Geens wil “potpourri-wetsontwerp” voorbereiden

Er bestaat bij de actoren binnen Justitie een duidelijk onbehagen ten opzichte van de politiek dat dringend moet worden hersteld, zoniet gaan er problemen opduiken. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verklaard in de Kamer. Daarom wil hij volgend jaar samen met het parlement en de spelers op het terrein een soort “potpourri-wetsontwerp voorbereiden waarin wordt geprobeerd een aantal heel dringende zaken aan te pakken.

Aan het slot van zijn beleidsverklaring in de bevoegde Kamercommissie, schoof de CD&V-minister een timing naar voren waarbinnen hij aan de slag wil gaan. Wat de zeer korte termijn betreft, wees Geens erop dat hij onmiddellijk werd geconfronteerd met een heleboel budgettaire en benoemingsproblemen van onder meer de penitentiaire beambten, de rechterlijke orde, tolken en experten.

“Bij mijn aankomst op het departement heb ik in de wereld van de actoren van Justitie een zeer groot wantrouwen ten aanzien van de politiek gevonden”, ging Geens voort. Hij wilde daarvoor niemand met de vinger wijzen, maar samen met de relatie ten opzichte van de burger maakte hij gewag van een driehoeksverhouding waarbinnen iedereen iedereen wantrouwt.

“Dat is niet de meest comfortabele positie”, luidde het. Daarom moet het vertrouwen voor hem op zeer korte termijn worden teruggevonden “of er gaan hier en daar wielen aflopen”, aldus Geens. “Er is een duidelijk onbehagen op het terrein waaraan dringend moet worden geremedieerd”. Een wetsontwerp dat samen met het parlement en de actoren uit Justitie moet volgend jaar het levenslicht zien en een aantal heel dringende zaken oplossen. Daarbij liet de minister verstaan een reeks vereenvoudigingen te willen doorvoeren die de werklast van een aantal mensen moet reduceren.

Wat de middellange termijn betreft, wees Geens op de hervorming en modernisering van het Strafwetboek. “We kunnen in de 21e eeuw niet langer voort met een wetboek van begin 19e eeuw. Dat is niet meer van deze tijd”, vindt Geens. “Justitie heeft op een aantal punten de 20e eeuw overgeslagen”. Hij waarschuwde dat daabij “verschrikkelijk hard” zal moeten worden gewerkt, maar dat het ook geen zin heeft mensen aan het schrijven te zetten als er op voorhand niet weten wat de “politieke issues” zijn. Daardoor liggen er sinds 1976 en 1986 wetboeken in de schuif, ging de minister voort. “Dat wil ik in geen geval”.

Bron » VRT Nieuws

Hoge Raad Justitie: problemen bij gerecht door personeelstekort

De Hoge Raad voor Justitie uit in een brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het parlement zijn bezorgdheid over het personeelstekort binnen het Belgische gerecht. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie. Vonnissen raken zelfs de deur niet meer uit, klinkt het.

De Hoge Raad voor Justitie ontvangt naar eigen zeggen heel wat klachten over de personeelstekorten in de Belgische vredegerechten, rechtbanken en hoven. Enkele weken geleden werden alle klagers en de topman van de federale overheidsdienst Justitie dan ook bij elkaar geroepen door de instantie.

Het resultaat van die bijeenkomst is een brief van de Nederlands- en Franstalige onderzoeks- en adviescommissie van de Hoge Raad voor Financiën aan de minister van Justitie en het parlement. “Bij wijze van voorbeeld wijzen we u op de toestand bij het vredegerecht in Anderlecht: 800 vonnissen zijn daar opgesteld, maar raken niet “gedactylografeerd” bij gebrek aan personeel om dat te doen”, klinkt het in de brief.

En dat blijkt maar één van de vele voorbeelden te zijn van de problemen waar het gerecht mee kampt door een tekort van zo’n 100 griffiers. “Het tekort aan personeel is een structureel probleem geworden dat de goede werking van de rechterlijke orde bedreigt, net als de dienstverlening aan alle rechtsonderhorigen”, staat nog te lezen in de brief.

De Hoge Raad besluit de brief met een waarschuwing voor de “zorgwekkende situatie” en vraagt om gehoord te worden in het parlement. “De onderfinanciering van justitie bedreigt de goede werking van ons rechtsapparaat. De kwestie is dringend”, luidt het.

Bron » VRT Nieuws

Verdachte van aanslag diamantwijk in 1981 in Franse cel

Hassan Diab, verdacht van de bloedige aanslag in de Antwerpse Diamantwijk in 1981, zit sinds dit weekend in een Franse cel. Joodse organisaties vragen justitie alles in het werk te stellen om hem, zelfs na 33 jaar, ook in België te berechten. Op 20 oktober 1981 ontploft in de Antwerpse Hoveniersstraat een geparkeerde bestelwagen. Balans: drie doden en 106 gewonden.

In 2008 wordt in Canada Hassan Naib Diab aangehouden, een Palestijn met Libanees paspoort. Dat gebeurde op vraag van het Franse gerecht, dat hem verdenkt van de bomaanslag op een synagoge in 1980 in Parijs én van de aanslag in Antwerpen een jaar later. Afgelopen weekend werd hij door Canada uitgeleverd aan Frankrijk.

Joodse organisaties in ons land dringen er op aan dat het Belgisch gerecht er alles aan doet om Hassan Diab ook in ons land te berechten. “Zelfs na zoveel jaren is dit nog van groot belang”, zegt Eli Ringer, erevoorzitter van het Forum der Joodse organisaties. “Het gerecht moet deze link grondig onderzoeken.”

Maar Diab ontkent niet alleen elke betrokkenheid, het dossier is volgens de Belgische wet verjaard. Enkel indien die termijn, zoals in het regeerakkoord staat, wordt opgetrokken van 30 naar 40 jaar kan het dossier heropend worden. “Terreurdaden mogen nooit verjaren”, zegt Eli Ringer.

Het federaal parket zit vandaag samen met de Antwerpse collega’s om te bekijken of er speurders naar Parijs gestuurd worden om Diab te ondervragen.

Bron » Gazet van Antwerpen

Georganiseerde misdaad en terrorisme niet meer voor volksjury?

Als het van minister van Justitie Koen Geens afhangt, wordt de assisenprocedure bijgestuurd. Volgens de CD&V-minister heeft een proces met een volksjury nog wel zin bij bijvoorbeeld passionele misdrijven. “Maar voor bijvoorbeeld georganiseerde misdaad en terrorisme is een volksjury minder geschikt omdat daar onder meer het element speelt dat mensen bang zijn om in een jury te zitten.” Dat heeft minister Geens gezegd in De Zevende Dag.

Geens wacht de moeilijke uitdaging om het vertrouwen in justitie te herstellen. “Het vertrouwen is met containers weggegaan. Ik ga het met kruiwagens, bestelwagens en vrachtwagens proberen terug te brengen”, aldus Geens. Maar om dat vertrouwen te herstellen, wil de CD&V-minister eerst het grote “wantrouwen van justitie tegenover de politiek” wegwerken. “Dat moet ik eerst oplossen. Anders kan je het vertrouwen van de mensen in justitie niet herstellen.”

Geens, die volgende week zijn plannen met justitie toelicht in het parlement, wil een reeks plannen en hervormingen zowel voor de korte als de lange termijn tegelijk op de sporen zetten. Eén van die hervormingen is dus het plan om een aantal misdrijven (georganiseerde misdaad, financiële misdrijven en terrorisme) niet meer voor een volksjury te brengen, maar voor de correctionele rechtbank.

Afgelopen week raakte nog bekend dat de FOD Justitie te kampen heeft met ruim 45.000 openstaande facturen, goed voor een achterstand van 136 miljoen euro. Minister Geens wil die achterstand tegen het einde van dit jaar nog voor de helft “aanzuiveren”.

Wat de discussie over de vermogenswinstbelasting betreft, wil Geens gevolg geven aan de oproep van premier Charles Michel om de discussie niet op straat te voeren. Geens verwijst enkel naar het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in de Kamer, waar die laatste verwees naar de geplande tax shift. In die tax shift is er volgens Geens ruimte voor een rechtvaardiger fiscaliteit met bijvoorbeeld bijdragen vanuit de grote meerwaarden van aandelen. Die discussie zal volgens Geens binnen de regering gevoerd “wanneer de tijd daarvoor rijp is.”

Bron » De Morgen

Onderzoek tegen functionaris VS om moord Aldo Moro

Er zijn “sterke aanwijzingen” dat de Verenigde Staten een rol hebben gespeeld bij de moord op oud-premier Aldo Moro van Italië in 1978. De procureur-generaal van Rome, Luigi Ciampoli, laat daarom een strafrechtelijk onderzoek beginnen tegen de Amerikaanse functionaris Steve Pieczenik, aldus Italiaanse media woensdag.

De psychiater en terrorisme-expert Pieczenik werd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar Rome gestuurd om de Italiaanse regering te adviseren bij de afhandeling van de ontvoering van Moro, de voorzitter van de christendemocratische regeringspartij DC. Moro stuurde toen aan op een “historisch compromis” met de Italiaanse Communistische Partij (PCI), de grootste communistische partij van West-Europa.

De VS vreesden voor regeringsdeelname van de PCI in het NAVO-land omdat dan defensiegeheimen in handen van communisten zouden kunnen vallen. Daarom zou Pieczenik de moord op Moro hebben aangemoedigd.

Pieczenik heeft zelf een soort bekentenis afgelegd in een boek dat in 2008 verscheen, maar op dat moment vrijwel geen publiciteit kreeg, aldus de krant La Repubblica. Hij zei toen in een interview met de auteur dat hij in 1978 met een plan voor “strategische manipulatie” naar Italië kwam, toen het enige westerse land waar een communistische partij op het punt stond mede aan de regering te komen. “Tot het einde was ik bang dat ze hem vrij zouden laten”, aldus Pieczenik over de ontvoering van Moro door de Rode Brigades.

Bron » De Telegraaf