“Als dit de killer is, kennen we ook de reus”

Drie graftombes met skeletten uit de 9de eeuw en een veel recenter geraamte van een man. Dat is wat speurders tot nu toe gevonden hebben bij zoekacties in Elouges. Het laatste lijk zou wel eens ‘de killer’ van de Bende van Nijvel kunnen zijn. Het was een Waalse gangster die op zijn sterfbed vertelde dat ‘de killer’ op het terrein van een schroothandelaar in Elouges, in de provincie Henegouwen, begraven ligt.

Het beruchtste lid van de Bende van Nijvel, die tussen 1982 en 1985 bij overvallen 28 slachtoffers maakte, werd volgens onderzoekers bij de raid op de Delhaize van Aalst door een politieman neergeschoten. Zijn kompanen zouden hem nog dezelfde dag begraven hebben in de buurt van de Belgisch- Franse grens. Mogelijk nadat ze hem zelf het genadeschot gaven.

Commissaris Eddy Vos, leider van de cel die de Bende-moorden onderzoekt, durft nog niet spreken van een doorbraak. Maar het is duidelijk dat de speurders meer en meer beginnen te geloven dat ze na ruim twintig jaar onderzoek eindelijk prijs hebben.

Het hele terrein in Elouges, bij Dour, wordt tot op een diepte van vier meter afgegraven. Tot nu toe leverde dat drie graftombes uit de negende eeuw op. “De drie skeletten lagen op een identieke wijze begraven. Met de hoofden in dezelfde richting. Het vierde geraamte lag een eind verder op. Uit de manier waarop het begraven lag, vermoeden we dat het lichaam eerst ergens anders moet gelegen hebben en dat het herbegraven werd.”

De beenderen zijn nu naar een buitenlands labo gestuurd voor verder onderzoek. Via koolstof 14-datering kan bepaald worden hoe oud het skelet is. “Probleem is dat met deze methode geen exacte sterfdatum kan bepaald worden. Wel of het lichaam langer dan zestig jaar begraven ligt of niet. In het eerste geval zal het de zoveelste ontgoocheling zijn. In het tweede geval komen we weer een stapje dichter bij een oplossing. Op basis van dna-onderzoek zal dan onderzocht worden of het effectief om het meest gewelddadige lid van de Bende van Nijvel gaat”, zegt Lionel Ruth van de Cel Waals Brabant.

Zou het hier om de gezochte moordenaar zijn, is de kans groot dat men ook de reus ontmaskerd heeft. Daniël Blanchart, op wiens terrein de skeletten zijn gevonden, heeft immers het perfecte profiel.

Bron » Gazet van Antwerpen

Beenderen onbekende man in Henegouwen werden verplaatst

Bij de opgravingen in Elouges kwam veel meer boven dan het skelet: nog drie graven uit de negende eeuw, beenderen van dieren, regenputten en zelfs de restanten van een wielerbaan. De onbekende man – jonger dan 40, 1,75 meter groot – die is opgegraven in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, lag niet in zijn eerste graf in het Henegouwse Elouges. Hoogstwaarschijnlijk werd het skelet elders opgegraven en nadien terug begraven, op het terrein van de schroothandel waar de speurders het vonden. De beenderen worden nu in het buitenland verder onderzocht en in de tijd geplaatst.

Commissaris Eddy Vos, leider van de speciale onderzoekscel Waals-Brabant, durft niet spreken van een doorbraak. Hij kan echter niet ontkennen dat de ontdekking van het skelet in Elouges, bij Dour bijzonder interessant is voor het nu al meer dan 20 jaar lopende onderzoek naar de Bende van Nijvel. “De beenderen vormen samen het volledige skelet van een man die jonger was dan 40 jaar. Een expertise die in het buitenland wordt uitgevoerd, moet de leeftijd nauwkeuriger bepalen”, legt Eddy Vos uit.

Volgens onze informatie werd het skelet hoogstwaarschijnlijk herbegraven. Daarom lagen de beenderen in het graf door elkaar gegooid. De onbekende man was ongeveer 1,75 meter groot. “Het graf heeft geen uitstaans met het kerkhof van Elouges dat ongeveer 150 meter verder ligt. Er is ook geen link met de drie graven uit de negende eeuw die wij op grotere diepte hebben aangetroffen. Gelukkig is het gebit van de dode man in vrij goede staat teruggevonden. Het onderzoek van de tanden zal nuttige inlichtingen opleveren, niet alleen over het DNA van de onbekende, maar ook over de omgeving waar hij de eerste tien jaren van zijn leven heeft doorgebracht”, zegt de speurder.

Maar voor alles willen de speurders weten wanneer de onbekende man is overleden. “Datering met de koolstof 14-methode (zie inzet) kan ons vertellen of hij méér of minder dan 60 jaar geleden is overleden. In het eerste geval is de kous voor ons meteen af, want de eerste feiten van de Bende van Nijvel werden in 1982 gepleegd. Is hij later overleden, dan zou hij gelinkt kunnen worden aan de periode van 1982 tot 1985, waarin de Bende haar 28 slachtoffers heeft gemaakt.”

“Dan zullen wij het DNA van de nu gevonden tanden vergelijken met het DNA dat de moordenaar van taximan Constantin Angelou op acht sigarettenpeuken in de asbak van de taxi heeft achtergelaten. Mocht dat een positief resultaat geven, dan staan wij een stap dichter bij de hypothese dat wij in Elouges het graf van de Killer van de Bende van Nijvel gevonden hebben.”

Het zal nog drie weken duren alvorens de speurders weten of het overlijden van ‘de onbekende van Elouges’ past in het plaatje van het Bende-onderzoek. Intussen graven ze de komende dagen het terrein van de schroothandel volledig af. “Tot op een diepte van 4 meter, want dieper is de grond onaangeroerd gebleven”, vervolgt Eddy Vos. “Wij hebben er al beenderen gevonden van dieren, regenputten en sceptische putten die wij hebben leeggehaald en zelfs de overblijfselen van een wielerbaan. Maar tot dusver geen andere menselijke resten die ons kunnen interesseren en ook nog geen wapens.”

Bron » De Standaard