Belgisch strafregister niet te vertrouwen

Het centraal strafregister moet alle veroordelingen bevatten, van verkeersinbreuken tot moorden. Maar de databank is allesbehalve betrouwbaar. Het Centraal Strafregister, de databank met alle veroordelingen in ons land – van verkeersinbreuken tot moorden – is onbetrouwbaar.

Nochtans vallen heel wat mensen en instellingen dagelijks terug op het strafregister om na te gaan of mensen al eerder zijn veroordeeld: openbaar aanklagers, onderzoeksrechters en tal van andere overheidsdiensten zoals de gevangenissen en de staatsveiligheid. Ook bedrijven maken er vaak gebruik van.

De Antwerpse onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters, getuigt dat sommige verdachten volgens het strafregister een blanco strafblad hebben, terwijl ze wel al zijn veroordeeld of zelfs net uit de gevangenis terugkeren. Hij stelt ook vast dat sommige namen – vooral moeilijkere buitenlandse namen – verkeerd zijn ingegeven in het strafregister.

Antwerps parketwoordvoerder Paul Van Tigchelt ziet vooral een probleem in de traagheid waarmee het strafregister wordt gevoed. Elk jaar moeten honderdduizenden nieuwe veroordelingen in de databank terechtkomen, maar dat laat lang op zich wachten. Daardoor vertoont het strafregister wel vaker gaten. Door die problemen heeft ons land ook nog maar volledige veroordelingsstatistieken tot het jaar 2005.

“Er zijn frequent fouten en onduidelijkheden op de veroordelingsbulletins”, geeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) toe. “Dat gaat zowel over de identiteit van de betrokkene als over de veroordelingen of de feiten. De gegevens worden nog altijd manueel in de databank ingetikt. Eerst in de gemeentelijke strafregisters om dan nog eens overgetikt te worden in het Centraal Strafregister. En zo worden wel eens fouten gemaakt.”

Hoewel de gemeentelijke strafregisters op 1 januari afgeschaft moesten worden, wil Turtelboom dat nog even uitstellen. Voor het einde van de legislatuur, in 2014, moeten alle problemen met het strafregister weggewerkt zijn via een nieuwe grote databank ‘JustX’.

Bron » De Tijd