RTBF: FN dekte wapenhandel naar Saudi-Arabië Verzet tegen schriftvervalsing leidt tot ontslag topman Herstal

Na amper tien maanden aan het hoofd te hebben gestaan van de noodlijdende Luikse wapengroep Herstal (het vroegere FN), wordt gedelegeerd bestuurder Claude Elsen vandaag naar alle waarschijnlijkheid door de Franse aandeelhouder Giat ontslagen uit zijn functies. Volgens de radioredactie van RTBF heeft het vertrek te maken met wapentrafieken naar Saudi-Arabië die door FN werden toegedekt. Elsen zou zich daartegen hebben verzet en krijgt daarom de bons.

De RTBF-redactie beweert inzage te hebben gekregen in interne notas van de groep-Herstal. Die documenten hadden het over een wapenhandel naar Saudi-Arabië die door FN zou zijn toegedekt. Zo werd een lading Kalashnikovs uit Roemenië en China voorzien van vervalste documenten. De wapens waren bestemd voor Saudi-Arabië, maar omdat dit land geen militair materieel uit communistische landen mag invoeren, werd de ware afkomst ervan gewijzigd. Officieel ging het plots om een levering van het Belgische FN. Volgens de zender zou Claude Elsen zich tegen deze frauduleuze praktijken hebben verzet, wat hem meteen de gramschap van de Franse hoofdaandeelhouder Giat opleverde.

Vandaag wordt bij groep Herstal een buitengewone algemene vergadering gehouden met als een van de agendapunten het ontslag uit al zijn functies van Claude Elsen. Elsen zelf ontkende dat, maar volgens de beurskrant Echo die de hand wist te leggen op de bijeenroeping van de vergadering, is er geen twijfel mogelijk. Het ontslag staat als punt 7 van de agenda zwart op wit op papier.

Als gevolg van de geruchten over het vertrek van Elsen, is de sfeer er in Herstal almaar grimmiger op geworden. Hoewel de fabrieken van de groep sinds vrijdag gesloten zijn wegens vakantie, diende de socialistische vakbond FGTB een stakingsaanzegging in. In de Waalse kranten spaarde socialistisch vakbondsleider René Piron zijn kritiek op de Franse groep Giat niet. Piron betreurt het vertrek van de Luxemburger Elsen. Op het vlak van communicatie is hij bijzonder slecht. Met zijn karakter is hij onuitstaanbaar.

Toch is hij er als gedelegeerd bestuurder in geslaagd om de zaken bij Herstal in beweging te krijgen. Het orderboekje raakte weer gevuld. Dankzij Elsen zullen bij de herstructurering van Herstal slechts 400 jobs moeten sneuvelen. Met zijn ontslag zijn de tien maanden onder Elsen voor niets geweest, aldus Piron. Die meent te weten dat Giat al een opvolger klaar heeft: een Zwitser die overstapt van de farmaceutische industrie en dus niet gehinderd zal zijn door enige kennis van de wapenindustrie. Volgens Piron is het de bedoeling van Giat om een volgzamer figuur aan het hoofd van het Belgische dochterbedrijf te zetten. Giat wil de Luikse groep ontmantelen en in stukken van de hand doen. Elsen verzette zich tegen deze plannen.

Dat Elsens onbuigzaamheid de Fransen bijzonder hoog zat, is iedereen wel duidelijk. Minder duidelijk is de preciese aanleiding van zijn verwachte ontslag. De RTBF-redactie had weinig details over het exacte verband tussen de frauduleuze wapenhandel en het vertrek van de Luxemburger. Het radiobericht suggereert dat de Fransen hun Belgische dochter zouden hebben misbruikt voor verdoken internationale wapentransacties.

Erg onwaarschijnlijk is dat niet. In verscheidene dossiers rond wapentrafieken doken vroeger al verbanden op tussen de Belgische en Franse wapenindustrie en dito wapenhandelaars. FN bouwde in het verleden een bepaald onfrisse reputatie op in verband met het omzeilen van wapenembargos. FN kwam in het nieuws met de uitvoer van raketwerpers en vervangstukken voor machinegeweren op Suriname, met de export van FAL-geweren naar het Guatemalteekse leger, enzovoort. Meest bekend is het dossier van de gewezen FN-ingenieur Juan Mendez, zendingshoofd voor Latijns Amerika, Spanje en Portugal, die in januari 86 in nooit opgehelderde omstandigheden werd vermoord. Tijdens het onderzoek bleek Mendez verwikkeld te zijn geweest in verscheidene dubieuze wapentransacties.

Bron » De Tijd | René De Witte