“Gerecht goed op weg om achterstand weg te werken”

De afgelopen jaren zijn de Belgische parketten er in geslaagd om meer zaken voor de correctionele rechtbank te brengen. Tegelijkertijd werden zaken ook sneller voor de rechtbank gebracht en nam het aantal hangende zaken af. “Het wegwerken van de gerechtelijke achterstand is onze belangrijkste prioriteit. Uit de cijfers blijkt dat we op goede weg zijn”, stelde de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, tevens voorzitter van het College van Procureurs-generaal, vandaag bij de voorstelling van de jaarstatistieken van het openbaar ministerie.

Uit de cijfers die de procureurs konden voorleggen, blijkt dat het aantal zaken dat voor de correctionele rechtbank werd gebracht, de afgelopen jaren is gestegen. In 2007 werden na gerechtelijk onderzoek 10.857 zaken door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. Dat is een toename met 15 pct tegenover 2003. Het aantal rechtstreekse dagvaardingen steeg in dezelfde tijdsspanne met 5 pct tot 21.383 in 2007.

Het aantal zaken dat jaarlijks binnenkomt op de parketten is tussen 2003 en 2007 met 25 pct afgenomen. Oorzaak is de toename van het aantal “vereenvoudigde processen-verbaal”. Die VPV’s worden door de politie opgesteld bij bijvoorbeeld fietsdiefstallen of geluidshinder. Die VPV’s worden niet overgemaakt aan de parketten, waardoor de instroom daar afneemt. “Daardoor is de behandeling van andere zaken verbeterd”, aldus Liégeois.

Bron » De Morgen

Akkoord over versoepeling wapenwet

Wie een wapen erft, zal dat mogen bijhouden, op voorwaarde dat er geen munitie in huis is. Na maanden overleg hebben de regeringspartijen (CD&V, CDH, PS, Open VLD en MR) een akkoord bereikt over een nieuwe wapenwet. Het parlement keurde de oude, strenge wapenwet goed op 8 juni 2006. Aanleiding was de schietpartij die Hans Van Themsche op 11 mei 2006 aanrichtte in Antwerpen.

Nu wordt de wet versoepeld: een wapenvergunning kan in de toekomst voor onbepaalde duur worden uitgereikt. Nu moet iedereen die een wapen bezit, daarvoor om de vijf jaar een vergunning van de gouverneur krijgen.

Mensen die een wapen erven, zullen dat wettig kunnen bezitten als ze geen munitie in huis hebben. Ook ex-jagers en ex-sportschutters zullen onder die voorwaarden hun wapen in huis mogen houden. Een pak meer mensen heeft zo in de toekomst een legaal gebruiksklaar wapen in huis.

De wet bevat ook enkele verstrengingen. Verkoop via het internet wordt verboden en minder ex-veroordeelden zullen een vergunning kunnen krijgen.

Senator Geert Lambert (Vl.Pro) is niet te spreken over het akkoord om de wapenwet te wijzigen. “Het is werkelijk schandalig dat deze meerderheid, die er nog niet in slaagde om één enkele beleidsmaatregel te nemen, wel een akkoord vindt om vrij wapenbezit opnieuw toe te laten.”

Het akkoord van de meerderheid voorziet nu dat wie een wapen erft dat ook mag houden, op voorwaarde dat er geen munitie in huis is. Dat is volgens Lambert echter ook al in de huidige wet zo, alleen moet dat wapen dan wel onbruikbaar worden gemaakt. “Wapenbezitters moeten een keuze maken: ofwel wil men een wapen in huis en dan moet men een vergunning aanvragen, ofwel kiest men voor een ongevaarlijk decoratiestuk, waar men dan wel niet mee kan schieten.”

“De geplande goedkeuring van deze amendementen brengt ons terug in het pre-Van Themsche-tijdperk. Het bezit van een wapen zonder vergunning wordt opnieuw mogelijk en het zal niet moeilijker worden om munitie aan te kopen. Eens een wapen in de samenleving belandt, wordt de kans dat het eruit verdwijnt quasi nihil. De wapenlobby haalt bij deze zijn slag thuis.”

Bron » De Standaard