Mijnheer X

Wie kan antwoorden?

Wie zijn de mensen die de confidentiële nota in handen hebben gekregen en vandaag koppig de lippen op elkaar houden?

Jean Gol

Deze Waalse toppoliticus is de enige die geen uitleg kan verschaffen. Hij overleed in 1995. Zijn activiteiten kunnen echter wel een hulp zijn in het onderzoek. Hij was tussen 1981 en 1987 bijna ononderbroken minister van Justitie voor de Waalse liberalen. In 1986 was hij tevens vice-premier. Als minister van Justitie vond Gol dat de wet niet noodzakelijk voor hem van toepassing was. In 1984 richtte hij bijvoorbeeld in het grootste geheim, en eigenlijk zonder wettelijke basis, de Anti-terroristische Gemengde Groep (AGG) op, die bestond uit achttien leden van de rijkswacht, de gerechtelijke politie, de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst SDRA. De leiding werd toevertrouwd aan een hogere rijkswachtofficier. De AGG zou in 1985 het onderzoek naar de CCC coördineren.

François-Xavier de Donnéa

Van 1985 tot 1988 was hij minister van Landsverdediging. Hij was jarenlang een van de politieke boegbeelden van de PRL. Vandaag is hij kamerlid voor de MR. Als minister van Defensie was hij bevoegd over de rijkswacht, die toen nog een militaire structuur had. Het was dus De Donnéa die op 2 juni 1987 lachend voor de pers poseerde toen hij de nieuwe uitrusting van de rijkswacht voorstelde: kogelvrije vesten, afkomstig uit het bedrijf uit Temse waar de Bende van Nijvel enkele prototypes had geroofd, en supersnelle Golf GTI’s, zoals de Bende die had gebruikt. Enkele weken eerder had de rijkswacht nieuwe riotguns in gebruik genomen, een wapen dat de Bende eveneens had gebruikt. Het beeld van de minister sprak voor zich, de Bende verslaan met eigen middelen.

Albert Raes

Deze Bruggeling was van 1977 tot 1990 administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. Het was een CVP-benoeming. Voordien was hij magistraat. Hij moest opstappen bij de Staatsveiligheid na de eerste parlementaire onderzoekscommissie over de Bende van Nijvel. Er waren te veel zaken aan het licht gekomen waarbij de Staatsveiligheid, of althans agenten van de dienst, een nooit opgehelderde maar verdachte rol had gespeeld. Raes werd na zijn vertrek bij de Staatsveiligheid geparkeerd op het ministerie van Justitie. Volgens De Morgen werkt Raes, die nu 74 is, sinds zijn pensioen als consul-generaal in Marokko. Dat doet hij in alle discretie.

Nicolas de Kerckhove d’Ousselghem

De Kerckhove was aanvankelijk een vertrouweling van PSC-boegbeeld Paul Vanden Boeynants, tot hij in de vroege jaren ’80 overstapte naar de Franstalige liberalen. In januari 1986 is hij kabinetschef van vice-premier Jean Gol. In die periode is De Kerckhove lid van het Europees Instituut voor Vrede en Veiligheid, een pro-Amerikaanse think tank waar het, naast politici zals Jean Gol en Louis Michel, wemelt van de militairen en CIA-agenten.

Het instituut heeft in het najaar 1985 een masterplan klaar om België vol te stoppen met atoomschuilkelders en bergplaatsen met proviand, voor het geval de Russen bij ons zouden binnenvallen. Zonder het instituut daarmee in verband te brengen, kan men niet naast het feit dat de terreur die in 1985 wordt gezaaid door de CCC en de Bende, de publieke opinie de daver op het lijf heeft gejaagd en de bevolking rijp maakt voor een zwenk naar een hardere, meer autoritaire en dus rechtse staat.

Victor Bricout

Voormalig procureur des Konings en vrederechter. In 1986 is hij kabinetschef van minister van Justitie Jean Gol. Bricout is daar vooral belast met het vreemdelingenbeleid, dat overigens toen erg omstreden is. In augustus 2003 duikt hij totaal onverwacht op in de actualiteit als bemiddelaar tussen minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en de Afghaanse asielzoekers die dan al twee weken een kerk in Elsene bezetten. Dat Dewael de voormalige magistraat uitstuurt en niet iemand van het centrum Johan Leman wekt veel verwondering. Enkele dagen later wordt Bricout, na een mislukte bemiddelingspoging, bedankt voor bewezen diensten.

Luc Closset

Als gevolg van de CCC-aanvallen in 1985 beslisten de ministers van Justitie Gol en Binnenlandse Zaken Nothomb verbindingsofficieren van de rijkswacht op hun kabinetten in dienst te nemen. Er was in 1985 duidelijk gebleken dat de samenwerking tussen de politie en de rijkswacht mank liep. De verbindingsofficieren moesten de ministers over de problemen rapporteren. Bij Gol werd kolonel Luc Closset gedetacheerd. Later werd hij inspecteur-generaal van de rijkswacht. Met de politiehervorming werd hij op 1 december 2000 aangesteld als hoofd van de Algemene Inspectie die controle uitoefent op de werking van de federale en lokale politie. Hij is dat nog steeds.

Antoine Duquesne

AD zijn de initialen van Antoine Duquesne (MR), aldus Benoît baron de Bonvoisin die zich baseert op informatie van speurder Eddy Vos. Van 1980 tot 1987 was hij kabinetschef van verscheidene liberale ministers. Enkele weken voor de confidentiële nota over mijnheer X van januari 1986, was hij nog kabinetschef van Jean Gol. In 1987 krijgt Duquesne van Gol de ministerportefeuille van Onderwijs. Later wordt Duquesne minister van Binnenlandse Zaken. In die periode krijgt de politiehervorming gestalte.

Pagina's: 1 2 3 4

Menu