Justitie worstelt nog steeds met faling uit 1979

Steeds meer Belgen klagen over de werking van justitie. Vooral de trage vorderingen in de rechtszaken zijn een probleem. De Hoge Raad voor Justitie ontving vorig jaar een klacht over een faillissement uit 1979. De zaak is nog niet afgehandeld. Vorig jaar werden 341 dossiers over de werking van justitie geopend, staat in het jaarverslag van de Hoge Raad. De meeste klachten zijn afkomstig van gewone burgers. Advocaten richten zich minder met klachten bij het toezichtsorgaan.

De Hoge Raad voor Justitie stelt ook steeds meer klachten vast over de magistratuur. Bovendien zijn er minder kandidaten voor een job in de magistratuur. Toch wil de Hoge Raad niet gezegd hebben dat het ambt van magistraat niet populair is. Maar waakzaamheid blijft geboden. Een ander, en gekend, punt uit het jaarverslag is het nijpend tekort aan personeel bij de parketten.

Bron » Gazet van Antwerpen

Huiszoeking bij klokkenluider Comité P

Er is een huiszoeking verricht bij Walter De Moerloose, de speurder die de malaise bij het Comité P trachtte aan te kaarten in het parlement. De man werd urenlang ondervraagd op verdenking van ‘schending van het beroepsgeheim’. De geviseerde politieman begrijpt er niks van. “Ik heb het lef gehad om bepaalde zaken aan te kaarten tegenover een parlementair, en nu word ik behandeld als een crimineel.”

De huiszoeking dateert van maandag en werd uitgevoerd door het gerechtelijk detachement in Gent. Vier speurders vielen om halfnegen de woning van Walter De Moerloose binnen en bleven tot halfvier in de namiddag alles doorzoeken. De harde schijf van zijn laptop en het geheugen van zijn gsm werden gekopieerd. De man werd vier uur lang ondervraagd.

Het Gentse parket voert een onderzoek naar “schending van het beroepsgeheim”. Aanleiding is een klacht van Henri Berkmoes, directeur-generaal bij het Comité P. Hij beweert dat De Moerloose aan de basis ligt van een artikelenreeks over het Comité P, vorige maand in De Morgen. De Moerloose werd in februari ontslagen bij het Comité P na het uitlekken van een mail aan zijn vakbond. Hij deed daarin zijn beklag over hoe de politie van de politie niet altijd het goede voorbeeld geeft.

In 2004 kwam aan het licht hoe Hans De Groote, de adjunct van Berkmoes, een valse diefstalaangifte deed. De man deed dat bij de politie in Aalst, zijn vroegere werkgever, terwijl de ‘diefstal’ plaatsvond in Denderleeuw, in de auto van zijn vriendin. In de auto was geen spoor van inbraak te zien en volgens de vriendin wou De Groote zo kosteloos een nieuwe gsm verwerven. Het Comité P liet de zaak blauwblauw, De Groote kreeg zelfs promotie.

De Moerloose vermeldde ook een dossier bij het Brusselse parket tegen Gil Bourdoux, een van de vijf leden van het Vast Comité van het Comité P. Bourdoux riskeert een vervolging voor “samenspanning onder ambtenaren” omdat hij tussenbeide kwam in een onderzoek naar twee Brusselse agenten die een arrestant aftuigden. Bourdoux trachtte zijn invloed aan te wenden om het onderzoek in de war te sturen.

De mail met deze en nog meer verhalen uit de interne keuken van het Comité P kwam in handen van Berkmoes, die De Moerloose op staande voet liet ontslaan. De ex-speurder ontkent dat hij gegevens doorspeelde aan deze krant. Hij zegt de wettelijke weg te hebben gevolgd, door Kamerlid Guido De Padt (Open Vld) in te lichten over de omstandigheden van zijn ontslag.

De Padt is lid van de begeleidingscommissie in het parlement, en bracht de zaak daar ook ter sprake. De Padt zei gisteren “het gevoel te krijgen dat de situatie hier aan het verzanden is in louter personele kwesties”. Volgens De Padt moet worden “bekeken in hoeverre Berkmoes in deze misschien niet rechter en partij speelt”.

“Ik vraag me af waar dit gaat eindigen”, zegt De Moerloose zelf in een korte mail. “Ik heb het lef gehad om bepaalde zaken aan te kaarten tegenover een parlementair, en nu word ik behandeld als een crimineel. Mag men in dit land zijn mond nog opendoen om wantoestanden aan te klagen of niet?” Jean-Marie Dedecker, die de dossiers van het Comité P van nabij volgt, ook al heeft zijn partij geen zitje in de begeleidingscommissie, noemde De Padt gisteren “een lafbek die zijn informant laat vallen”.

Dedecker verwijt de commissie dat ze weigert andere partijen te horen buiten de leden van het Vast Comité zelf. “Het Comité P hanteert Stasipraktijken door klokkenluiders te intimideren en af te dreigen”, aldus Dedecker. “Het Comité P ontsnapt zo aan elke democratische controle en vormt zo een staat in de staat.”

Bron » De Morgen

Federale politie wil computers van terroristen kraken

De directeur van de federale gerechtelijke politie, Glenn Audenaert, vraagt een wijziging van de wet op de bijzondere politietechnieken. Dat moet het mogelijk maken om in te kunnen breken in computers om zo terroristen en andere criminelen op te sporen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Criminelen en terroristen communiceren steeds vaker via internet en skype, waardoor ze niet afgeluisterd kunnen worden, zoals bij gsm-verkeer. “Dit vormt een bedreiging voor de bevolking en we hebben niet de wettelijke middelen om hierop te reageren”, aldus Audenaert.

Bron » Het Laatste Nieuws

Enkel Bertrand Sassoye blijft in de cel

Ex-CCC’er Bertrand Sassoye blijft in de cel. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. De drie andere verdachten in het dossier rond de Italiaanse extreem-linkse Partito Comunista Politico-Militare komen wel vrij onder voorwaarden. Dat is vernomen van de advocaten van de verdachten. Wahoub Fayoumi, Constant Hormans en Abdallah Ibrahim Abdallah komen vrij, maar mogen geen contact hebben met elkaar.

Bron » De Morgen

“Gerecht goed op weg om achterstand weg te werken”

De afgelopen jaren zijn de Belgische parketten er in geslaagd om meer zaken voor de correctionele rechtbank te brengen. Tegelijkertijd werden zaken ook sneller voor de rechtbank gebracht en nam het aantal hangende zaken af. “Het wegwerken van de gerechtelijke achterstand is onze belangrijkste prioriteit. Uit de cijfers blijkt dat we op goede weg zijn”, stelde de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, tevens voorzitter van het College van Procureurs-generaal, vandaag bij de voorstelling van de jaarstatistieken van het openbaar ministerie.

Uit de cijfers die de procureurs konden voorleggen, blijkt dat het aantal zaken dat voor de correctionele rechtbank werd gebracht, de afgelopen jaren is gestegen. In 2007 werden na gerechtelijk onderzoek 10.857 zaken door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. Dat is een toename met 15 pct tegenover 2003. Het aantal rechtstreekse dagvaardingen steeg in dezelfde tijdsspanne met 5 pct tot 21.383 in 2007.

Het aantal zaken dat jaarlijks binnenkomt op de parketten is tussen 2003 en 2007 met 25 pct afgenomen. Oorzaak is de toename van het aantal “vereenvoudigde processen-verbaal”. Die VPV’s worden door de politie opgesteld bij bijvoorbeeld fietsdiefstallen of geluidshinder. Die VPV’s worden niet overgemaakt aan de parketten, waardoor de instroom daar afneemt. “Daardoor is de behandeling van andere zaken verbeterd”, aldus Liégeois.

Bron » De Morgen