Weduwe Patrick Haemers behoudt losgeld

Denise Tyack, de weduwe van gangster Patrick Haemers, is door de Brusselse burgerlijke rechtbank een deel van het losgeld voor de ontvoering van ex-premier Vanden Boeynants toegewezen. De familie Vanden Boeynants, die 610,46 euro gerechtskosten voor de door haar ingeleide procedure moet betalen, gaat in beroep.

Ex-premier Paul Vanden Boeynants werd op 14 februari 1989 ontvoerd door de bende rond Patrick Haemers. De politicus werd vrijgelaten na betaling van 1,5 miljoen euro.

Het gerecht vond later in Montevideo drie bankrekeningen waarop Haemers ruim 470.000 dollar had gestort. Daarvan werd 255.277,26 euro in beslag genomen en geblokkeerd. Alles samen bedraagt de “oorlogsbuit” van Haemers – met verwijlinteresten – om en bij de 600.000 euro.

Ook De Post, een van de geliefkoosde doelwitten van de bende-Haemers, maakte aanspraak op het geld. De Brusselse rechter stuurt beide eisers terug naar af. De familie VdB bracht volgens hem onvoldoende bewijsmateriaal dat het in beslag genomen geld deel uitmaakt van het betaalde losgeld. Het losgeld werd in Zwitserse franken betaald.

Het in beslag genomen geld werd in dollars gestort en nadien in euro omgezet. Daardoor is de link met het losgeld helemaal vervaagd. De Post kon niet aantonen dat het in beslag genomen geld afkomstig was van de overvallen door Haemers. Denise Tyack, die destijds de erfenis van Haemers weigerde, lijkt de 600.000 euro op te zullen strijken.

Bron » Gazet van Antwerpen