Directeur van Wapenproefbank in Luik gearresteerd

De directeur van de Wapenproefbank in Luik, Jean-Luc Stassen, is volgens het parket van Luik aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, het gebruik van valse documenten en verduistering. De feiten dateren van in 2010. De man ontkent de hem ten laste gelegde feiten.

Er werden vorige donderdag zowel in de Wapenproefbank als bij de man thuis huiszoekingen gehouden. Daarbij werd ten minste één wapen in beslag genomen, zo kon bij het parket vernomen worden maandag.

De huiszoekingen waren een gevolg van bepaalde informatie uit politiekringen. De vijftiger zou het Centraal Wapenregister hebben vervalst om bepaalde wapens op de zwarte markt te kunnen verkopen.

De Wapenproefbank is een instelling van de FOD Justitie en ze moet onder meer de wapens vernietigen die het gerecht in beslag neemt. Sinds de nieuwe wapenwet van 2006 heeft de instelling er ook andere taken bij gekregen, zoals het onklaar maken van bepaalde wapens.

Bron » De Morgen