Demol dient klacht in tegen vermeend ‘groot complot’

Begin deze week ontvingen minister van Justitie Tony Van Parys (CVP) en procureur-generaal Eliane Liekendael van het Hof van Cassatie een klacht vanwege Vlaams Blok-boegbeeld Johan Demol. De klacht is gericht tegen een twintigtal magistraten, topmannen van politiediensten, journalisten en politici.

Demol verdenkt hen allemaal deel te hebben genomen aan een grootscheeps complot van de Belgische staat, met als doel “mijn definitieve verwijdering uit mijn functie van hoofdcommissaris te Schaarbeek, teneinde de criminele organisaties en voornamelijk de Italiaanse maffia toe te laten hun activiteiten in België voort te zetten”. De argumentatie die Demol aanvoert om zijn stelling te bewijzen, is zeer verward en onsamenhangend.

“Het oprichten van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen”, zo luidt de klacht van Demol, voor sommigen aangevuld met beschuldigingen als heling, diefstal, “willekeurige en aanslagrechtelijke daden tegen de vrijheden en rechten”, corruptie of laster en eerroof.

Zijn klacht is onder meer gericht tegen BOB-adjudant Patrick De Baets, onderzoeksrechter Gruwez, de substituten Coninckx en Somers, nationaal magistraat André Vandoren, de Brusselse procureur Benoît Dejemeppe, Comité P-voorzitter Freddy Troch, topman van de staatsveiligheid Bart Van Lysebeth, De Morgen-journalist Walter De Bock, Solidair-medewerkers Peter Franssen en Herwig Lerouge, de Brusselse procureur-generaal André Van Oudenhoven, advocaat-generaal Jacques De Lentdecker en de gewezen ministers Johan Vande Lanotte en Stefaan De Clerck.

Bron » De Morgen