Sassoye blijft in gevangenis, Legros komt vrij

De strafuitvoeringsrechtbank van Luik heeft maandag beslist dat ex-CCC’er Bertrand Sassoye zijn voorwaarden van voorwaardelijke invrijheidstelling niet geschonden heeft. Dat meldt de RTBF vandaag. Maar aangehouden wegens vermoedelijke banden met de Italiaanse extreem-linkse Partito Comunista Politico-Militare blijft Sassoye wel in de cel. Jean-François Legros, lid van ‘Secours Rouge’, komt binnenkort vrij.

Sassoye werd in juni nog opgepakt voor zijn vermoedelijke rol in de twee dossiers. De man zit momenteel in de gevangenis van Vorst. In een van de twee dossiers wordt Sassoye in verdenking gesteld door het federaal parket wegens vermoedelijke banden met PCPM. In het andere verwijt het parket van Brussel de ex-CCC’er het niet respecteren van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan zijn invrijheidstelling.

De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde vandaag dat Sassoye en Legros zich wel aan die voorwaarden hebben gehouden. Volgens de Franstalige zender RTBF wordt Legros binnenkort vrijgelaten, onder bewaking van een elektronische enkelband. Sassoye blijft in de cel. De raadkamer van Brussel beslist over de eventuele verlenging van zijn aanhoudingsbevel.

Bron » De Morgen

Gerechtelijke aanpak fraudedossiers onder vuur

De parlementaire onderzoekscommissie van grote fiscale fraudedossiers bepaalt maandag welke gerechtelijke onderzoeken tegen sjoemelaars uitgevlooid zullen worden. Zaken als Beaulieu en KBC/KB-Lux worden tegen het licht gehouden. Speurders en magistraten zullen worden ondervraagd over slordigheden, vertragingsmechanismen en geknoei, waardoor deze dossiers na járen nog steeds niet voor de rechtbank kwamen.

De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van grote fiscale fraudedossiers wordt voorgezeten door de Brusselse liberaal François-Xavier de Donnéa. Vooral de Vlaamse socialisten zijn erop gebrand om met de luizenkam door de sputterende fiscale onderzoeken van de jongste jaren te gaan. De commissie kreeg van het Brusselse parket-generaal intussen al een overzicht van de nog ruim veertig hangende fraudedossiers waaruit ze kan kiezen.

Bron » De Morgen

Versnippering geheime diensten kost handenvol geld

Op het ritme van de terreuraanslagen in het buitenland en de terreuralarmen in eigen land zijn de budgetten voor alle Belgische inlichtingendiensten schoksgewijs gestegen. In totaal besteedt de overheid dit jaar meer dan 130 miljoen euro aan de geheime diensten, zo berekende VUB-professor Herman Matthijs.

Geen apart budget

Vooral de Staatsveiligheid kon de voorbije jaren profiteren van een budgettaire inhaalbeweging. In de periode 1999 tot 2008 stegen de kredieten voor deze inlichtingendienst met 178 procent.

Er werden niet alleen tientallen universitaire analisten aangeworven, maar ook de lonen van de agenten werden opgetrokken om ze meer in overeenstemming te brengen met de salarissen van de politie. “Vooral met het aantreden van de nieuwe administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Alain Winants, heeft de politieke wereld werk gemaakt van de budgettaire toename van de middelen ten voordele van deze dienst”, schrijft professor Matthijs in een artikel dat volgende week verschijnt in het criminologisch tijdschrift De orde van de dag.

Een correcte berekening van de globale kostprijs van de geheime diensten wordt bemoeilijkt doordat er geen apart budget wordt vrijgegeven voor de militaire inlichtingendienst ADIV. “Dat berust slechts op een gewoonteregel”, weet Matthijs.

“De politieke wereld heeft blijkbaar altijd als argument aangevoerd dat die dienst een specifieke eigenheid heeft. De huidige situatie is echter niet conform de budgettaire regelgeving en maakt er de begroting niet transparanter op. Bovendien moet men hier een situatie van een gebrek aan openheid onderkennen. Waarom het begrotingsbeginsel van de specialiteit en dat van de openbaarheid wel worden nageleefd door de Staatsveiligheid en niet door de militaire inlichtingendienst is nooit geargumenteerd.”

Dreigingsanalyse

In een gesprek met de redactie schat Matthijs dat het budget van de ADIV wellicht lager ligt dan dat van de Staatsveiligheid, onder meer vanwege de lagere weddeschalen in het leger en omdat de dienst gebruik kan maken van de logistiek en infrastructuur van defensie.

Het budget van de onderdelen van de federale politie die zich toeleggen op inlichtingenwerk en antiterrorisme raamt Matthijs dan weer hoger dan het budget van de Staatsveiligheid. Het globale budget voor de politie is overigens de voorbije tien jaar verdubbeld: van 745 miljoen euro in 1998 naar 1,4 miljard euro in 2007. Dat is grotendeels een gevolg van de politiehervorming die na de affaire-Dutroux op gang werd gebracht.

“Men moet er wel op wijzen dat er momenteel overlappingen zitten in de werking van de Staatsveiligheid, de federale politie, het ADIV en het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse”, preciseert Matthijs. “Een transparantere werking van die diensten kan de rijksbegroting geld opbrengen.”

Het landschap van de inlichtingendiensten in België blijft zeer versnipperd met vele actoren, zoals de douane, de federale politie, het federale parket, het OCAD, de ADIV en de Staatsveiligheid, met bovendien nog een crisiscentrum. Daarnaast zijn er ook nog het Comité P en Comité I, die namens het parlement toezicht houden op de werking van respectievelijk de politiediensten en de inlichtingendiensten.

Het Comité P beschikt voor dit jaar over een dotatie van het parlement van 11,2 miljoen euro, het Comité I moet het stellen met 2,7 miljoen euro. “Een samenvoeging van beide controlecomités zou zeker positief zijn voor het beheer van de dotaties”, meent Matthijs, “omdat diverse taken gezamenlijk kunnen gebeuren, zoals personeelsdienst, informatie en aankopen.”

Bron » De Morgen

Ontsnappingskoning Kapllan Murat verlaat gevangenis

De strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat “ontsnappingskoning” Kapllan Murat vervroegd vrij komt. Hij verlaat vandaag de gevangenis van Nijvel en doet dat deze keer via de grote poort, schrijft de krant Le Soir. De strafuitvoeringsrechtbank boog zich deze week over het dossier van Kapllan Murat en de voorwaarden van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Om de controle over Kapllan Murat te behouden, is er een proefperiode van zeven jaar en een half in gesteld. Tijdens die periode moet de man zich verantwoorden aan de autoriteiten.

Bron » De Morgen

Kamercommissie laat wapenbezit zonder munitie toe

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag een aantal aanpassingen aan de wapenwet goedgekeurd. Belangrijk is de regeling dat wie een wapen erft, dat onder bepaalde voorwaarden ook mag houden, mits hij geen munitie in huis heeft.

Ook de erkenningen en vergunningen worden van onbepaalde duur. De stemming over het geheel vindt morgen plaats, na afloop van de plenaire vergadering. De stemming in plenaire volgt mogelijk op 10 juni.

Na de moordpartij van Hans Van Themsche in Antwerpen wijzigde de paarse regering snel de wapenwet. Die maakte elk wapen vergunningsplichtig. Bovendien moet de vergunning om de vijf jaar opnieuw worden aangevraagd.

Een van de belangrijkste aanpassingen die woensdag groen licht kregen, houdt in dat een wapen zonder munitie onder bepaalde voorwaarden toegelaten wordt.

Het gaat daarbij vooral om erfgenamen, vroegere jagers en sportschutters en personen die reeds een wapen in hun bezit hadden voor 8 juni 2006. Het heeft dus alleen betrekking op mensen die vroeger legaal wapens voorhanden hadden en dus niet voor nieuwe aankopen.

Ook worden erkenningen en vergunningen, met uitzondering van de wapendrachtvergunningen, in principe voor onbepaalde duur. Wel is het zo dat om de vijf jaar elke wapenbezitter en om de zeven jaar elke wapenhandelaar of tussenpersoon moet worden gecontroleerd.

De verkoop van wapens via het internet wordt moeilijker. Dat moet een aantal veilingsites, waarop nu allerhande wapentuig te koop is, aan banden te leggen. Daarnaast wordt ook de nachtkijker toegevoegd aan de lijst van verboden wapens.

Bron » De Standaard