Bende-mysterie blijft

Het mysterie rond de Bende van Nijvel blijft. Tussen 1982 en 1985 werden 28 mensen gedood bij ongemeen brutale overvallen. Zwaar bewapende en gemaskerde mannen schoten wild om zich heen en verdwenen met een vaak verwaarloosbare buit. De auto’s die ze bij hun raids gebruikten, lieten ze stukgesneden of volledig uitgebrand achter in de bossen.

Parallel met de overvallen van de Bende waren er – in 1984 en 1985 – de aanslagen van de CCC. Het land was in shock. Mensen durfden geen warenhuis meer binnenstappen. Ondertussen lopen de daders nog altijd op vrije voeten. Allerlei hypotheses werden geopperd: gangsters, terroristen, gangmakers voor een extreem-rechtse samenzwering, rijkswachters die een staatsgreep voorbereidden…

Twee parlementaire onderzoekscommissies bogen zich over het onderzoek, de eerste eind jaren tachtig (1988-1990), de tweede in 1996-1997. De commissies kwamen met aanbevelingen voor hervormingen van het gerecht en van de politie. Als experts van tweede Bende-commissie, maakten de Leuvense hoogleraren Cyrille Fijnaut en Raf Verstraeten een doorlichting van het Bende-onderzoek. In hun lijvig rapport – twee boekdelen van samen 1.200 pagina’s – rekenden ze af met allerlei indianenverhalen.

De hypothese dat extreem-rechtse organisaties (Front de la Jeunesse, Westland New Post) achter de aanslagen zouden zitten, in een poging om de staat te destabiliseren, werd wel degelijk ernstig genomen, maar ze leverde niks op. De experts vonden ook geen enkele band tussen de Bende en de “roze balletten”. Volgens die thesis zouden slachtoffers van de Bende van Nijvel hebben deelgenomen aan seksfuiven en werden ze tijdens een “gecamoufleerde liquidatie” uit de weg geruimd.

De hoogleraren Cyrille Fijnaut en Raf Verstraeten stelden in hun rapport wel “hallucinante samenwerkingsmoeilijkheden” vast tussen de onderzoeksteams in de verschillende gerechtelijke arrondissementen (Nijvel, Charleroi, Dendermonde). 

Bron » De Standaard

Oordeel valt over lot laatste Bende-verdachte

Naar alle waarschijnlijkheid beslist de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Bergen vandaag dat Philippe De Staerke niet langer wordt vervolgd voor zijn vermeende aandeel in het dossier van de Bende van Nijvel. Na twintig jaar onderzoek verdwijnt daarmee de laatste verdachte.

Philippe De Staerke is een zware jongen. Hij werd in maart 1986 aangehouden voor een reeks inbraken en overvallen gepleegd door de zogenaamde Bende van Baasrode. Voor die brutale overvallen kreeg De Staerke twintig jaar cel. Na veertien jaar opsluiting werd hij in de zomer van 2000 vrijgelaten.

In juni 1987 stelde de toenmalige Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch De Staerke in verdenking voor medeplichtigheid aan de overval van de Bende van Nijvel op het Delhaize-warenhuis van Aalst, op 9 november 1985. Daarbij werden acht mensen doodgeschoten. Het werd de laatste aanslag van een serie van 23 moordaanslagen die tussen 1982 en 1985 aan de Bende van Nijvel werd toegeschreven.

Er waren voor De Staerke bezwarende getuigenissen van zijn vriendin Yvette en haar toen tienjarig dochtertje dat de gangster de dag voor de Delhaize-aanslag in Aalst het terrein had verkend. Volgens de speurders in Dendermonde bezat De Staerke ook wapens die konden zijn gebruikt bij de Bende-aanvallen.

Maar materiële bewijzen voor de betrokkenheid van De Staerke bij de Bende van Nijvel zijn nooit gevonden. In hun 1.200 pagina’s tellende rapport over het onderzoek naar de Bende concluderen de Leuvense hoogleraren Cyrille Fijnaut en Raf Verstraeten dat “het onderzoek naar de bende De Staerke vanaf 1988 in een impasse verkeerde”. Dat was nog vóór het dossier later dat jaar verhuisde van Dendermonde naar Charleroi.

In 2000 stelde de raadkamer in Charleroi, op vraag van het openbaar ministerie, De Staerke buiten vervolging. Tenzij er onverwacht nog uitstel volgt, doet de beroepsinstantie, de KI, vandaag een uitspraak. Peter Callebaut zegt “zich geen illusies te maken over de beslissing”. Callebaut is de advocaat van de nabestaanden Marie-Jeanne Callebaut (geen familie) – wier man Jan Palsterman het leven liet als bij de aanslag op de Delhaize in Aalst – en haar dochter Irena Palsterman.

Maar ook als de KI De Staerke vandaag buiten vervolging stelt, is voor advocaat Callebaut het dossier niet gesloten. “Als de KI De Staerke buiten vervolging stelt, stappen we naar het Hof van Cassatie en als we ook daar geen gelijk krijgen, gaan we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

Callebaut wil dat het onderzoek terugkeert naar Dendermonde. “Ik zeg niet dat De Staerke een van de daders was van de aanslag, wel dat hij er minstens meer van afweet. Waarom? Hij is op verkenning geweest en hij heeft een koffer verborgen waarin wapens hebben gezeten, maar dat onderzoeksspoor heeft men verknoeid.” Als de KI De Staerke vandaag, ruim zestien jaar na de aanslag in Aalst, buiten vervolging stelt, is het Bende-onderzoek wellicht bezegeld. Al blijft het speurdersteam in Jumet officieel operationeel.

Bron » De Standaard

 

Philippe De Staerke buiten vervolging gesteld

Philippe De Staerke wordt niet vervolgd voor de aanslagen van de Bende van Nijvel in 1985. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Bergen vanmorgen beslist. De KI bevestigt daarmee de beschikking van de raadkamer van Charleroi. Die had De Staerke eind mei 2001 in dat dossier buiten vervolging gesteld.

De Staerke was de belangrijkste verdachte en de enige die in verdenking was gesteld in de criminele piste naar de Bende van Nijvel. Die was actief in de periode 1982-1985. De misdadigers pleegden meerdere uiterst gewelddadige overvallen waarbij in totaal 28 slachtoffers vielen. Buiten De Staerke werden geen verdachten opgepakt, ondanks de inzet van tientallen onderzoekers.

De Staerke werd in juni ’87 door de Dendermondse onderzoeksrechter Troch in verdenking gesteld. Eerder had hij gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De Staerke trok zijn verklaringen kort daarop in.

De raadsman van De Staerke, Thierry Delobel, hamerde op het gebrek aan materiële bewijzen. Hij noemde Philippe De Staerke een “gewone misdadiger” die men in verband heeft gebracht met de moorden. Al bij de debatten voor de KI kondigden de advocaten van de burgerlijke partijen procedures aan voor het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens indien De Staerke buiten vervolging zou worden gesteld.

Bron » De Standaard

Bende-speurders volgen sporennaar extreem rechts en terrorisme

De cel-Jumet, die belast is met het onderzoek naar de Bende van Nijvel, bijt zich vast in de sporen naar extreem rechts en terrorisme om de moordende aanslagen van de jaren 1980 te verklaren. Dat zeggen bronnen die dicht bij het onderzoek staan. Vandaag beslist de kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen of Philippe de Staerke, de enige persoon die voor de Bende-overval op een Delhaize-warenhuis in Aalst in 1985 in verdenking werd gebracht, buiten vervolging wordt gesteld.

De advocaten van de burgerlijke partijen zien de beslissing van de Bergense KI als het einde van het onderzoek. Zij menen dat het gerecht nooit de bedoeling had de misdadigers, die tussen 1983 en 1985 bij een reeks overvallen ten minste 28 slachtoffers maakten, te ontmaskeren. Volgens de advocaten is cel-Jumet er enkel om de publieke opinie in de waan te laten dat het onderzoek grondig is gevoerd.

Twee parlementaire onderzoekscommissies toonden in de jaren 1990 immers aan dat de gebrekkige werking van politiediensten en gerecht het onderzoek in de jaren 1980 enorme schade toebracht. In 1998 kreeg het onderzoek een nieuw elan met de oprichting van de cel-Jumet, die tot 80 speurders heeft geteld. Die speurdersploeg voerde 3.800 onderzoeksopdrachten uit, organiseerde 1.428 briefings, stuurde elf onderzoeksploegen naar het buitenland, liet 46 ballistische expertises overdoen en 1.698 DNA-analyses uitvoeren. Geen van die onderzoeksopdrachten leidde tot de definitieve doorbraak van het onderzoek. De cel-Jumet telde in de voorbije maanden nog zeven speurders, vijf administratieve krachten, drie personen die de scanner bedienen en drie magistraten.

De onderzoeksrechters Jean-Claude Lacroix en Jean-Paul Raynal bijten zich nu vast in sporen naar terrorisme en extreem rechts. Voor dit speurwerk trok de cel-Jumet in de voorbije jaren onder meer naar Scandinavië, Italië en Duitsland. In Duitsland doorzochten ze de archieven van de voormalige Oost-Duitse inlichtingendienst Stasi om na te gaan wat die over de aanslagen in België wist. De speurders blijven voortwerken op de resultaten die de buitenlandse onderzoeksopdrachten opleverden.

De cel-Jumet boort na de leugendetector, de verhoren onder hypnose en de DNA-analyses ook een nieuwe onderzoeksmethode aan. Een ploeg Franse criminologen en psychologen maakt aan de hand van het Bende-dossier een profiel van de daders. De onderzoekers proberen het motief van de moorden vast te leggen. Op basis van deze techniek weet de cel-Jumet dat bij de moordpartijen in de Delhaizes van Eigenbrakel, Overijse en Aalst in 1985 telkens dezelfde man het commando voerde en steeds een andere man het geld uit de kassas wegnam.

Bron » De Tijd