De schrik voor de rijkswachter

Bijna een op de drie stoelen bij de centrale diensten van de federale gerechtelijke politie is leeg. Politiebond Sypol neemt gewezen commissaris-generaal Catherine De Bolle zwaar op de korrel.

Vijf dagen geleden trok Catherine De Bolle de deur van haar commissariaat-generaal achter zich dicht om leiding te geven aan Europol in Den Haag. Toen ze daarvoor haar contract als executive director ondertekende, tweette minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat de Europese politie-­organisatie ‘een gouden zaak’ deed. Hij was niet de enige die lof had voor haar werk bij de federale politie.

Politievakbond Sypol is minder positief. In een scherp communiqué laat de bond blijken blij te zijn dat De Bolle weg is. ‘Haar vertrek mag ons niet beletten een licht te werpen op de catastrofale toestand die de commissaris-generaal nalaat bij de federale politie’, klinkt het in een bericht dat gisteren op de Sypol-website verscheen. ‘Laat ons hopen dat de problemen bij de gerechtelijke zuil na haar vertrek opgelost geraken’, voegde Ruddy Callewaert van Sypol daar nog aan toe.

De problemen zijn volgens de vakbond het grootst bij de centrale diensten van de federale gerechtelijke politie. ‘Het totaal voorziene kader bedraagt 292 personen. In werkelijkheid werken er momenteel 214 mensen, onder wie ­12 ­gedetacheerden (die niet permanent zijn, red.). De toestand is ­onhoudbaar en als er op korte ­termijn geen verandering komt, zullen de door de wet voorziene opdrachten niet meer naar behoren vervuld kunnen worden.’

De centrale anticorruptiedienst CDBC telt op een kader van 66 mensen slechts 42 ingevulde plekken. Het CDGEFID, dat zware financiële criminaliteit helpt opsporen, heeft 11 op 16 personen. Bij de Federal Computer Crime Unit is amper de helft van de 44 beoogde medewerkers aan de slag.

De vakbond hekelt ook de ‘drastische vermindering’ van de laboratoria voor wetenschappe­lijke en technische politie en de ontmanteling van de dienst ‘Trafiek in kunstwerken’. ‘Het is geweten dat deze handel een belangrijke bron van financiering voor terrorisme is. De ontmanteling gebeurde bovendien in weerwil van de verzoeken van Interpol.’

Veel hoop op beterschap heeft ­Sypol niet. ‘De nieuwe commissaris-generaal (Marc De Mesmaeker, red.) komt oorspronkelijk van bij de rijkswacht, net zoals De Bolle’, zegt Callewaert. ‘Tussen haar en Sypol heeft het nooit geboterd, ook al zijn wij de tweede grootste bond bij de gerechtelijke zuil. En ook De Mesmaeker heeft het niet begrepen op de gerechtelijke diensten.’

Wortels

Die schrik voor een rijkswachter aan het hoofd van de federale politie heeft te maken met de wortels van Sypol. De vereniging komt vandaag sterk op voor de belangen van rechercheurs, omdat ze veel mensen van de gewezen ‘gerechtelijke politie bij de parketten (GPP)’ in haar rangen telt. Na de politiehervorming, begin jaren 2000, gingen die GPP’ers samen met de rijkswacht op in de geïntegreerde politie. Samen zouden ze bij de federale gerechtelijke politie de zware criminaliteit aanpakken.

Maar interne twisten die in de jaren negentig het politie­apparaat verlamden, zijn niet ­altijd helemaal verwerkt. Nadat Sypol in 2014 naar het Grondwettelijk Hof was gestapt in verband met verschillende pensioenregelingen voor politiemensen, ging de pensioenleeftijd voor hen allen omhoog. Dat zette ook veel kwaad bloed. Doordat de vakbond wel erkend is maar niet-representatief, raakt ze ook niet betrokken bij onderhandelingen.

Volgens de woordvoerder van De Bolle, Peter De Waele, zit daar de zwakke plek van Sypol. ‘Zij weten niet hoe vaak de commissaris-generaal bij minister Jambon heeft aangedrongen om de FPG’s te versterken. Het getuigt ook van weinig moed om pas van leer te trekken nadat ze is vertrokken.’

De woordvoerder van Jambon, Olivier Van Raemdonck, geeft aan dat de personeelsbezetting die ­Sypol aanklaagt al langer een probleem is. ‘We werken met de politie al langer aan een oplossing. Het probleem is dat de budgetten voor versterkingen zijn voorzien, maar dat de mensen niet zo vlot gerekruteerd geraken. Goed opgeleide, kwalitatieve politiemensen vinden, vraagt tijd. We weten dat de politie een aantrekkelijker werkgever moet worden. Op dit moment legt KPMG trouwens de laatste hand aan een audit over de rekrutering. Op basis daarvan kunnen we de zaken verbeteren.’

Bron » De Standaard