Akkoord over versoepeling wapenwet

Wie een wapen erft, zal dat mogen bijhouden, op voorwaarde dat er geen munitie in huis is. Na maanden overleg hebben de regeringspartijen (CD&V, CDH, PS, Open VLD en MR) een akkoord bereikt over een nieuwe wapenwet. Het parlement keurde de oude, strenge wapenwet goed op 8 juni 2006. Aanleiding was de schietpartij die Hans Van Themsche op 11 mei 2006 aanrichtte in Antwerpen.

Nu wordt de wet versoepeld: een wapenvergunning kan in de toekomst voor onbepaalde duur worden uitgereikt. Nu moet iedereen die een wapen bezit, daarvoor om de vijf jaar een vergunning van de gouverneur krijgen.

Mensen die een wapen erven, zullen dat wettig kunnen bezitten als ze geen munitie in huis hebben. Ook ex-jagers en ex-sportschutters zullen onder die voorwaarden hun wapen in huis mogen houden. Een pak meer mensen heeft zo in de toekomst een legaal gebruiksklaar wapen in huis.

De wet bevat ook enkele verstrengingen. Verkoop via het internet wordt verboden en minder ex-veroordeelden zullen een vergunning kunnen krijgen.

Senator Geert Lambert (Vl.Pro) is niet te spreken over het akkoord om de wapenwet te wijzigen. “Het is werkelijk schandalig dat deze meerderheid, die er nog niet in slaagde om één enkele beleidsmaatregel te nemen, wel een akkoord vindt om vrij wapenbezit opnieuw toe te laten.”

Het akkoord van de meerderheid voorziet nu dat wie een wapen erft dat ook mag houden, op voorwaarde dat er geen munitie in huis is. Dat is volgens Lambert echter ook al in de huidige wet zo, alleen moet dat wapen dan wel onbruikbaar worden gemaakt. “Wapenbezitters moeten een keuze maken: ofwel wil men een wapen in huis en dan moet men een vergunning aanvragen, ofwel kiest men voor een ongevaarlijk decoratiestuk, waar men dan wel niet mee kan schieten.”

“De geplande goedkeuring van deze amendementen brengt ons terug in het pre-Van Themsche-tijdperk. Het bezit van een wapen zonder vergunning wordt opnieuw mogelijk en het zal niet moeilijker worden om munitie aan te kopen. Eens een wapen in de samenleving belandt, wordt de kans dat het eruit verdwijnt quasi nihil. De wapenlobby haalt bij deze zijn slag thuis.”

Bron » De Standaard

Wapenwet wordt herzien

Na zes maanden palaveren hebben CD&V, CDH, PS, Open VLD en MR een akkoord bereikt over de nieuwe wapenwet. De vergunning wordt van onbepaalde duur.

Wie een wapen erft mag dat houden, mits er geen munitie in huis is. Verkoop van wapens via internet wordt verboden. Dat schrijven de kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.

De wapenwet kwam tot stand na de racistische moorden van Hans Van Themsche. Nog voor hij voor assisen kwam, wilde het parlement de wet echter alweer versoepelen. Zo wordt een wapenvergunning in de toekomst van onbepaalde duur. Nu moet iedereen die een wapen bezit daarvoor een vergunning van vijf jaar van de gouverneur krijgen.

Ook zullen mensen die een wapen erven dat wettig kunnen bezitten als ze geen munitie in huis hebben. Ook ex-jagers en ex-sportschutters zullen onder die voorwaarden hun wapen in huis mogen houden. Veel meer mensen zullen dus in de toekomst een gebruiksklaar wapen in huis kunnen hebben dan nu het geval is.

De wet bevat ook enkele verstrengingen. Verkoop via het internet wordt verboden en minder ex-veroordeelden zullen een vergunning kunnen krijgen.

Bron » De Standaard

Carette moet niet terug naar gevangenis

Oud-CCC-kopstuk Pierre Carette moet niet terug naar de gevangenis. Dat heeft de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank woensdagnamiddag beslist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat Carette de voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling niet heeft nageleefd. Hij had wel veelvuldige contacten met zijn ex-kompaan Bertrand Sassoye maar die waren volgens de rechtbank toegelaten.

Pierre Carette werd in 1988 door het hof van assisen van Brabant veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor een twintigtal aanslagen, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen. In februari 2003 kwam hij vrij onder strenge voorwaarden. Zo mocht hij geen contact meer hebben met zijn oude vrienden van de CCC. Nauwelijks een maand later, in maart 2003, werden die voorwaarden versoepeld en mocht Carette wel contact hebben met zijn kompanen, zolang dat gebeurde in het kader van een pacifistisch politiek engagement.

Op 5 juni jongstleden liet het Brusselse parket Pierre Carette plots oppakken en verweet hem dat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd. In een onderzoek dat het federaal parket voerde naar de deelname van Carette’s kompaan Bertrand Sassoye aan de activiteiten van de Italiaanse extreem-linkse terreurbeweging Partito Comunista Politico-Militare (PCPM), was gebleken dat Carette en Sassoye veelvuldige telefonische contacten hadden en elkaar ook ontmoeten. Volgens de strafuitvoeringsrechtbank gebeurde die arrestatie op basis van de eerste, strenge, beslissing van de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidsstelling en niet op basis van de latere versoepeling van de voorwaarden.

Bovendien was in de ogen van de rechtbank niet bewezen dat die contacten te maken hadden met iets anders dan Carette’s politieke activiteiten. Van de telefonische contacten tussen Carette en Sassoye waren immers geen opnames gemaakt, er was enkel geregistreerd dat er een telefoontje was geweest. Het parket verweet Carette ook dat hij telefonisch contact had gehad met Constant Hormans, een ex-gedetineerde die net als Sassoye opgepakt is in het onderzoek naar de PCPM.

Carette bracht daartegen in dat hij Hormans in de gevangenis nooit had gekend en dat het Hormans was die met hem contact had opgenomen, ook in het kader van politieke activiteiten. Omdat er niets was dat het tegendeel bewees, zag de strafuitvoeringsrechtbank ook hierin geen reden om Carette’s vrijlating te herroepen, noch om zijn voorwaarden te verstrengen. Het Brusselse parket heeft nu vierentwintig uur de tijd om in cassatie te gaan.

Bron » Het Nieuwsblad

Strijdmakker Sassoye opgepakt

Naast CCC’er Bertrand Sassoye zijn ook de andere drie verdachten aangehouden in het nieuwe terreuronderzoek met links naar Italië. Er is minstens één vreemde eend in de bijt: Constant Hormans, een vroegere wapenbroeder van topgangster Marcel Habran. De drie die naast Sassoye werden aangehouden, zijn de RTBf-journaliste van Libanese afkomst Waoub Fayoumi, Abdallah Ibrahim Abdallah, ook al een Libanees, en Constant Hormans. Alle vier ontkennen dat zij van plan waren terroristische aanslagen te plegen. Abdallah Ibrahim Abdallah beweert dat hij ooit deel heeft uitgemaakt van de Libanese geheime diensten. Wat daarvan aan is, blijft voorlopig een raadsel.

Vooral de betrokkenheid van Constant Hormans (55) stemt de speurders tot nadenken. Hormans is een oudgediende uit het Brusselse gangstermilieu. Hij liep destijds in het kielzog van Marcel Habran, de peetvader van het Luikse milieu. Volgens speurders leunde Hormans al langer aan bij uitgesproken links gedachtegoed. “Ook al lijkt het bestaan van gangster niet meteen verenigbaar met linkse ideeën”, zegt Marcel Habran daar zelf over.

“Wij zijn in 1991 samen veroordeeld voor een overval op een postwagen. Wij kregen elk zes jaar cel. Hij is plots niet teruggekomen uit penitentiair verlof.” Maar waarom zou een gewezen topfiguur uit gangsterkringen plots meedoen aan een politiek-ideologische strijd? “Hij kan door de andere leden van de groep gebruikt zijn om aan springstoffen of wapens te geraken. Misschien is hij ingelijfd omdat hij weet hoe overvallers te werk gaan, of hoe de politie reageert op aanslagen en overvallen”, gissen de speurders.

Treffend is in elk geval de gelijkenis tussen deze situatie en de open vraag die een speurder naar de Bende van Nijvel ons ooit voorlegde: “Heb je ooit al nagedacht hoeveel zware jongens uit het milieu uit die periode plots spoorloos zijn verdwenen? Zijn hun diensten misschien ingehuurd om de aanslagen te plegen voor opdrachtgevers die ze vervolgens ofwel aan een nieuw leven hebben geholpen, of veiligheidshalve uit de weg hebben geruimd omdat zij te veel wisten?” Ook Pierre Carette, de tweede CCC’er die donderdag werd ingerekend, blijft aangehouden. Hij had regelmatig contact met Sassoye en leefde dus de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating niet na.

Bron » Het Nieuwsblad

CCC wilde Mark Eyskens ontvoeren

De Cellules Communistes Combattantes, een extreemlinkse terreurgroep, had in het midden van de jaren 80 plannen om toenmalig minister van Economie Mark Eyskens te ontvoeren, zei Eyskens in een interview met radiozender 4FM. “Ik ben enkele keren nauw in contact gekomen met de CCC”, verklaarde Eyskens. “Toen Pierre Carette en de zijnen een aanslag pleegden op de hoofdzetel van het VBO in Brussel, liep ik door de straat.”

Daar zou het echter niet bij blijven. “Toenmalig minister van Justitie Jean Gol riep mij in zijn kantoor en liet een aantal schriftjes zien die werden gevonden bij Pierre Carette. De CCC-leden hadden een volledig plan uitgewerkt om mij te ontvoeren op de 25ste verjaardag van de eenheidswet die mijn vader, Gaston Eyskens in 1960 had ingevoerd.”

Die wet was een soort vijfjarenplan om de Belgische economie aan te zwengelen. Het document stipuleerde een verhoging van de fiscale druk met 7 miljard, een beperking van de werkloosheidsuitkeringen en besparingen in landsverdediging en onderwijs. “De CCC-kopstukken zijn radicale ideologen die niet vatbaar zijn voor redelijke argumenten”, meent Eyskens. “Leider Pierre Carette is een fanaticus waarmee geen enkel land te bezeilen is.”

Bron » De Morgen