DNA Onderzoek

Een positieve identificatie

Namen noemen!

Het gerecht in Charleroi kent de naam van minstens één vermeende dader van een aan de bende van Nijvel toegeschreven aanslag. Dat valt af te leiden uit een rapport dat de Leuvense professor Jean-Jacques Cassiman onlangs heeft overgemaakt aan onderzoeksrechter Lacroix in Charleroi. De positieve identificatie, de enige tot nu toe, is het resultaat van DNA-onderzoek.

Zaterdag raakte bekend dat alle personen die ooit werden verdacht in het Bendedossier door het gerecht in Charleroi opgeroepen zijn voor een DNA-analyse. Het gaat om leden van de bende-De Staerke, de bende Haemers, de bende van de Borinage, de verdachten in de zaak-Mendez, vroegere leden van de rijkswachtgroep Dyane en leden van het Gladio-netwerk. In totaal gaat het om een honderdtal mensen.

De resultaten van al deze analyses worden vergeleken met een twintigtal DNA-profielen die professor Cassiman wist op te stellen aan de hand van onder meer sigarettenpeukjes die in 1983 na de moord op een taxichauffeur in Bergen werden aangetroffen. Het is een van die tests die tot een positief resultaat leidde. Over de identiteit van de verdachte worden geen details vrijgegeven en ook niet over het feit waarop de identificatie precies slaat.

Alle DNA-profielen worden nu samengebracht in een databank bij de speciale onderzoekscel in Jumet. Het ministerie van Justitie is druk in de weer om de wettelijke basis voor een dergelijke databank op punt te stellen. Verdachten moeten vrijwillig meewerken aan een DNA-onderzoek, zoniet zijn de gegevens onbruikbaar en dreigen er bij een eventuele rechtszaak procedurefouten te worden ingeroepen.

De laatste kans

Wie de kosten zal dragen voor het grootschalige DNA-onderzoek is nog onduidelijk. “Het onderzoek kost per staal 16.000 frank”, heeft Cassiman becijferd. “Daarvan krijgt ons labo 1.000 frank terug. Als we honderden stalen moeten onderzoeken, kunnen we dat niet zelf financieren. Voor we de rest van de profielen maken, willen we eerst zekerheid over een financiële regeling.” In gerechtelijke kringen wordt al enige tijd gesproken over “het onderzoek van de laatste kans”.

Zopas vertrokken er vanuit het justitiepaleis van Charleroi in totaal 130 uitnodigingen naar de familieleden van de 29 slachtoffers die de Bende van Nijvel in de jaren tachtig maakte, hun advocaten en alle betrokken burgerlijke partijen. Zij krijgen dezer dagen allemaal een brief in de bus om op 24 april a.s. deel te nemen aan een soort rondetafel over de stand van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De verantwoordelijke magistraten zullen er antwoorden op de gestelde vragen.

Het zal voor het eerst mogelijk zijn om ook zicht te krijgen op de precieze onderdelen van het mammoetdossier die betrekking hebben op elk van de slachtoffers. Voorts zal er toelichting verstrekt worden over de middelen waarover de magistraten en speurders momenteel beschikken en over de bijkomende middelen die nog vereist zijn om in dit onderzoek verder te kunnen werken.

De bijeenkomst heeft plaats in een amfitheater in de onmiddellijke buurt van het justitiepaleis van Charleroi. Voor de Vlamingen is er simultaanvertaling voorzien. Op deze bijeenkomst, zo werd ons meegedeeld, zal ook duidelijk gemaakt worden dat de met het Bende-onderzoek belaste magistraten nog maar zeer gedeeltelijk beschikken over de middelen die hen in de voorbije maanden werden beloofd.