Onderzoek

Het begin van de Borinage-piste

Christian Amory en de Rüger

Ondanks de schijn van het tegendeel, is het de gangsters nauwelijks om de buit te doen. Het zijn geen roofovervallen, maar aanslagen. Vanwege hun onderlinge overeenkomsten worden de brutale aanslagen toegeschreven aan een en dezelfde groep, de Bende van Nijvel. De politiediensten komen onder steeds grotere druk te staan om de daders te vinden. De arrestatie van de Bende zou een enorme opluchting zijn, die de mensen in staat zou stellen de collectieve nachtmerrie de rug toe te keren. De BOB van Bergen gaat uit eigen beweging op onderzoek uit. Ze identificeert de kandidaat-Bendeleden verrassend snel. Het gaat om Michel Cocu, een voormalig politieman, en diens entourage van Vierdewereldfiguren uit de Borinage.

In de BOB van Bergen loopt een zekere Christian Amory rond, een ex-lid van de groep Dyane, en net als Bouhouche actief in extreem-rechtse kringen. De Bergense BOB laat de Borains, Michel Cocu, Michel Baudet, Adriano Vittorio, Jean-Claude Estiévenart en Kaci Bouaroudj, schaduwen. De informatie wordt niet meegedeeld aan onderzoeksrechter Guy Wezel, die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

De Rüger van Michel Cocu.

De Rüger van Michel Cocu.

De BOB’ers maken zelfs geen PV’s op en laten Wezel in het ongewisse. Er gebeuren nog rare dingen. Onder druk van de BOB van Bergen en uit angst voor Amory, bezorgt Josiane Debruyn op 25 mei 1983 de Rüger-revolver P38 van haar man, Jean-Claude Esstiévenart, aan de BOB in Colfontaine. Het wapen, aangekocht door Michel Cocu, wordt dezelfde dag aan de BOB van Bergen bezorgd, waar het tegen alle regels in blijft rondslingeren en op 10 juli 1983 zelfs voor proefschieten wordt gebruikt.

Pas op 29 juli 1983 sturen de Bergense BOB’ers het wapen naar Halle. Via onderzoeksrechter Kesseloot laat de BOB een ballistisch onderzoek uitvoeren door commandant Claude Dery, een voormalig officier van de militaire veiligheid. Dery legt een verband tussen de Rüger-revolver en de overval in Genval. Nog steeds weet onderzoeksrechter Guy Wezel van toeten noch blazen. Kennelijk aanvaardt de BOB geen leiding van door de justitie, die de geleverde informatie moet kunnen controleren, zeker als die niet berust op klassiek speurwerk maar op onconventionele observatietechnieken van de groep Dyane.