Nieuw bestuur Nationale Commissie Magistratuur

De Nationale Commissie voor de Magistratuur (NCM), die de magistraten van het land vertegenwoordigt, heeft een nieuw bestuur voor de komende vier jaar verkozen, zo heeft de NCM woensdag meegedeeld. Het bureau zal op 1 september 1996 in functie treden. Voorzitter Palms van de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt werd tot voorzitter van de NCM verkozen. Hij bekleedde die functie al van 1986 tot 1988.

De NCM liet van zich horen toen minister van Justitie De Clerck twee universiteitsprofessoren opdracht gaf de pijnpunten in het onderzoek naar de Bende van Nijvel bloot te leggen. De NCM schreef toen in een open brief aan de koning dat dergelijke procedure een inbreuk vormde op het principe van de scheiding der machten.

In februari van dit jaar ondertekende de NCM samen met de advocatuur en de minister van Justitie een intentieverklaring over de mondernisering van de werking van het gerecht.

Bron » De Tijd