Het is dus niet Chris B., maar alle sporen lopen nog niet dood

Er zijn geen bewijzen dat rijkswachter Chris B. de Reus van de Bende van Nijvel is. Maar het spoor naar de rijkswacht is springlevender dan ooit.

De hoop van de speurders dat de overleden ex-rijkswachter Chris B. uit Dendermonde echt de ‘Reus van de Bende van Nijvel’ is, is de voorbije maanden geslonken tot bijna nul. Dat wordt in speurderskringen officieus bevestigd na berichten in Het Laatste Nieuws.

Het federaal parket wil wel geen officieel commentaar geven en zegt dat het spoor ‘open’ blijft.

Magere bewijzen

De alcoholverslaafde Chris B. vertelde in mei 2015 kort voor zijn dood aan zijn broer dat hij lid zou geweest zijn van de Bende van Nijvel. Pas na B.’s dood kwam dat verhaal aan de oren van de speurders.

Omdat B. eind jaren ’70 lid was geweest van de speciale interventie-eenheid van de rijkswacht Groep Dyane, leek hij een interessante verdachte. De Bende van Nijvel gebruikte bij een deel van haar overvallen – onder andere die van Overijse, Eigenbrakel en Aalst in 1985 – inderdaad technieken die leken op de technieken die aangeleerd werden bij de groep-Diane.

Maar de bewijslast tegen Chris B. was van in het begin relatief mager.

  1. Zowel de ex-vrouw als de ex-vriendin van B. hebben nooit vermoed dat B. bij de Bende van Nijvel zou zijn geweest. Aan hen heeft hij niets verteld. Ze beschrijven hem wel als een agressieve dronkaard die inderdaad goed lijkt op de robotfoto van ‘De Reus’.
  2. Marc Vandamme, een vroegere cafévriend van Chris B., contacteert in 1998 anoniem de Bendespeurders om te zeggen dat foto nr. 19 sprekend op Chris B. lijkt. Hij herinnert zich dat die het 15 jaar tevoren vaak over ‘het plegen van een staatsgreep’ had en ook dat hij een racist was.
  3. In 2000, na het getuigenis van Vandamme, moet Chris B. vingerafdrukken en speeksel afstaan. De vergelijking met de vingerafdrukken die in het oude Bende-dossier zaten, leverden niets op. Ook de DNA-analyse van het speeksel die in de loop van 2017 werd gedaan, leverde niets op. In het dossier van de Bende zit, wegens de ouderdom ervan, weinig bruikbaar DNA.
  4. De analyse van de computer van Chris B. leverde niets op.
  5. Chris B. had een caravan op een camping in Cerfontaine. Ook het onderzoek daar leverde niets op.
  6. De speurders vroegen het medisch dossier en het personeelsdossier van B. op. Daaruit blijkt dat hij een ongeval had op 26 september 1985 en een breuk op 11 oktober 1985. Op 27 september 1985 vinden de aanslagen van Overijse en Eigenbrakel plaats. Een van de daders zou toen volgens bepaalde getuigen gehinkt hebben. Op 9 november 1985 – op het moment van de overval in Aalst – zou B. dus al een maand een breuk hebben gehad. Volgens zijn broer aan de enkel. Het lijkt vreemd dat hij met een breuk aan de enkel deel zou hebben genomen aan de overval van Aalst.
  7. De beruchte robotfoto van ‘De Reus’ die lijkt op Chris B. werd op basis van één ooggetuige gemaakt, tien jaar na de overval van Overijse. De getuige werd onder hypnose gebracht. Dat is een zeer omstreden techniek.
  8. Harde bewijzen zijn er de voorbije maanden niet gekomen. De oud-collega’s van Chris B. bij de groep-Diane werden ondervraagd, maar zij konden het onderzoek niet verder helpen.

Nieuwe impuls aan het onderzoek

Het verhaal van Chris B. heeft er wel toe geleid tot het onderzoek naar de Bende van Nijvel een nieuwe impuls heeft gekregen. De drie speurders die een jaar geleden op de zaak werkten, zijn er ondertussen 26. Zij hebben opnieuw een grondige analyse van het dossier gemaakt.

Volgens onze informatie volgen ze een aantal interessante sporen en zouden die – opnieuw – naar ex-rijkswachters leiden. Maar dus niet (meer) naar Chris B..

Vermassen vraagt uitleg

Jef Vermassen, de advocaat van Bende-slachtoffer David Van de Steen, wil dat het federaal parket hem snel meer uitleg geeft. ‘Heeft het parket daar bewijzen voor? Hebben ze een onomstotelijk alibi gevonden dat B. uit de wind zet? De slachtoffers hebben het recht om dat te weten.’

Vermassen en David Van de Steen vinden het moeilijk om te geloven dat Christian B. niets met de Bende te maken zou hebben. ‘De broer van Chris B. heeft met tranen in de ogen op tv gezegd dat hij denkt dat zijn broer de Reus is. Die mens gaat zoiets toch niet zeggen als hij niet denkt dat het niet waar is ? En welk motief zou Chris B. dan zelf hebben om op zijn sterfbed te bekennen dat hij bij de Bende van Nijvel was?’

Vermassen zegt nog te hopen ‘dat dit niet de zoveelste poging is om het onderzoek dat gevoerd wordt in de richting van de rijkswacht, te boycotten’.

Bron » De Standaard