“Staatsveiligheid is zich bewust van massale datacaptatie”

De Staatsveiligheid geeft gehoor aan het strenge rapport van het Comité I over de houding ten aanzien van de massale spionage door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. De Staatsveiligheid zal het rapport “met een kritische blik analyseren en er de nodige conclusies uit trekken”, luidt het in een persbericht. Niettemin vormen “strategische zusterdiensten” als de NSA een belangrijke informatiebron, merkt de Staatsveiligheid op.

Verschillende kranten schrijven vandaag dat de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV volgens het Comité I te passief reageerden op de massale spionage.

De Staatsveiligheid belooft conclusies te trekken uit het rapport. “Op basis daarvan zullen de prioriteiten van de dienst in deze materie bepaald worden”, klinkt het. “Deze zullen vertaald worden in een actieplan dat zal voorgelegd worden aan het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid.”

De Staatsveiligheid is zich naar eigen zeggen bewust van de “massale datacaptatie” door “strategische zusterdiensten”. Ze onderstreept echter “dat deze diensten voor ons ook een toeleverancier van belangrijke operationele informatie zijn”.

De samenwerking met ADIV verloopt in elk geval “zeer vruchtbaar en efficiënt”, merkt de Staatsveiligheid nog op. “In de toekomst kan deze vanzelfsprekend nog uitgebreid en verbeterd worden.” Meer wil de Staatsveiligheid over de kwestie in de pers niet kwijt, luidt het nog.

Bron » De Morgen