Proces

De uitspraak

Marc Dutroux

  • Het openbaar ministerie vroeg: levenslang met tien jaar terbeschikkingstelling van de regering.
  • Straf: levenslang met tien jaar terbeschikkingstelling van de regering.

Marc Dutroux werd, zoals verwacht, over de hele lijn schuldig bevonden. Hij was de moordenaar van An Marchal, Eefje Lambrecks en Bernard Weinstein. Het openbaar ministerie kan dus in elk geval levenslange opsluiting vorderen voor de eerste beschuldigde. Dutroux was leider van een bende die zes kinderen ontvoerde en opsloot, besloot de jury. Hij was, als dader, lid van een bende die xtc dealde, die bezig was met mensenhandel, zwendel in valse papieren, auto’s en valse nummerplaten.

Ook wat de ontvoering van Julie Lejeune en Mélissa Russo betreft, twijfelde de jury niet over de betrokkenheid, als dader of mededader, van Marc Dutroux. Tot slot was het antwoord van de jury ook positief wat betreft de verkrachtingen van alle Meisjes, zijnde Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine en Laetitia, evenals de Slovaakse Meisjes Yancka en Eva Mackova en Henrietta Palusova. Hij werd ook schuldig bevonden voor de drugsfeiten, de opsluitingen van de Meisjes evenals van de drie jongeren Jadot, Rochow en Divers en de diefstallen van auto’s van de twee laatstgenoemden.

Michel Nihoul

  • Het openbaar ministerie vroeg: twintig jaar.
  • Straf: vijf jaar.

Nihoul werd door de jury vrijgesproken van mededaderschap en medeplichtigheid in de ontvoering van de zes Meisjes. Het hof moest zich uitspreken over het mededaderschap, omdat de jury geen unanimiteit had bereikt. Later sprak de jury Nihoul ook vrij van medeplichtigheid. Eerder had de jury wel geoordeeld over de andere beschuldigingen.

Michel Nihoul was wel degelijk leider van een bende die verschillende criminele activiteiten tot doel had zoals handel in xtc, mensenhandel, zwendel in auto’s, valse papieren en nummerplaten. Nihoul bracht de politiediensten niet of slechts in beperkte mate van deze bendevorming op de hoogte. Hij kan daarom geen verschoningsgrond inroepen om aan deze veroordeling te ontsnappen, vond de jury.

Michel Martin

  • Het openbaar ministerie vroeg: dertig jaar.
  • Straf: dertig jaar.

Michelle Martin is schuldig bevonden aan bendevorming in verband met de ontvoering en opsluiting van kinderen. Ze is ook schuldig als mededader aan de tenlasteleggingen over de opsluitingen van Laetitia, Sabine, An, Eefje, Mélissa en Julie. De jury heeft zelfs de verzwarende omstandigheid van doodsbedreigingen weerhouden tegenover Sabine, Laetitia, Julie en Mélissa. De jury antwoordde ook positief op de vraag of de opsluitingen waar ze aan meewerkte ook de dood tot gevolg hadden.

oor An en Eefje werd deze verzwarende omstandigheid niet weerhouden. Wat die opsluiting betreft oordeelde de jury dat het aandeel van Michelle Martin dus kleiner was dan in die van Julie en Mélissa. Dat verandert echter niets aan de minimum- of maximumstraf die Martin zou kunnen worden opgelegd. De jury heeft de pleidooien van de advocaten van Martin dus niet gevolgd. Zij hadden de medeplichtigheid in plaats van de mededaderschap gepleit voor de opsluitingen van Sabine, Laetitia, An en Eefje. Het antwoord van de jury is ook “ja” wat betreft Martins medewerking aan de verkrachting van Yancka Mackova. Michelle Martin had bekend dat ze druppels Haldol in het eten van het Meisje had gedaan.

Michel Leliévre

  • Het openbaar ministerie vroeg: dertig jaar.
  • Straf: vijfentwintig jaar.

Michel Lelièvre is lid, als dader of mededader, van een bende die kinderen ontvoerde en opsloot, evenals van een bende die met mensenhandel te maken had. Hij werkte ook actief mee aan de ontvoering van Sabine, An en Laetitia. Voor de ontvoering van Eefje werd niemand beschuldigd omdat het Meisje al meerderjarig was op het ogenblik van de feiten. Lelièvre werd wel veroordeeld voor drugshandel met de verzwarende omstandigheid dat hij dat in een bende deed.

Lelièvre had xtc-pillen van Nihoul gekregen om ze door te verkopen. De jury oordeelde echter dat Lelièvre slechts medeplichtige, in plaats van het zwaardere mededader, was voor wat betreft de handel in hasj en heroïne. Hij werd ook veroordeeld voor bendevorming voor dit laatste feit. Maximumstraf: 30 jaar.

Pagina's: 1 2

Menu