Staatsveiligheid vraagt beter beveiligd communicatienetwerk

Naar aanleiding van de grote CryptoLeaks-spionagezaak doet de Staatsveiligheid een oproep om de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten eindelijk een goed, beveiligd communicatienetwerk te geven.

Begin vorige maand maakte De Tijd samen met het Nederlandse onderzoeksplatform Argos bekend dat ook België het doelwit was van een jarenlange spionageoperatie van 1970 tot 1993 door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de Duitse BND. In een zeer geheim evaluatierapport van 96 pagina’s dat de CIA in 2004 opstelde over de spionageoperatie Rubicon stond volgende passage over België: ‘Verschillende klanten, in het bijzonder Brazilië, België en Italië, waren waardevol voor de verheldering die hun rapporten boden over diplomatieke gebeurtenissen wereldwijd.’

De spionage gebeurde via codeermachines die landen aankochten bij de Zwitserse firma Crypto AG, die stiekem in handen was van de CIA en de BND. In ons land gebruikte het leger de toestellen van Crypto AG alleen maar van de jaren 50 tot het midden van de jaren 60. Maar onze diplomatie heeft de toestellen van Crypto AG wel lang gebruikt, van 1952 tot ongeveer 1980.

De Staatsveiligheid kan uitsluiten dat de dienst de afgelopen tien jaar machines van Crypto AG heeft gebruikt. Maar wat met de jaren ervoor? Ingrid Van Daele, de woordvoerster van de Staatsveiligheid: ‘We nemen de zaak ernstig en onderzoeken de details van de toestellen die in het verleden zijn gebruikt. Omdat het gaat om aankopen van meer dan 20 jaar geleden, die toen via de federale overheidsdienst Justitie gebeurden, hebben we hen gevraagd de zaak verder te bekijken.’

Beveiligd

‘Voor de toekomst vraagt de Staatsveiligheid dat de nodige aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een adequaat beveiligd netwerk, waarmee de veiligheids- en inlichtingendiensten versleutelde berichten kunnen uitwisselen’, zegt de woordvoerster van de Staatsveiligheid aan het adres van de politieke partijen.

De Staatsveiligheid geeft liever geen details over de communicatienetwerken die ze gebruikt. Maar het is geen geheim dat voor de communicatie met andere Belgische veiligheidsdiensten het zogeheten BINII-netwerk wordt gebruikt. Dat is ontwikkeld door Defensie. Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) garandeerde onlangs nog in de Kamer dat het BINII-netwerk goed beveiligd is en dat er geen klachten zijn. Maar het systeem is log en moeilijk te gebruiken. En wat met de communicatie met andere diensten die niet zijn aangesloten op het BINII-netwerk en met wie de Staatsveiligheid ook gevoelige dossiers moet uitwisselen, zoals de parketten?

Philips

Daar komt nog bij dat na het CryptoLeaks-schandaal bekendraakte dat ook de Nederlandse fabrikant Philips in de jaren 70 een chip ontwikkelde om codeermachines van landen te bespioneren. Philips bouwde eind jaren 70 samen met Siemens een versleutelingsmachine, de Aroflex, die ook door verschillende Belgische diensten werd gebruikt.

Onder andere de federale overheidsdienst Justitie, waaronder de Staatsveiligheid valt, kocht meerdere Aroflex-toestellen, blijkt uit documenten die Argos in handen kreeg en die De Tijd kon inkijken. Buitenlandse Zaken en Defensie zouden er zelfs ettelijke tientallen hebben gekocht. Het is de vraag of die allemaal waterdicht waren. Het staat in elk geval buiten kijf dat andere landen en inlichtingendiensten onze communicatie blijven viseren.

Bron » De Tijd | Lars Bové