“Beelden proces Habran worden onwettig buiten rechtzaal verspreid”

Op het proces Habran voor het Luikse hof van assisen heeft zich deze namiddag een incident voorgedaan. Meester Marc Uyttendaele, de advocaat van Marcel Habran, wees erop dat beelden en geluidsfragmenten uit de rechtszitting via een antenne tot buiten de rechtszaal worden verspreid. Het incident wordt onderzocht.

De voorzitter van het hof heeft intussen wel beslist dat de debatten in het proces niet worden stilgelegd tijdens het onderzoek. De verspreiding van beelden en klank naar het publiek is wel stopgezet. Voor dit uitzonderlijke proces is de officiële perimeter van de rechtszitting uitgebreid tot buiten de eigenlijke rechtszaal. Ook de zaal waar de journalisten aan het werk zijn en de “salle des pas perdus”, de centrale ruimte net buiten de zaal, behoren tot die perimeter.

Journalisten merkten op dat er bij één van de projectieschermen een toestel met antenne en relaissysteem opgesteld stond. Dit toestel moet het de federale agenten die instaan voor de veiligheid op het proces mogelijk maken om de beschuldigen in het oog te houden vanuit een ontvangstwagen die op de binnenplaats van het justitiepaleis is opgesteld – dus duidelijk buiten de perimeter van de rechtszitting.

Deze manier van werken, waarvan de voorzitter van het hof niet op de hoogte was, is niet toegelaten omdat op die manier de debatten via geluids- en videofragmenten buiten de zaal gevolgd en zelfs opgenomen kunnen worden.

Deze situatie kan voor problemen zorgen omdat een politieagent die vanochtend kwam getuigen aangaf dat hij wist dat een andere getuige niet eenduidig was geweest in zijn verklaringen. De agent wist dus wat er gezegd was in de zaal. Hoe hij dat wist, wilde hij evenwel niet zeggen. Volgens Uyttendaele kan wegens het lekken van de beelden tot buiten de zaal van de rechtszitting de geldigheid van de debatten in twijfel getrokken worden.

Bron » De Morgen