Dossier: Front de la Jeunesse

L’ex-leader d’extrême droite au tribunal à Bruxelles Francis Dossogne, détective privé d’agréation

10 oktober 2000

Francis Dossogne était de retour en Belgique, lundi. Cet ancien leader du Front de la jeunesse, un groupuscule d’extrême droite, devenu détective privé, s’était exilé au Luxembourg puis en Grande-Bretagne. C’est pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qu’il a remis le pied sur le continent. Tenue décontractée, barbe bien maîtrisée, propos fermes et […]

Lees meer »

Demol bij Front de la Jeunesse aan vooravond bommenactie

7 juni 1999

Johan Demol was tussen begin 1979 en begin 1980 zeker 25 keer aanwezig op vergaderingen van de terreurgroep Front de la Jeunesse. Dat is twee keer zoveel als tot nu toe op grond van uitgelekte documenten werd aangenomen. Demol nam op 29 september 1979 deel aan een bijeenkomst van het FJ waar brandbommen werden gemaakt […]

Lees meer »

BIS, alias Le Bloc Flamand

3 juni 1999

Hoezeer de organisatie ook lijkt op haar Franstalige ‘federatie’, het Vlaams Blok houdt al vijf jaar vol dat het hoegenaamd niets te maken heeft met BIS, het comité Bruxelles Identité Sécurité. Dat is beter voor het imago, want erg zuiver is het politieke verleden van enkele roergangers van BIS niet. Een ex-medewerker van de Brusselse […]

Lees meer »

‘Vlaams Blok financiert BIS’

3 juni 1999

‘Het Vlaams Blok financiert het comité Bruxelles Identité Sécurité.’ Dat zegt Freddy Vlaeminck, tot voor kort medewerker op het Brusselse secretariaat van de partij. Het VB heeft altijd ontkend dat het iets te maken heeft met BIS, dat nochtans alles wegheeft van de Franstalige propagandamachine van het Vlaams Blok. “Ik zat erbij wanneer Pieter Kerstens, […]

Lees meer »

Sessler straks parlementair medewerker?

2 juni 1999

“Patrick Sessler wordt straks de parlementaire medewerker van Johan Demol binnen de fractie van het Vlaams Blok in het Brussels Parlement.” Dat zegt Manuel Abramowicz, auteur van diverse publicaties over extreem-rechts. Hij bracht het opduiken van Sessler bij het Blok als eerste onder de aandacht in het tijdschrift RésistanceS. “Net als in het geval van […]

Lees meer »

De rechterhand van Demol heeft een probleem met zijn rechterarm

2 juni 1999

Jarenlang heeft het Vlaams Blok zich trachten te ontdoen van zijn meest virulent racistische militanten. Op de verkiezingslijsten voor 13 juni zie je dan ook veel vrouwen, keurige fractiemedewerkers en bejaarden. In de partijcoulissen zie je anderen. Johan Demol bracht in Brussel een van zijn vroegere kompanen van het Front de la Jeunesse mee. Hij […]

Lees meer »

Het zwarte verleden van Johan Demol is tevens het heden

1 juni 1999

Eerst ontkende Johan Demol dat hij ooit lid was van het Front de la Jeunesse. Later zei hij dat hij er enkel kwam vanwege een jeugdliefde. Nu zegt het Vlaams Blok dat het allemaal heel erg lang geleden is, en dat het ridicuul zou zijn om zelfs maar te denken dat Demol of de partij […]

Lees meer »

Johan Demol brengt ‘oude vrienden’ mee

1 juni 1999

Diverse oudgedienden van de terreurorganisatie Front de la Jeunesse (FJ) of daaruit ontstane extreem-rechtse groeperingen zijn vandaag actief bij het Vlaams Blok in Brussel. Sommigen onder hen hebben een gerechtelijk verleden voor wapensmokkel en/of het aanzetten tot racisme. Het lidmaatschap van Johan Demol van het FJ in 1979-’80 (en het feit dat hij daarover loog) […]

Lees meer »

Demol dient klacht in tegen vermeend ‘groot complot’

26 november 1998

Begin deze week ontvingen minister van Justitie Tony Van Parys (CVP) en procureur-generaal Eliane Liekendael van het Hof van Cassatie een klacht vanwege Vlaams Blok-boegbeeld Johan Demol. De klacht is gericht tegen een twintigtal magistraten, topmannen van politiediensten, journalisten en politici. Demol verdenkt hen allemaal deel te hebben genomen aan een grootscheeps complot van de […]

Lees meer »

Demol verweert zich tegen ‘lastercampagne

24 januari 1998

Johan Demol, de geschorste hoofdcommissaris van Schaarbeek, zal klacht neerleggen tegen de Brusselse procureur-generaal Van Oudenhove, die hij ervan beschuldigt een tendentieus en leugenachtig verslag over zijn persoon te hebben opgesteld. Van Oudenhove acht Demol persoonlijk verantwoordelijk voor een aantal disfuncties binnen zijn korps. Bovendien moet Demol zich eerlang voor de rechtbank verantwoorden voor een […]

Lees meer »