Weg vrij voor assisenproces laster Vanden Boeynants

België wordt mogelijk geconfronteerd met een tweede assisenproces voor een persmisdrijf sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Hof van Cassatie verwierp het beroep dat auteur Jean Nicolas had aangetekend tegen een beschikking van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

De KI verwees Jean Nicolas wegens smaad en eerroof aan ex-premier Paul Vanden Boeynants naar assisen. In zijn boek Dossier pédophilie: le scandale de l’affaire Dutroux had Nicolas, samen met Frédéric Lavachery, twijfelachtig seksueel gedrag aan Vanden Boeynants toegeschreven.

De kinderen van de overleden ex-premier hadden daarop een strafklacht ingediend, maar zowel de raadkamer als de KI hadden de feiten verjaard verklaard, ook al erkenden ze dat het om een persmisdrijf handelde.

Na een eerste behandeling door cassatie, werden de feiten opnieuw onderzocht door de raadkamer en vervolgens de KI. Beiden oordeelden dat de verjaring geldend voor ambtenaren in de uitoefening van hun functie hier niet van toepassing was.

De twee instanties waren van oordeel dat de beschuldigingen van de twee schrijvers sloegen op het privéleven van Paul Vanden Boeynants. Het Hof van Cassatie heeft hen zopas gelijk gegeven.

De twee schrijvers zullen dus naar het hof van assisen verwezen worden, een uiterst zeldzame procedure voor persmisdrijven. Het enige precedent sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dateert van 1994.

Cédric Lefèbvre, de advocaat van Jean Nicolas, bewaart zijn koelbloedigheid. “Gezien de overvolle agenda van de assisenhoven in Brussel, kunnen de feiten tegen dan verjaard zijn. Op het einde van dit jaar treedt verjaring in. Het assisenproces zou zich dan kunnen beperken tot het vaststellen van de verjaring”, verklaarde hij aan Belga.

Bron » De Morgen