Regering belooft extra middelen voor gerechtelijke speurders

Na de noodkreet van het gerecht kennen ministers Verlinden en Van Quickenborne extra geld en personeel toe aan Justitie om de misdaad te bestrijden. Tegelijk wordt de politie aangemaand efficiënter met haar middelen om te springen.

Met expliciete foto’s van folteringen en liquidaties slaakten de parketten en de federale gerechtelijke politie (FGP) vorige maand in ongeziene slagorde een noodkreet over het gebrek aan onderzoekscapaciteit. Vanmiddag stelden minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in de Kamer de maatregelen voor die tegemoet moeten komen aan de verzuchtingen.

Naast de versterking met 211 personen die de FGP al toegekend was, komen er nog eens 195 nieuwe gespecialiseerde speurders bij. Dat is een verhoging van 409 personen deze legislatuur, waarmee de FGP nu 4.581 personeelsleden telt, het hoogste aantal ooit. Onder meer voor de bestrijding van drugshandel, terrorisme, financieel-economische en digitale misdrijven komt er versterking. Ook belooft de regering om elke vertrekker te vervangen.

Vacatures invullen

Er komen ook bijkomende investeringen in ICT, uitrusting en het wagenpark. Met de vakbonden worden onderhandelingen opgestart om te kijken hoe gespecialiseerde profielen, aan wie het grootste tekort is, vlotter aangetrokken kunnen worden.

Het gaat onder meer om aangepaste opleidingstrajecten en verkorte aanwervingstermijnen. Want hoeveel vacatures er ook opengesteld worden, veel raken simpelweg niet ingevuld. Een extra premie voor FGP-personeelsleden komt er niet. Daarnaast wordt er 30 miljoen euro extra vrijgemaakt om voldoende politierekruten aan te werven.

‘De strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit is vandaag wat de strijd tegen het terrorisme was pakweg zes jaar geleden’, zei Van Quickenborne in de Kamer. Vooral de drugshandel viert hoogtij, wat onder meer blootgelegd wordt door het onderzoek naar de versleutelde communicatiedienst Sky ECC. Van Quickenborne sprak over ‘narcoterrorisme’.

De investeringen zijn het resultaat van moeilijke onderhandelingen binnen de regering, maar ook tussen Verlinden en Van Quickenborne zelf. Van Quickenborne wilde vooral versterkingen aan gerechtelijke zijde, terwijl Verlinden rekening moet houden met de noden van de gehele politie.

Debat over politiezones

Naast investeringen geeft de regering de politie expliciet de opdracht om efficiënter om te gaan met de middelen. Per 100.000 inwoners telt België 362 politieambtenaren, in Luxemburg is dat 329, Frankrijk 322, in Duitsland 295 en in Nederland 291, zei Van Quickenborne.

‘Overal hoor ik hetzelfde geluid: een gebrek aan capaciteit’, klonk het. ‘Die vaststelling kan contrasteren met het feit dat we in dit land veel politieambtenaren hebben. Is het antwoord dan dat we telkens capaciteit moeten bijpompen? Of moeten we het debat durven te voeren over de veiligheidsarchitectuur in ons land?’

Zo leeft al lang de overtuiging bij specialisten dat het aantal Belgische politiezones met 195 veel te hoog ligt. De FGP heeft in elke provincie nog eens verschillende standplaatsen. Ook moet er meer samenwerking komen tussen federale en lokale recherchecapaciteiten.

‘Bijna 25 jaar na de politiehervorming rijst inderdaad de vraag of het huidige model de burger nog voldoende waar voor zijn geld geeft, en of specialisatie en schaalvergroting zich niet opdringen’, zei Van Quickenborne. Zelf hakt de regering daar voorlopig geen knopen in door, ze laat het voorlopig aan de politie zelf om die efficiëntieoefening te maken.

In een reactie zegt het college van procureurs-generaal, dat de parketten aanstuart, dat de bijkomende investeringen een ‘stap in de goede richting’ zijn. ‘Maar verdere en blijvende inspanningen zijn absoluut nodig’, klinkt het. De procureurs-generaal zeggen de zaak te zullen blijven opvolgen en vragen om een regelmatig overleg hierover met minister Verlinden.

Bron » De Standaard