“Gerecht goed op weg om achterstand weg te werken”

De afgelopen jaren zijn de Belgische parketten er in geslaagd om meer zaken voor de correctionele rechtbank te brengen. Tegelijkertijd werden zaken ook sneller voor de rechtbank gebracht en nam het aantal hangende zaken af. “Het wegwerken van de gerechtelijke achterstand is onze belangrijkste prioriteit. Uit de cijfers blijkt dat we op goede weg zijn”, stelde de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, tevens voorzitter van het College van Procureurs-generaal, vandaag bij de voorstelling van de jaarstatistieken van het openbaar ministerie.

Uit de cijfers die de procureurs konden voorleggen, blijkt dat het aantal zaken dat voor de correctionele rechtbank werd gebracht, de afgelopen jaren is gestegen. In 2007 werden na gerechtelijk onderzoek 10.857 zaken door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. Dat is een toename met 15 pct tegenover 2003. Het aantal rechtstreekse dagvaardingen steeg in dezelfde tijdsspanne met 5 pct tot 21.383 in 2007.

Het aantal zaken dat jaarlijks binnenkomt op de parketten is tussen 2003 en 2007 met 25 pct afgenomen. Oorzaak is de toename van het aantal “vereenvoudigde processen-verbaal”. Die VPV’s worden door de politie opgesteld bij bijvoorbeeld fietsdiefstallen of geluidshinder. Die VPV’s worden niet overgemaakt aan de parketten, waardoor de instroom daar afneemt. “Daardoor is de behandeling van andere zaken verbeterd”, aldus Liégeois.

Bron » De Morgen