Dutroux is psychopaat die zich niet aan gezag onderwerpt

Drie psychiaters en een psycholoog die de persoonlijkheid van Marc Dutroux analyseerden, hebben hem vanmorgen voor het assisenhof van Aarlen beschreven als de perfecte psychopaat. Hij is een manipulator, narcistisch en asociaal.

Het was voor de experts dan ook weinig waarschijnlijk dat de man lange tijd als een goede soldaat in een gestructureerde organisatie zou kunnen functioneren, zo antwoordden de experts op vraag van de advocaat van Sabine Dardenne. Zij woont vanmorgen net als Laetitia Delhez de zitting bij. Sabine gelooft niet in de netwerkentheorie rond Dutroux.

Ook het feit dat Dutroux lange tijd zou gelogen hebben om zijn echtgenote Michelle Martin te beschermen, leek de experts in tegenstrijd met hun conclusies over zijn persoonlijkheid.

“Ik heb meer dan drieduizend personen onderzocht in het kader van gerechtelijke procedures. Dit is de derde psychopaat die ik in mijn carrière ontmoet en onmiskenbaar het zwaarste geval”, zei psychiater Walter Denys. Marc Dutroux voldoet volgens hem aan alle kenmerken van de psychopaat: hij vertoont geen gevoelens, is fundamenteel asociaal, gevaarlijk voor de samenleving, narcistisch, heeft geen verantwoordelijkheidszin of schuldgevoelens en bouwt geen affectieve relaties op.

Deze kenmerken komen bij Dutroux al tijdens zijn vroege adolescentie voor, wat zeldzaam is. Denys benadrukte dat psychopathie geen ziekte is die kan genezen worden. Het is een fundamentele karaktertrek van iemand. Een psychopaat behandelen is onmogelijk, zeiden de psychiaters. Hij gebruikt therapieën eerder nog om beter te recidiveren. Hij weet perfect waar hij mee bezig is en is dus volledig toerekeningsvatbaar.

Dutroux manipuleert alles en iedereen in functie van het voordeel dat hij eruit kan halen: “Hij goochelt met de realiteit om zich uit de slag te trekken”, zei Denys. Dutroux beschikt over een normale intelligentie en verkeert duidelijk in goede gezondheid.

Marc Dutroux is géén pedofiel want zijn seksualiteit is niet enkel op kinderen gericht, onderstreepten de experts ook. Hij heeft zich aan kinderen vergrepen vermoedelijk gewoon omdat de gelegenheid zich voordeed om zijn behoeftes te bevredigen, omdat hij geen enkele sociale regel aanvaardt en misschien ook omdat kinderen zich nu eenmaal gemakkelijker onderwerpen aan zijn manipulaties.

Na de uiteenzetting van de experts vroeg Sabine Dardenne het hof om een reactie van Dutroux. “Ik ben nieuwsgierig om te weten wat Marc Dutroux vindt van wat hier allemaal over hem is verteld” zei ze aan assisenvoorzitter Goux. Toen deze Dutroux aanmaande om op die vraag te antwoorden stelde de beschuldigde dat het te veel zou zijn om dat allemaal te vertellen. Toen de voorzitter hem vroeg om zijn verhaal samen te vatten, weigerde Dutroux dat. “Nadien zou men extrapolaties maken van wat ik zeg”, meende Dutroux.

Paul Marchal besloot uit de verklaringen van de psychiaters dat de overheid medeverantwoordelijk is voor wat Dutroux allemaal gedaan heeft na zijn vrijlating in ’92. “Het gerecht had toen al kunnen weten dat Marc Dutroux een onverbeterlijke psychopaat was. Toch werd hij vrijgelaten”, zei Marchal. “De deskundigen zeggen zelf dat men psychopaten het best in gevangenissen kan stoppen. De staat had kunnen verhinderen wat er gebeurd is. Was hij opgesloten gebleven, dan zou mijn dochter vandaag aan mijn zijde staan, niet hier maar thuis bovendien. Zo simpel is dat”, aldus de vader van An.

Getuigen

Vanmiddag zijn de eerste moraliteitsgetuigen aan de beurt. Zo’n tien mensen die Dutroux tijdens zijn leven hebben omringd, worden in Aarlen verwacht om hun beeld van de hoofdbeschuldigde te schetsen. Onder meer Victor Dutroux en Jeannine Lauwens, de vader en moeder van Dutroux, verschijnen op de getuigenbank. Zij gingen in 1971 uit elkaar. Toen was Dutroux 15 jaar.

Ook enkele mensen met wie Dutroux als kind in contact kwam, zullen hun verhaal doen. Zo zijn er de twee buren van Dutroux, toen hij met zijn gezin in Obaix woonde, de onderwijzeres van het gemeenteschooltje en een leraar die in het middelbaar onderwijs les gaf aan Dutroux.

Een man met wie Dutroux in 1974 gedurende vier maanden samenwoonde, doet vandaag eveneens zijn relatie met Dutroux uit de doeken. De man was opdringerig en had tegen betaling homoseksuele contacten met Dutroux. Ook de eerste echtgenote van Marc Dutroux, Françoise Dubois, wordt op de getuigenbank verwacht. Ze trouwden in 1976, kregen twee kinderen en scheidden in 1983. Dutroux, die zich om de twee zonen uit zijn eerste huwelijk nooit bekommerde, had daarna talrijke andere avontuurtjes met vrouwen. Volgens Dubois sloeg Dutroux haar vaak.

Patrice Charbonnier, die samen met Dutroux een reeks diefstallen pleegde, is ook als getuige opgeroepen. Hij legde Marc Dutroux uit dat hij een kooi in zijn kelder had gebouwd om er de gestolen goederen in te verstoppen. Sinds 1993 hadden Dutroux en Charbonnier geen contact meer met elkaar.

Bron » De Standaard