Frisque mocht veroordeelde Nihoul niet uit vzw zetten

De correctionele rechtbank van Brussel heeft de 65-jarige Georges Frisque schuldig bevonden aan schriftvervalsing in het nadeel van Jean-Michel Nihoul. Frisque vervalste in 1997 documenten om Nihoul uit te sluiten uit de vzw SOS Sahel. Omdat de redelijke termijn verstreken is, kreeg Frisque geen straf. Ook twee andere beklaagden die voor dezelfde feiten terechtstonden, werden schuldig bevonden, maar kregen geen straf.

Nihoul, die zich burgerlijke partij stelde, was op de zittingen aanwezig. Hij eiste geen schadevergoeding. De vzw SOS Sahel werd opgericht in Oostende in 1974. Nihoul werd voorzitter in 1985. In 1996 werd Nihoul opgepakt in de zaak-Dutroux. Enkele weken later werd hij veroordeeld voor oplichting die hij beging als voorzitter van de vzw. Hij kreeg drie jaar cel en ging niet in beroep.

In december 1997, tijdens de opsluiting van Nihoul, riep Frisque een algemene vergadering samen van de vzw. Daar werd besloten Nihoul uit de vzw uit te sluiten. De rechter wees erop dat Frisque op dat moment geen recht had om in de vzw dergelijke beslissingen te nemen. Het proces-verbaal van de algemene vergadering waarop Nihoul werd uitgesloten, is dus vals.

Bron » De Morgen