“Reus wou zelf waarheid boven krijgen”

“In een van de laatste gesprekken voor zijn dood heeft Christiaan Bonkoffsky tegenover zijn broer elementen aangebracht die voldoende zouden moeten zijn om namen te plakken op de Bende van Nijvel.” Dat zegt Geert Lenssens, de advocaat van de broer van de ‘reus’.

De broer van Christiaan Bonkoffsky werd vorige week opnieuw verhoord door speurders van de Cel Waals-Brabant (CWB) en bezorgde die twee nieuwe tips, meldde advocaat Geert Lenssens gisteren op Twitter.

Kort voor zijn dood biechtte Bonkoffsky tegenover zijn broer zijn betrokkenheid bij de Bende van Nijvel op. Nadat een jeugdvriend van Bonkoffsky en het Bende-slachtoffer David Van de Steen de CWB daartoe hadden aangepord, werd de broer begin dit jaar al drie keer ondervraagd.

“Hij had het toen psychisch heel zwaar”, zegt Lenssens. “Hij verkeerde in shock en heeft tijdens die eerste verhoren gewoon geantwoord op vragen. Vorige week kon hij zijn eerdere verklaringen lezen en bracht hij de laatste gesprekken met zijn broer, tot ongeveer twee maanden voor diens dood, opnieuw in kaart. Hij heeft dat nu in alle openheid verder toegelicht aan de speurders.”

‘Meerdere gesprekken’

Tot hiertoe werd aangenomen dat Bonkoffsky tegenover zijn broer geen enkele duiding gaf bij zijn biecht. Dat hij zich beperkte tot ‘ik was bij de Bende van Nijvel’, en dat het dat zo’n beetje was.

“Dat is niet zo”, zegt Lenssens, die samen met advocate Isabelle Slaets optreedt voor de broer. “We hebben vorige week met de cliënt al zijn verhoren overlopen en getoetst aan wat hij zich herinnert over de laatste twee maanden uit het leven van Christiaan Bonkoffsky. De broer maakt daaruit op dat de man in flarden signalen naar zijn omgeving heeft uitgestuurd, in voldoende mate om ons te doen geloven dat hij vragende partij was om de waarheid aan het licht te doen komen. Er zijn meerdere gesprekken geweest.”

“In een gesprek een paar maanden voor zijn dood heeft Christiaan Bonkoffsky tegenover zijn broer elementen aangebracht die volgens de laatste na onderzoek voldoende moeten zijn om namen op de Bende van Nijvel te plakken. Hij heeft er ook een duidelijke richting aan gegeven.”

De broer noemde tegenover de speurders ook een andere persoon bij wie Bonkoffsky zijn hart zou hebben gelucht. Concreter dan dat wou Lenssens het gisteren niet maken.

In eerdere verklaringen situeerde de broer van Bonkoffsky de Bende van Nijvel bij een kringetje van oudgedienden van de groep-Diane, de toenmalige antibanditisme-eenheid van de rijkswacht. Hij wees ook op de vriendschap van zijn broer met Madani Bouhouche en Robert Beijer, twee ex-drugsrechercheurs van de BOB Brussel die in 1983 de rijkswacht inruilden voor de georganiseerde misdaad.

Bonkoffsky was tot in 1979 actief bij de in die tijd sterk door extreemrechts geïnfiltreerde groep-Diane. Hij overleed op 14 mei 2015.

Kanker

Het nieuwe verhoor van de broer kwam er op vraag van de speurders zelf, maar volgens Lenssens stond de man op het punt naar de CWB te stappen om zijn relaas te vervolledigen en toe te lichten.

Volgens Lenssens staat nu vast dat Christiaan Bonkoffsky fysiek ten onder is gegaan aan kanker, maar dat hij elke medische bijstand weigerde. Hij overleed in zijn woning in het centrum van Aalst.

“Dat schetst misschien iets beter de situatie”, zegt Lenssens. “De man wou sterven en het klopt dat hij een drankprobleem had, maar het was volgens zijn familie zijn keuze om zijn pijn met drank te verdoven. Het komt de familie voor dat de man worstelde met zijn geweten. Zij zijn er zeker van dat hij zelf, met de dood voor ogen, wou dat de waarheid bekend zou zijn.”

Speurders van de CWB onderzoeken of Bonkoffsky de zogenaamde reus was tijdens de aanslagen van de Bende op de Delhaize-supermarkten in Overijse en Eigenbrakel op 27 september 1985. Hij zou op 9 november van dat jaar ook de aanslag op de Delhaize in Aalst (8 doden) hebben gefaciliteerd.

Bron » De Morgen