten zijn overleden”, zegt hij. “Maar sommigen leven nog.”

Opgravingen van lichamen voor een DNA-test is volgens de magistraat niet aan de orde. “De lichamen zullen ons niets vertellen. Wij gebruiken andere methoden.”

David Van de Steen en zijn advocaat Jef Vermassen weigerden gisteren elke toelichting. Zij leven allebei al een jaar in de overtuiging dat de speurders eindelijk op het goede spoor zitten. Naar hun gevoel nam het enthousiasme bij de speurders in Charleroi, onder wie enkele oud-rijkswachters, af naarmate het nieuwe spoor het goede leek te worden. En daar ligt de verklaring voor de verrassende uitspraak van Jef Vermassen, vorige week tegenover TV Oost: “Ik weet wie achter de bende van Nijvel zit.”

Mogelijk is het die uitspraak die de speurders heeft wakker geschud. Deze week trokken politiemensen uit Charleroi met een foto van B. naar cafés in en rond Aalst, zo berichten collega’s van Het Laatste Nieuws. De speurders hopen via herkenningen na 32 jaar het leven van K.B. te kunnen reconstrueren.

In 2015 keurde de Kamer nog een wetsontwerp goed waardoor de verjaringstermijn van de zaak op veertig jaar in plaats van dertig jaar kwam te liggen. Wat betekende dat de speurders tien jaar extra kregen om de zaak uit te zoeken.

Bron » De Morgen