Advocaat Habran tevreden met arrest Cassatie

Een van de advocaten van Marcel Habran, Marc Uyttendaele, is tevreden met het arrest van het Hof van Cassatie. Het Hof verklaarde het arrest van het hof van assisen van Luik nietig. “Natuurlijk ben ik tevreden met deze beslissing”, zei Uyttendaele. “Het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 13 januari, dat stelt dat de verdicten van assisen moeten gemotiveerd worden, is een echte democratische opening. Het Hof van Cassatie aanvaardde volledig de les van Straatsburg. Voor justitie in België als geheel was dit de beste beslissing.”

Alle procespartijen, het publiek en de gehele gerechtelijke wereld zoeken naar de waarheid en het arrest van Cassatie speelt daar op in, zei Uyttendaele. “In ieder geval, toen we het verdict hoorden, en nadien de strafmaat, kon ik Habran dat niet uitleggen. Hoe? Waarom?” Nadat maatregelen vroeger werden opgelegd van hogerhand, volgde het geloof in de mening van het volk, zei de advocaat. Volgens hem is dat achterhaald. Uyttendaele vindt dat het federaal parket slecht gewerkt heeft in het dossier. “De wetgeving over de spijtoptanten, de beschermde getuigen, zit niet op het goede spoor. We moeten uit de impasse raken.”

Het eerste proces van Marcel Habran en consorten was een “proces van bedrogenen”, zei meester Jean-Philippe Mayence woensdag. Hij reageerde op de nietigverklaring van het arrest van 3 maart 2009 van het Luikse hof van assisen. “Het is een immense opluchting, want in Luik had ik vaak de indruk dat ik moest figureren in een proces van bedrogenen”, zei de advocaat van Anouar Bennane, die veroordeeld werd tot levenslang op het proces-Habran.

“Toch moet ik benadrukken dat de voorzitter van het hof van assisen een voorbeeld was van objectiviteit. Er waren te veel connecties, mensen die elkaar kenden, politiemensen die praatten over dossiers waarover we niets wisten. We hadden niet dezelfde wapens als het openbaar ministerie en het leek doorgestoken kaart.” “Ik zetelde in een commissie over een hervorming van het hof van assisen en we verwachtten ons aan een arrest dat op een dag de situatie helemaal zou omverwerpen”, zei Mayence. “Er is dus genoeg reden om tevreden te zijn met de beslissing.”

Bron » De Morgen

Zaak-Habran met spoed behandeld

Om chaos door procedurefouten te vermijden, wil minister van Justitie Stefaan De Clerck dat het nieuwe assisenproces tegen Marcel Habran nog voor de invoering van de nieuwe assisenprocedures plaatsvindt. “Kinderziektes zijn een onnodig risico”, zegt De Clerck vandaag in De Morgen.

Een concrete timing blijft onbeslist, want het is niet duidelijk wanneer de nieuwe assisenprocedures uitgewerkt zullen zijn. Habran zelf bekijkt met zijn advocaten een aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling. Volgens gerechtelijke kringen is de kans bijzonder groot dat de topgangster weldra weer op vrije voeten is.

Minister De Clerck stelt in De Morgen dat er vaart achter de zaak zit. “Bij het vastleggen van de timing voor het nieuwe proces komen heel wat overwegingen en risico-analyses kijken”, zo stelt de minister, die zich een uitgesproken voorstander toont van een herneming van het proces vóór de nieuwe assisenprocedures in werking treden.

“De nieuwe procedures zouden immers kinderziektes kunnen vertonen en we willen niet dat ongewilde technische mankementen voor problemen zorgen. We willen geen onnodige risico’s nemen.” Lees: Habran die ook deze keer zijn toevlucht neemt tot procedurefouten, kunnen we missen als kiespijn.

“Het is evident dat bij het nieuwe proces aandacht moet zijn voor de motivering van de jurybeslissing, maar dat kan perfect onder het oude stelsel”, zegt De Clerck. Een van de advocaten van Habran verwacht zich ten vroegste in september volgend jaar aan een herneming.

Bron » De Morgen