Strengere wapenwet in stroomversnelling

Ondanks het verzet van wapenliefhebbers ziet het er naar uit dat de strengere wapenwet er snel komt. MR-kamerlid Philippe Monfils vroeg gisteren in de kamercommissie Justitie als eerste het woord bij de hoorzittingen over de nieuwe wapenwet. Of er al duidelijkheid was over hoe snel de wet goedgekeurd kon worden, wilde hij van voorzitter Martine Taelman (VLD) weten. “Ik vind dat we snel moeten gaan. De publieke opinie wil dit.”

Meer dan een kamerlid luisterde met open mond naar de verklaringen van de Franstalige liberaal. Monfils wierp zich in de vorige regeerperiode als senator op als de grootste tegenstander van een strengere wapenwet.

Amper een jaar geleden, toen de paarse regering het wetsontwerp van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) groen licht gaf, haalde Monfils nog zwaar uit in een interview met La Libre Belgique: “Waarom zouden we de vrije verkoop van wapens verbieden als je weet dat je op bepaalde plaatsen in ons land voor 75 euro een kalasjnikov kan kopen”.

Stijn Bex (Spirit) en Muriel Gerkens (Ecolo) namen de “hypocrisie” van het MR-kamerlid zwaar op de korrel. Die repliceerde droogweg dat het niet hypocriet is om als parlementslid gewoon te antwoorden op een vraag van de bevolking om snel een wet goed te keuren.

Anne-Marie Moermans, van de Luikse wapenfabrikant Verees, benadrukte tijdens de hoorzitting dat haar onderneming nog wapens had geleverd aan de laatste Russische tsaar. “Onder onze klanten tellen we verschillende koninklijke families.”

“Welke verzamelaars zullen nog investeren in onze producten, als de wetgeving strenger wordt”, klonk het. Volgens Moermans betekent het ontwerp een catastrofe voor een sector die goed is voor 20.000 banen en een omzet van 600 miljoen euro.

Luc Brees van het Koninklijk Verbond der Schuttersverenigingen verklaarde dat de huidige wetgeving nu al zeer streng is. Volgens Brees mag de wet “in deze sfeer van hysterie” niet worden gewijzigd.

De vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers verspreidde een persmededeling waarin ze hard van leer trok tegen een verstrenging (zie inzet). De vereniging merkt onder meer op dat bij de genocide in Rwanda de meeste mensen met machetes werden vermoord en niet met vuurwapens.

Onder meer Pax Christi en strafpleiter Jef Vermassen verdedigden de wetswijziging. “Het is een aanzienlijke verbetering van de wetgeving”, zei Bart Horemans van Pax Christi. Al vond hij dat de wijziging rijkelijk laat komt.

De kamercommissie begint vandaag met de algemene bespreking van het wetsontwerp. Minister Onkelinx bevestigde gisteren dat het voor de regering om een prioritair dossier gaat en het dus belangrijk is dat snel wordt gewerkt.

SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen diende een amendement in waardoor de overgangsmaatregelen in de nieuwe wet worden verstrengd zoals de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens had voorgesteld. Volgens een aantal parlementsleden is het niet onmogelijk dat de bespreking van de wapenwet vandaag al wordt afgerond.

Bron » De Standaard

Wetsontwerp wapenwet wellicht donderdag al in plenaire zitting

De kamercommissie Justitie stemt woensdagavond al over het ontwerp van nieuwe wapenwet. Wellicht staat het dossier ook donderdag al op de agenda van de plenaire vergadering. De discussie over de verstrenging van de wapenwet van 1933 gaat momenteel nog altijd voort in de commissie. De commissieleden hebben al meer dan de helft van de artikelsgewijze bespreking achter de rug. Het is de bedoeling om vandaag nog te stemmen.

Verschillende partijen en de regering zelf dienden nog een reeks amendementen in op de wettekst. Over een aantal tekstwijzigingen bestaat een akkoord binnen de meerderheid. Het belangrijkste amendement heeft te maken met de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet. Bedoeling is dat een hele reeks artikelen al in voege treedt op het moment dat de wet in het Staatsblad verschijnt.

Het gaat onder meer over artikel 11, dat alle vuurwapens vergunningsplichtig maakt. Dat moet vermijden dat personen nog vrij een wapen kunnen kopen tussen het moment dat de wet wordt goedgekeurd en de uitvoering van de wetgeving. Die uitvoering kan een tijdje in beslag nemen, luidde het woensdag. De goedkeuring van een rist amendementen staat normaal gezien een eindstemming over een wettekst in de weg, maar er bestaat in dit geval een consensus om af te wijken van het reglement.

Die consensus moet ook toelaten om het dossier morgen/donderdag al te behandelen in de plenaire vergadering, al bestaat daarover nog geen volledige zekerheid. Het ontwerp – een uitvoering van een Europese richtlijn uit 1991 – maakt alle vuurwapens in principe vergunningsplichtig. Uitzondering zijn de jacht- en sportwapens, waarvoor bij de aankoop een jacht- of sportschutterslicentie moet kunnen worden voorgelegd.

De aanvragen worden behandeld door de provinciegouverneur, die binnen de drie maanden een beslissing neemt, op basis van het advies van de lokale politie en de procureur des konings. De aanvrager moet aan een waaier van voorwaarden voldoen, zoals meerderjarig zijn, een medisch attest kunnen voorleggen, geen strafblad hebben en slagen voor een theoretische en praktische proef. Hij dient tevens een geldige reden op te geven voor de aanvraag.

Bron » De Standaard

Commissie Justitie zet unaniem licht op groen voor wapenwet

De kamercommissie Justitie heeft woensdagavond alle artikelen van het wetsontwerp van nieuwe wapenwet goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem. Donderdagvoormiddag komt de commissie opnieuw samen voor de eindstemming. Nadien beslist de conferentie van de voorzitters of het ontwerp in de namiddag plenair wordt behandeld.

De wettekst maakt de wapenwet van 1933 strenger en bepaalt dat alle vuurwapens voortaan vergunningsplichtig zijn. Voor jacht- en sportwapens moet bij de aankoop een jacht- of sportschutterslicentie voorgelegd kunnen worden.

Bron » De Standaard