40.000 evaluatierapporten bij politie onwettig verklaard

Alle evaluatierapporten die sinds 2007 van de 40.000 politiemensen in België zijn gemaakt, zijn onwettig. Dat volgt uit een arrest van de Raad van State. Mogelijk kunnen politiemensen die door een negatieve evaluatie geen promotie kregen, schadevergoeding eisen, zegt een jurist.

De Raad van State verklaarde de evaluatie nietig van een West-Vlaamse hoofdinspecteur omdat er geen ministerieel besluit bestaat dat de evaluatiecriteria vastlegt. Er bestaan wel criteria, opgesteld door het Hoog Overlegcomité van de Politiediensten, maar die zijn volgens de Raad van State niet rechtsgeldig.

Het arrest betekent niet dat alle politiemensen hun evaluaties kunnen laten vernietigen, zegt een jurist van de vakbond VSOA. “De evaluaties zijn onwettig, maar politiemensen hebben na hun evaluatie slechts zestig dagen de tijd om die aan te vechten”, luidt het in de krant Het Laatste Nieuws.

Politiebeambten die door een negatieve evaluatie een promotie misliepen, zouden wel een schadevergoeding kunnen eisen voor een burgerlijke rechtbank, aldus nog de jurist.

Bron » De Morgen