Centraal strafregister zit vol fouten

Het centraal strafregister, waarin alle veroordelingen worden bijgehouden, bevat te veel fouten. Hierdoor ontsnappen recidivisten aan een zwaardere straf.

Wie al eens eerder veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten wordt bij een tweede veroordeling zwaarder gestraft. Alleen is het zonder een betrouwbaar strafregister moeilijk voor een rechter om na te gaan of er sprake is van recidive. Ook openbaar aanklagers, het gevangeniswezen, de justitiehuizen, de staatsveiligheid of de dienst Vreemdelingenzaken moeten regelmatig een beroep doen op het strafregister om het strafrechtelijk verleden van burgers na te gaan.

Niet alleen staan er een hoop fouten in het centraal strafregister, zoals spelfouten in de namen, incorrecte data of verkeerde informatie over de gepleegde feiten, heel wat dossiers worden zelfs nooit opgenomen in het register. De dienst voor het Strafrechtelijk Beleid stelde vast dat er ongeveer 300.000 veroordelingsberichten ontbreken in het strafregister. Meer dan 80 procent van de ontbrekende veroordelingen zou afkomstig zijn van de politierechtbanken, de rest voornamelijk van de correctionele rechtbanken.

“Wanneer we als onderzoeksrechter iemand voor ons krijgen, vragen we altijd meteen het strafregister op. Soms zien we dan een blanco strafblad terwijl uit het verhoor blijkt dat de persoon in kwestie al in de gevangenis heeft gezeten of er nog maar net uit ontslagen is. Het is nochtans behoorlijk belangrijk om te weten met wie we juist te maken hebben om in te schatten wat we met die persoon moeten aanvangen”, aldus Karel Van Cauwenberghe, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters.

De oorzaak van het probleem is – zoals dat wel vaker het geval is bij justitie – te zoeken bij de enorme achterstand op het vlak van informatica. Elke nieuwe veroordeling wordt eerst in het gemeentelijke strafregister ingevoerd en vervolgens, manueel, overgetikt in het centraal strafregister. Jaarlijks gaat het om meer dan 250.000 nieuwe veroordelingen. Dat levert niet alleen tijdsverlies maar ook veel onnodige fouten op.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) erkent de problematiek en belooft nog deze legislatuur een oplossing. Tijdens de laatste ministerraad werd er 2,6 miljoen euro vrijgemaakt voor de databank JustX, die alle vonnissen en arresten moet opslaan. Die databank zou op termijn gekoppeld worden aan het centraal strafregister waardoor alle gegevens automatisch ingevoerd kunnen worden. Door het strafregister op zijn beurt te koppelen aan het rijksregister wil Turtelboom in de toekomst fouten met identiteiten voorkomen.

Bron » De Morgen