“Wetenschappelijk onderzoek naar moord op Lahaut”

CD&V-senator Pol Van Den Driessche heeft een wetsvoorstel klaar dat een wetenschappelijk onderzoek naar de moord in 1950 op de communistische leider Julien Lahaut moet mogelijk maken. Dat meldt Van Den Driessche in een persbericht.

Samen met Wouter Beke, Els Schelfhout en Louis Ide van de CD&V/N-VA-fractie en met de senatoren Patrick Vankrunkelsven, Alain Destexhe en Geert Lambert stelt Van Den Driessche voor om aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij een wetenschappelijke opdracht toe te vertrouwen. Het voorstel wordt volgende week ingediend. Ook PS, cdH en de groenen ontvingen de tekst en worden volgens Van Den Driessche “uitgenodigd om het initiatief te steunen”.

Bron » De Morgen

Eliane Van Vreckom blijft voormalig gemeenteraadslid beschuldigen

De 59-jarige Eliane Van Vreckom, ooit het vriendinnetje van PS-minister Guy Mathot en goed bekend in de hoogste politieke kringen, legt zich niet neer bij een veroordeling wegens laster tegen Gery Van Exem. Van Exem, ex-gemeenteraadslid in Mechelen, ging begin de jaren negentig samen met Van Vreckom op een trip naar Oekraïne.

Hij had er goede contacten dankzij zijn liefdadigheidswerk en zij was geïnteresseerd in de raspaarden die er volgens Van Exem erg goedkoop werden verkocht. De trip werd een teleurstelling en op de koop toe beschuldigde Eliane Van Vreckom hem achteraf van oplichting. Alsof dat alles nog niet genoeg was, beweerde ze even later dat Van Exem in Oekraïne seksuele contacten had met kinderen die doodziek in een ziekenhuis lagen.

Volgens haar werden de kinderen verdoofd met wodka. Van Exem diende nu op zijn beurt klacht in wegens laster en dat zorgde in december voor een veroordeling tot drie maanden cel voor Eliane Van Vreckom. Zij tekende verzet aan, maar bij monde van haar advocaat bleef ze er gisteren bij dat ze dergelijke geruchten had gehoord over Van Exem. Wel vroeg ze de vrijspraak omdat er geen sprake was van kwaad opzet. De volgende episode is gepland voor 25 juni: dan volgt de uitspraak.

Bron » Het Nieuwsblad

Onderzoekscommissie grote fiscale fraude komt eerste keer samen

In de Kamer is de onderzoekscommissie geïnstalleerd die moet uitzoeken waarom een aantal grote gerechtelijke fiscale fraudedossiers met een sisser zijn afgelopen. Voorzitter is MR-Kamerlid en voorzitter van de commissie Financiën en Begroting François-Xavier de Donnea. Bedoeling is dat de onderzoekscommissie minstens elke maandag vergadert. ‘Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers’ luidt de officiële naam van de onderzoekscommissie. Die kwam er op vraag van de groenen.

Uiteindelijk kregen zij voor hun initiatief de steun van alle partijen. De commissie moet nagaan waarom het gerechtelijke onderzoek naar een aantal grote fiscale fraudedossiers op niets is uitgedraaid. Het gaat onder meer om dossiers zoals de affaire KB-Lux en of de zaak van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting.

Vandaag kwam de commissie voor het eerst samen. Zoals gebruikelijk werd eerst het bureau samengesteld. Daarin zetelen naast voorzitter de Donnea ook nog de drie ondervoorzitters, Dirk Van der Maelen (sp.a), Luk Van Biesen (Open Vld) en Christian Brotcorne (cdH). De rapporteurs zijn Jean-Marc Nollet (Ecolo), Raf Terwingen (CD&V) en Thierry Giet (PS).

Op de volgende vergadering beslist de commissie welke magistraat/expert/fiscalist ze gaat aanstellen om haar werkzaamheden te ondersteunen en te begeleiden. Dan wordt ook een lijst opgemaakt met dossiers die de commissie gaat behandelen. De verschillende fracties kunnen tegen maandag voorstellen overmaken daarover.

Bron » De Morgen

Belgische Staatsveiligheid: ‘Onze relatie met de CIA is uitstekend’

Alain Winants, de chef van de Staatsveiligheid, heeft een perscommuniqué verstuurd om duidelijk te maken dat de samenwerking tussen zijn dienst en de Amerikaanse geheime dienst CIA prima verloopt. Met die ongebruikelijke demarche reageert Winants op uitspraken van Claude Moniquet, directeur van het European Strategic Intelligence & Security Center (ESISC) in Brussel.

Moniquet gaf commentaar op de recente arrestatie van de Belgisch-Marokkaanse Abdellatif Benali, die ervan verdacht wordt de leider te zijn van een terreurnetwerk. Hij vond het niet toevallig dat Benali, net als eerder dit jaar de eveneens Belgisch-Marokkaanse Abdelkader Belliraj, die van gelijkaardige feiten wordt verdacht, in Marokko en niet in ons land werd gearresteerd.

“De CIA, die nauw samenwerkt met Marokko, beschouwt de Belgische veiligheidsdiensten als één groot blunderboek”, zei Moniquet. “De relatie tussen de CIA en haar dichtste bondgenoot Marokko enerzijds en de Belgische veiligheidsdiensten anderzijds, zit daardoor op een absoluut dieptepunt.”

De Staatsveiligheid reageert gepikeerd: “Deze zelf uitgeroepen terrorisme-expert beweert dat er een open oorlog heerst tussen de Staatsveiligheid en haar Amerikaanse collega’s van de CIA”, stelt het communiqué. “Eens te meer worden de Staatsveiligheid zware professionele blunders, manifest gebrek aan leiding en informatielekken verweten.”

Het persbericht benadrukt dat de inlichtingendienst perfect samenwerkt met zijn buitenlandse zusterdiensten. “Buitenlandse inlichtingendiensten, waaronder niet de kleinste, zullen toegeven dat inlichtingen die aangeleverd worden door de Staatsveiligheid in niet onaanzienlijke mate bijdragen tot de successen die zij op hun beurt boeken in de bestrijding van het terrorisme”, stelt Winants.

De volgens Winants “onbezonnen” uitspraken van Moniquet verschenen op 21 mei jongstleden in Het Laatste Nieuws. “Op het moment dat dit artikel verscheen, was er trouwens een werkvergadering aan de gang tussen de Staatsveiligheid en een delegatie van een buitenlandse dienst”, wordt fijntjes vermeld in het persbericht. “Het artikel heeft de verdienste gehad dat het deze vergadering met enige verrassing en onbegrip heeft kunnen opvrolijken.”

Bron » De Morgen

Onderzoek naar slecht functioneren Comité P

De parlementaire begeleidingscommissie in de Kamer die toezicht houdt op de politiediensten start een onderzoek naar de dossiers die aan bod kwamen in de reeks ‘Comité P onder vuur’, die de voorbije week in De Morgen werd gepubliceerd, schrijft de krant.

“Deze artikelenreeks heeft ertoe geleid dat de commissie kennis heeft gekregen van ernstige feiten en dat er een ernstige discussie op gang komt over de werking van het controleorgaan voor de politiediensten”, zegt Kamerlid Guido De Padt van Open Vld.

“We kunnen dit niet over onze kant laten gaan, de gepubliceerde informatie is daarvoor te zwaarwichtig. Er moet volledige klaarheid komen over deze dossiers”, stelt De Padt. “We zijn bereid om voldoende tijd aan de zaak te besteden. Niemand vaart er wel bij dat er onduidelijkheid blijft bestaan, noch de politiek, noch het Comité P, noch de politiediensten zelf.”

Bron » De Morgen