Tipgever: “Ik ga ervan uit dat de helft van de Bende van Nijvel nog leeft”

Bijna 32 jaar na de laatste overval van de beruchte Bende van Nijvel hebben speurders maandag opnieuw een grote zoekactie gehouden in enkele vijvers in Adinkerke. De tipgever die de agenten naar het West-Vlaamse dorp leidde, sprak voor het eerst in Terzake. “De leden zullen intussen oud geworden zijn, maar volgens mij zijn ze nog niet allemaal dood.”

De Bende van Nijvel wordt verantwoordelijk geacht voor een hele reeks overvallen tussen 1982 en 1985. In totaal vielen daarbij 28 dodelijke slachtoffers. Bij de laatste overval op 9 november 1985 in Aalst werden acht mensen doodgeschoten. De wapens die gebruikt werden, zouden volgens een informant diezelfde avond nog door een Brusselse handlanger gedumpt zijn in Adinkerke.

Maandagochtend werd gestart met een zoekactie in drie vijvers in Adinkerke. Wapens die gebruikt werden bij de overval op de Delhaize in Aalst in 1985 zouden daar mogelijk gedumpt zijn.

De zoekactie begon in de oude zandwinningsputten aan de Vijverstraat. Uit een proces-verbaal blijkt dat een onderzoeker in 2009 als eens ter plaatse kwam met de politie en dat hij er foto’s nam. “Er is toen overwogen om een onderzoek te starten, maar er deed toen informatie de ronde dat er in 2005 in een waterput gebaggerd was”, zegt de procureur des Konings van Henegouwen Pierre Magnien. “De onderzoekers hebben nu beslist om toch grondiger te graven. Voorlopig is er nog niets gevonden dat in relatie kan staan met de Bende van Nijvel.”

Toch veroorzaakt de zoekactie volgens de informant heel wat opschudding. “Veel mensen zijn zenuwachtig nu er gegraven wordt. De bendeleden zijn oud geworden, maar ze zijn nog niet allemaal dood”, verklaarde hij in Terzake. “Je moet het statistisch bekijken. De bendeleden waren destijds rond de 30. Iedereen leeft ongeveer 70 jaar, al zijn er die vroeger sterven. Ik ga ervan uit dat de helft nog leeft.”

Verstopt op het toilet

Het verhaal van de informant draait voornamelijk om één man: Patrick Pilarski, een zware crimineel uit het Brusselse die gezocht werd voor gewapende overvallen. “We waren heel goed bevriend en hebben zeven jaar veel met elkaar opgetrokken. In zo’n periode kan je veel vertrouwen opbouwen. Pilarski hield van vrouwen, geld uitgeven en verhalen vertellen. Het ene geloofwaardiger dan het andere.”

Een van die verhalen ging over een vlucht van Pilarski begin 1986. Niet veel na de laatste overval van de Bende van Nijvel zou Pilarski door een versperring van de rijkswacht gereden zijn met drie wapens in zijn wagen. Pilarski werd achtervolgd, maar slaagde er toch in om naar het huis van zijn ouders te rijden.

“Zijn moeder zei dat hij de wapens snel op het toilet moest verstoppen. Toen de speurders ter plaatse kwamen hebben ze snel de woning doorzocht. Maar toen ze aan het toilet kwamen, verklaarde zijn moeder dat ze op het toilet zat en toen zijn ze doorgegaan. Maar die dwazen hebben niet eens in het toilet gekeken, vertelde Pilarski mij.” Vervolgens zou de vader van de crimineel de wapens in het meer achter zijn huis hebben gegooid. Op die locatie zoeken de speurders nu.

Pilarski zelf verdween jaren geleden spoorloos van de aardbol. Hij zou gedood zijn bij een overval in Soedan, maar dat kon nooit worden bevestigd. “Of Pilarski bij de Bende van Nijvel zat? Dat heb ik hem nooit gevraagd. Dan is het vertrouwen weg. Maar uit de gesprekken die hij voerde, kon je wel uitmaken dat hij wist wie in de Bende zat.”

De informant deed zijn verhaal dertien jaar geleden al aan een intussen gepensioneerde commissaris en heeft ook nu nog zijn twijfels bij het onderzoek. “Willen ze die wapens wel vinden? Die bedenking heb ik mij vaak gemaakt. Maar waarom zouden die wapens er niet meer liggen? Alleen ik en de federale politie wisten ervan.”

Bron » Het Nieuwsblad

Informant: “Ga ervan uit dat de helft van de Bende van Nijvel nog leeft”

Wat verbergen de vijvers in Adinkerke, waar er op de modderige bodems nu volop gezocht wordt naar de wapens die mogelijk gebruikt zijn door de Bende van Nijvel? De tipgever die de speurders jaren geleden al naar Adinkerke leidde, doet nu voor het eerst zijn verhaal in Terzake. “Veel mensen zijn zenuwachtig nu er gegraven wordt. De bendeleden zijn oud geworden, maar ze zijn nog niet allemaal dood.”

Bijna 32 jaar geleden is het intussen dat de Bende van Nijvel haar laatste overval pleegde. In de jaren 80 zaaide de Bende angst en terreur met haar roofovervallen. De balans? Minstens 28 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden. Na 9 november 1985 – de dag van de laatste en bloedigste raid op de Delhaize in Aalst – werd het stil rond de Bende van Nijvel.

Sindsdien wordt er gespeculeerd wie er schuilgaat achter de meest beruchte bende uit de misdaadgeschiedenis van ons land.

32 jaar later, nog steeds nieuwe namen en pistes

Ook nu nog duiken er “nieuwe” namen op. Een voorbeeld? De piste Pilarski die tot die nieuwe zoekactie in Adinkerke heeft geleid. Patrick Pilarski, een zware jongen uit de omgeving van Brussel. Volgens een informant zou de crimineel begin 1986 door een versperring van de rijkswacht gereden zijn. In zijn wagen zouden wapens verstopt zijn die in geen geval gevonden mochten worden door de speurders, wapens die mogelijk gebruikt geweest zijn door de Bende van Nijvel.

Die informant, aan wie Pilarski zijn verhaal jaren geleden gedaan heeft, doet nu zelf voor het eerst zijn verhaal in Terzake. Anoniem weliswaar. “Plots kwam hij met een verhaal dat hij ergens door een versperring gereden was. Waar? Wie? Dat weet ik niet. Maar hij is naar het huis van zijn ouders gereden waar hij de wapens verstopt heeft op het toilet. De politie is het huis binnengekomen omdat ze dachten dat hij daar was. Maar die dwazeriken hebben niet eens in het toilet gekeken, vertelde Pilarski mij.”

De vader van Pilarski zou in paniek de wapens in het meer achter zijn huis hebben gegooid. Exact waar de speurders nu dreggen in Adinkerke.

“Ga ervan uit dat de helft van de bendeleden nog leeft”

Maar liefst 13 jaar geleden al deed hij zijn verhaal aan Johan Vanblaere, intussen een gepensioneerd commissaris bij de gerechtelijke politie. En pas nú wordt er gezocht naar de wapens, iets waar ook de gewezen commissaris vragen bij heeft. “Criminaliteit kent geen grenzen. Er is ooit een procureur geweest die tegen mij zei: “Als je lang genoeg wacht, dan lost het zich vanzelf op. En dan 13 jaar gewacht om toch die vijvers te dreggen. Ze hebben zo veel geld gespendeerd om te dreggen, waarom daar niet? Waarom nu, en toen niet?”, vertelt Vanblaere in Terzake.

De grote vraag is dan ook of er nog iets gevonden zal worden en zo ja, of het materiaal nog bruikbaar zal zijn voor het onderzoek.

Ook de informant heeft twijfels bij het onderzoek. “Willen ze die wapens wel vinden? Die bedenking heb ik mij gemaakt.” Toch is hij er van overtuigd dat de wapens nog in de vijver liggen. “Waarom zouden ze daar niet meer liggen? Ik alleen wist ervan. En de federale politie.”

Hij denkt dan ook dat er veel mensen zenuwachtig zijn nu ze horen dat er gegraven wordt. “Ze zijn allemaal oud geworden, maar ze zijn nog niet allemaal dood.” Of hij zelf weet wie er achter de bende zit? “Je moet het statistisch bekijken. De bendeleden waren destijds rond de 30. Iedereen leeft ongeveer 70 jaar, al zijn er die vroeger sterven. Ga ervan uit dat de helft nog leeft.”

“Ik heb hem nooit gevraagd of hij bij de Bende van Nijvel zat”

De informant omschrijft Pilarski als een koele killer die hield van vrouwen en van geld uitgeven. “Uit de gesprekken die hij voerde kon je uitmaken dat hij heel goed wist wie er bij de Bende van Nijvel zat. Bij artikels in de krant, kon hij zeggen: “Je moet nu eens kijken, die onnozelaars zoeken de Bende van Nijvel en ik ken er de helft van.”

“Ik heb hem nooit gevraagd of hij bij de Bende van Nijvel zat. Dat doe je niet, want dan is het vertrouwen weg.” Of Pilarski ooit mensen vermoord heeft, weet de informant niet. “Hij heeft me dat nooit openlijk gezegd, maar ik zie er hem toe in staat.”

Pilarski zelf verdween jaren geleden van de aardbol. Het gerucht gaat dat hij gedood werd bij een overval in Soedan, maar een lijk is er nooit gevonden.

Bron » VRT Nieuws

Speurders zoeken opnieuw naar wapens Bende van Nijvel

De speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaan vandaag dreggen naar wapens die gebruikt zouden zijn door de Bende van Nijvel bij de overval in Aalst in november 1985. De zoekwerken zullen minimaal een week in beslag nemen.

Bij de overvallen die toegeschreven werden aan de Bende van Nijvel vielen tussen 1982 en 1985 28 doden. Bij de laatste overval op het Delhaize-warenhuis op 9 november 1985 in Aalst werden acht mensen vermoord.

Volgens een informant van de politie zouden de wapens die gebruikt werden bij de overval in Aalst nog diezelfde avond zijn gedumpt in een oude zandwinningsput in Adinkerke. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie door Patrick Pilarski, een Brusselse gangster die uit Adinkerke afkomstig was.

Pilarski zou het verhaal vijftien jaar geleden in Spanje verteld hebben aan een ex-celgenoot van hem. Pilarski zou naar eigen zeggen de leden van de Bende van Nijvel goed gekend hebben en in hun opdracht de wapens hebben verstopt. Van Pilarski zelf is al vele jaren geen spoor meer. Er is dus niemand die het verhaal nog kan bevestigen.

Seksfeestjes

Pilarski had in de jaren 70 een relatie met de beruchte Franse prostituee Maud Sarr, die ooit op tv vertelde dat ze had deelgenomen aan seksfeestjes met hooggeplaatsten, de zogenoemde roze balletten. Maar van de woorden van Sarr zijn nooit bewijzen gevonden. Ook dat er een verband zou zijn tussen die vermeende roze balletten en de Bende van Nijvel is nooit aangetoond.

De informatie over de gedumpte wapens van de Bende is al een aantal jaar in het bezit van het gerecht. Maar omdat de kans dat er effectief iets ligt in de vijvers zeer klein wordt gedacht, werd lang gewacht met het beginnen aan dure zoekwerken.

Bron » De Standaard

Liggen in deze vijvers gedumpte wapens Bende van Nijvel? Zoekactie gestart

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is vanochtend gestart met een zoekactie in drie vijvers in Adinkerke. Wapens die gebruikt werden bij de overval op de Delhaize in Aalst in 1985 zouden daar mogelijk gedumpt zijn.

De Bende van Nijvel wordt verantwoordelijk geacht voor een hele reeks overvallen tussen 1982 en 1985. In totaal vielen daarbij 28 dodelijke slachtoffers. Bij de laatste overval op 9 november 1985 in Aalst werden acht mensen doodgeschoten. De wapens die gebruikt werden zouden volgens een informant diezelfde avond nog door een Brusselse handlanger gedumpt zijn in Adinkerke.

De zoekactie ging vanochtend van start in de oude zandwinningsputten aan de Vijverstraat. Momenteel zijn de voorbereidende werken nog aan de gang. De zoekactie zal bij elk van de drie vijvers wellicht een week in beslag nemen.

Bron » De Morgen

Speurders zoeken naar wapens van Bende van Nijvel in Adinkerke

In Adinkerke beginnen speurders te zoeken naar wapens die mogelijk gebruikt zijn door de Bende van Nijvel. In de jaren 80 schoot de bende 28 mensen dood, tijdens 17 overvallen. Speurders zullen de komende dagen vooral onder water zoeken, in een oude zandwinningsput.

Volgens een informant zouden de wapens daar gedumpt zijn. Het gaat om een gangster uit Adinkerke die het verhaal had verteld tegen een celgenoot. De zoekwerken in de vijver zullen minstens een week duren.

VRT-justitiespecialiste Caroline Van den Berghe verwacht geen grote doorbraak in het onderzoek. “Het gerecht zou al enkele jaren over de informatie beschikken, maar pas nu over voldoende mensen en middelen beschikken. Dát er is gewacht met de zoekactie, wijst erop dat de kans bijzonder klein is dat er iets gevonden wordt. Mochten er toch wapens worden bovengehaald, dan is het ook de vraag of die nog bruikbaar zijn voor het onderzoek.”

Bron » VRT Nieuws

Speurders Bende van Nijvel onderzoeken oude tip: Sprak ‘de reus’ zijn mond voorbij?

Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaan binnenkort dreggen in vijvers in het West-Vlaanderse Adinkerke. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Bende van Nijvel maakte in België tussen 1982 en 1985 liefst 28 doden tijdens 17 roofovervallen. In november 1985 pleegde ze in Aalst haar laatste bloederige wapenfeit. Daarbij vielen 8 doden en werd amper 24.000 euro buitgemaakt.

In de dagen na die overval reed ene Patrick Pilarski (toen 25 jaar) volgens Het Laatste Nieuws naar het huis van zijn vader in Adinkerke. De jongeman verbleef in Brussel en was bij het gerecht bekend voor gewapende overvallen, drugstransporten en zwendel met gestolen cheques. Volgens een informant reed hij in de buurt van Veurne door een versperring van de rijkswacht toen hij die avond naar zijn ouders reed.

Pilarski kon ontkomen. De politie zette de achtervolging in, reed naar zijn ouders, maar trof hem daar niet aan. Pilarski had zich verstopt. Ook de wapens die hij bij zich had – een riotgun, jachtgeweer en Winchester-karabijn – werden niet gevonden.

Gestorven tijdens overval

Volgens Het Laatste Nieuws deed Pilarski jaren later het hele verhaal aan een man die hij had ontmoet in de gevangenis. Het tweetal zat 15 jaar geleden in Spanje, waar ze de kost verdienden als drugskoeriers. Pilarski zou zijn metgezel hebben verteld hoe zijn vader de wapens had gedumpt in een voormalige zandwinningsput achter zijn huis in Adinkerke. Op die plek liggen nu twee vijvers in een natuurgebied.

Volgens de informant deed Pilarski voorkomen alsof hij de daders van de Bende van Nijvel goed had gekend. Hij zou hand- en spandiensten voor de bende hebben gedaan, zoals het wegmoffelen van wapens. De Belgische onderzoekers zouden de tip 11 jaar geleden al hebben ontvangen, maar nu budget hebben vrijgemaakt voor het dreggen.

De ‘reus’

Of Pilarski zelf ook deelgenomen zou hebben aan de overvallen van de Bende, is niet duidelijk. Volgens de Vlaamse krant stemt zijn profiel mogelijk overeen met dat van de zogenaamde ‘reus’ van de Bende. De ‘reus’ was volgens de Belgische onderzoekers een van de drie leiders van de bende. Hij leidde de overvallen. ‘De killer’ pleegde de meeste moorden (mogelijk 23 van de 28) en de ‘chauffeur’ bestuurde de vluchtauto. Na de overval in Aalst werd het stil rond de Bende van Nijvel.

Spanje

Pilarski verdween ruim tien jaar geleden uit Spanje. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord. Mogelijk kwam hij om bij een roofoverval in Soedan. Ook zijn vader is intussen overleden.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel bleef tot dusver zonder concreet resultaat. Dat kwam onder meer doordat het aanvankelijk verspreid was over arrondissementen en politiediensten die meer oog leken te hebben voor elkaar en voor de publieke opinie, dan voor de waarheid.

In 2004 zochten rechercheurs -zonder resultaat – naar het lichaam van ‘de killer’ in het bos van La Houssière. Er doken toen wel twee kogels, twee kogelhulzen, een jas, een uurwerk en oude munten op. Ook in 2005 werd er nog een zoektocht georganiseerd, maar ook deze keer zonder resultaat. In 2010 werd gezocht in het kanaal in de buurt van Ronquières, ook ditmaal zonder resultaat.

Wel werd in mei 2014 de mogelijke chauffeur van de bende gearresteerd. Hij werd later weer vrijgelaten.

Bron » AD

Speurders Bende van Nijvel plannen dregwerken na tip: 31 jaar later gaan ze wapens uit vijver halen

Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel starten binnenkort dregwerken in vijvers in Adinkerke. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste raid op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt. De Bende van Nijvel maakte tussen 1982 en 1985 liefst 28 doden tijdens 17 overvallen.

In november 1985 pleegde ze in Aalst haar laatste bloederige wapenfeit. Daar vielen 8 doden en werd amper 24.000 euro buitgemaakt. In de dagen erna reed ene Patrick Pilarski, toen 25, naar het huis van zijn vader in Adinkerke. Zoon Patrick verbleef in Brussel en was bij het gerecht bekend voor gewapende overvallen, drugstrafieken en zwendel in gestolen cheques. ­

Volgens een informant reed hij in de buurt van Veurne door een versperring van de rijkswacht toen hij die avond naar zijn ouders stoof. Hij kon ontkomen. De politie zette de achtervolging in, reed naar zijn ouders, maar trof hem daar niet aan. Pilarski had zich verstopt. Ook de wapens die hij bij zich had – een ­riotgun, jachtgeweer en Winchester-karabijn – werden niet gevonden.

Patrick Pilarski deed jaren later het hele verhaal aan een man die hij had ontmoet in de gevangenis. Volgens Pilarski had zijn vader de wapens gedumpt in een voormalige zandwinningsput achter zijn huis aan de Moere­steenweg.

Bron » Het Laatste Nieuws

Na 31 jaar dreggen naar wapens Bende van Nijvel

Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel starten binnenkort dregwerken in vijvers in Adinkerke. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste raid op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt.

De Bende van Nijvel maakte tussen 1982 en 1985 liefst 28 doden tijdens 17 overvallen. Volgens bronnen belandde de informatie over de wapens van Pilarski 11 jaar geleden al bij het gerecht, maar werd ze nooit grondig onderzocht.

Wat er ook van zij, het is maar de vraag of de zoektocht in de vijvers nog iets kan opleveren. Als ze er al liggen en gevonden worden, dan zal nog moeten blijken of ze nog iets bruikbaars opleveren voor het onderzoek. En mocht dat blijken, dan weet het gerecht daarom nog niet wie die wapens heeft gehanteerd.

Bron » De Morgen