Politietop: “Veiligheid in gevaar door geldgebrek”

Door besparingen heeft de federale politie meer dan honderd investeringen niet kunnen uitvoeren, klagen politiebazin Catherine De Bolle en haar drie topdirecteurs aan. Er is zelfs geen geld meer voor de reparatie van gepantserde voertuigen die geldtransporten begeleiden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) hebben een niet mis te begrijpen schrijven gekregen van commissaris-generaal Catherine De Bolle en haar drie directeurs-generaal: Olivier Libois, Jean-Marie Van Branteghem en Claude Fontaine.

De politiebonzen maakten elk een lijst met projecten die niet konden doorgaan door geknibbel op hun centen. Er staan meer dan honderd niet-gerealiseerde projecten opgesomd. Om te tonen dat het menens is, vermelden De Bolle en co. telkens wat de gevolgen vandaag zijn en welke gevolgen ze vrezen op termijn.

Zo zeggen de politiebonzen dat ze niet langer kunnen garanderen dat alle geldtransporten zullen worden beschermd. Reden: een groot aantal van die gepantserde politievoertuigen is defect en er is geen geld om ze te herstellen. Het gaat om minstens tien peperdure 4×4’s die noodgedwongen aan de kant staan. Nog een aantal andere voertuigen is op onderhoud. Samen is bijna de helft van die vloot onbruikbaar.

De politietop klaagt aan dat de inspecteur Financiën meermaals de aankoop van reserveonderdelen heeft geweigerd. De inspecteur moet advies geven voor overheidsopdrachten boven 31.000 euro. Omdat de situatie vandaag zodanig ernstig is, hebben de topflikken het kabinet van Binnenlandse Zaken en het Crisiscentrum al op de hoogte gebracht. De vrees van De Bolle en haar directeurs: “We zullen opdrachten moeten weigeren.”

“Het gaat van kwaad naar erger”, zegt Jan Adam (ACV-Politie). “De besparingen bemoeilijken intussen niet meer alleen de werking van de politie, maar brengen ook de veiligheid van het politiepersoneel én de burger in het gedrang.”

Adam zegt dat er de voorbije vijf jaar voor 157 miljoen euro werd bespaard op de voorziene kredieten van de federale politie. Dat is veel als je weet dat de personeelskosten alleen vorig jaar 876 miljoen euro bedroegen. De vakbondsvoorzitter spreekt over schrijnende toestanden op het terrein. “Een aantal gebouwen van de federale politie zijn vandaag gewoon niet meer beveiligd wegens geldgebrek.”

Andere voorbeelden: het eliteteam POSA in Gent kan de helft van zijn voertuigen niet gebruiken. “Sommige staan al maanden stil wegens reparaties van 100 euro. Onbegrijpelijk”, foetert Adam. Bij de motorrijders van de verkeerspolitie zijn er dan weer geen helmen en motorpakken meer. “Hoe kan de inspecteur Financiën dat nu tegenhouden? Hij saboteert gewoon de politie”, meent Adam. Verder zijn ook nog drie schietstanden, waar de politie verplicht schietoefeningen houdt, al meer dan een jaar dicht.

De ACV’er ziet niet meteen beterschap. “Uit goede bron weten we dat door de recente begrotingscontrole de federale politie opnieuw 41 miljoen euro zou moeten besparen. Dat is catastrofaal.” Wat betreft de personeelsbegroting dit jaar dreigt een gat van ruim 5 miljoen euro.

De federale politie bevestigt de noodkreet van hun vier hoogste politiedirecteurs. Woordvoerder Tine Hollevoet: “Het is hun taak om beide ministers op de hoogte te houden van de operationele werking van de federale politie en de gevolgen daarvan, zowel positieve als negatieve.”

Criminoloog en veiligheidsspecialist Brice De Ruyver snapt het manoeuvre van de politietop. “Er wordt al jaren roofbouw gepleegd op het budget van de federale politie. Momenteel gaat 95 procent van het budget van de gerechtelijke politie op aan personeel. Ik moet daar geen tekeningetje bij maken: zelfs om elementaire dingen te vervangen, is er gewoon geen budget. Dat wreekt zich op een bepaald moment. Intussen is de situatie uitzichtloos.”

Minister Joëlle Milquet voelt zich niet aangesproken. “De minister heeft zich altijd ingezet om zoveel mogelijk middelen vrij te maken voor de federale politie. Vaak stond ze daar alleen in”, zegt haar woordvoerster Ingrid Van Daele. Volgens haar gaat de federale politie ook niet vrijuit. “De minister vraagt al een hele tijd vergeefs naar een meerjarenplanning. Nu krijgt ze maar elk jaar zo’n plan. De politie zou veel sneller voorstellen moeten doen en zelf prioriteiten stellen.”

Bron » De Morgen

Politietop klaagt over “gevaarlijke besparingen”

De top van de federale politie trekt aan de alarmbel over de budgettaire toestand, zo schrijven De Tijd en De Morgenvandaag. Door besparingen kunnen ruim honderd investeringen niet uitgevoerd worden en dat brengt de veiligheid in gevaar, luidt het.

Commissaris-generaal Catherine De Bolle en haar drie directeurs-generaal zijn in hun pen gekropen, weet De Morgen. Ze stelden een lijst met projecten op die niet konden doorgaan. Telkens koppelden ze daaraan ook de gevolgen vandaag en op termijn. Omdat een groot aantal gepantserde politievoertuigen defect is, en er geen geld is voor herstellingen, kunnen de politiebazen naar eigen zeggen bijvoorbeeld niet langer garanderen dat alle geldtransporten zullen worden beschermd.

De Tijd deed een rondvraag bij een tiental politiedirecteurs. “In de gerechtelijke arrondissementen kunnen de speurders geen computerkabeltje meer aanschaffen”, zegt één van hen. “Toestellen zijn onbruikbaar bij gebrek aan batterijen. Op sommige plaatsen moeten de speurders zelfs bedelen bij de gevangenis om wat boterhammen te krijgen voor aangehouden verdachten. Waar zijn we mee bezig?”

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) reageert in De Morgen. “De minister heeft zich altijd ingezet om zoveel mogelijk middelen vrij te maken voor de federale politie. Vaak stond ze daar alleen in”, zegt haar woordvoerster. De politie gaat ook niet vrijuit, klinkt het. “De minister vraagt al een hele tijd vergeefs naar een meerjarenplanning.”

Bron » De Morgen

Gruwelijke moord op Christine Van Hees na 30 jaar nog altijd onopgelost

De moord op het 16-jarige meisje Christine Van Hees blijft ook na 30 jaar onopgelost. Het gerecht slaagt er niet in een dader te identificeren voor één van de gruwelijkste moordzaken van de voorbije jaren.

Donderdag is het exact dertig jaar geleden dat de toen 16-jarige Christine Van Hees vermoord werd teruggevonden in een verlaten champignonkwekerij in Oudergem. Ze werd aan handen en voeten gebonden, langdurig gefolterd en gewurgd. Ondanks jarenlang onderzoek zijn de dader of daders van de moord nooit kunnen geïdentificeerd worden. Eén man zat wel drie jaar in voorhechtenis maar werd uiteindelijk vrijgelaten en nooit vervolgd. Zelfs een verlenging van de verjaringstermijn en een ultiem getuigenverhoor, in 2011, leverden niets op.

Op 13 februari 1984 kreeg de brandweer om 20.47 uur een oproep binnen omdat een verdachte rookpluim opsteeg uit een gewezen champignonkwekerij in Oudergem, dichtbij de huidige campus van de Vrije Universiteit Brussel. De kwekerij lag er al sinds 1972 verlaten bij, maar werd regelmatig gebruikt door punkers en druggebruikers.

De brandweer vreesde dan ook voor mogelijke slachtoffers en rukte meteen uit. Eenmaal ter plekke ontdekten de brandweerlui een stapel smeulende houten dozen, waarop het verminkte en gedeeltelijk verbrande lichaam van een jonge vrouw lag. Zij was aan handen en voeten gebonden met een snoer dat ook om haar hals gedraaid was. Haar kleren en juwelen lagen naast haar. Volgens de wetsarts was ze gefolterd en gewurgd.

Het lichaam was zo erg toegetakeld dat de identificatie moeilijk verliep, maar uiteindelijk bevestigden de ouders van Christine Van Hees dat het wel degelijk om hun dochter ging. Het meisje was de avond voordien niet naar huis gekomen en was het laatst in leven gezien de dag voor haar dood, toen ze om 17.20 uur door de Wayezstraat in Anderlecht stapte, richting metrostation Sint-Guido.

Het gerechtelijk onderzoek spitste zich al snel toe op de groepjes jongeren die de verlaten champignonkwekerij bezochten en op 13 september 1984 werd Serge C. opgepakt, een punker wiens kapsel hem de bijnaam “De Irokees” had opgeleverd. Hij werd een twintigtal keer ondervraagd en legde de speurders tien verschillende versies voor. In één daarvan verklaarde hij dat Christine Van Hees vermoord was omdat ze op de hoogte was van een inbraak in een kazerne van het leger, waar wapens zouden gestolen zijn die later gebruikt werden bij overvallen.

Het onderzoek levert echter geen sluitende bewijzen op tegen de man en hij werd na drie jaar, twee maanden en vier dagen weer vrijgelaten.België werd in 1991 door het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg veroordeeld voor de overschrijding van de redelijke termijn van voorhechtenis. Sindsdien leverde het onderzoek geen enkele verdachte meer op.

In de nasleep van de zaak-Dutroux beweerde Regina Louf, ook bekend als getuige X-1, dat Van Hees vermoord werd tijdens een satanisch ritueel waarbij ook Dutroux en Michel Nihoul aanwezig waren maar ook dat spoor liep dood.

In 2011 deden de speurders van de moordsectie van de Brusselse federale gerechtelijke politie nog een ultieme poging, nadat ze het dossier lieten lezen door de “Cold Cases”-afdeling. Er werd gezocht naar de inzittenden van een donkerkleurige Pontiac Firebird Trans Am, die in de omgeving van de feiten gezien was en vijftien mensen, leden van een Brusselse rockabilly-band, werden ondervraagd en moesten DNA-stalen afleveren maar ook deze twee pistes leverden geen succes op.

Eind januari 2014 bracht het Brusselse parket de ouders van Van Hees dan op de hoogte dat het dossier omwille van de verjaring afgesloten werd. Het dossier moet daarvoor wel nog eerst langs de Brusselse raadkamer, die officieel de verjaring moet vaststellen. Een datum voor die raadkamerzitting is er nog niet, zo meldt het parket.

Bron » Knack

Onderzoek Bende van Nijvel na 32 jaar alweer terug bij af

De communautaire oorlog rond de Bende van Nijvel is beslecht. Nadat Waalse speurders twee jaar lang trachtten te bewijzen dat hun Vlaamse collega’s in 1986 zelf wapens in het kanaal gooiden, komen ze daar nu schoorvoetend van terug. Killersbrabant.be is de website van de cel Waals-Brabant, een tienkoppig speurdersteam in Charleroi dat na 32 jaar nog steeds zoekt naar de Bende van Nijvel.

Op de site kun je staren naar de luttele bewijssstukken die de Bende achterliet. Een foto van de muts van de mysterieuze reus, weggewaaid tijdens de raid op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985. Verder: een karabijn, een landkaart, wat kogelhulzen, gedroogde maaltijdcheques uit 1985, twee flappen kogelvrije vest en een geldkoffer. Wat de speurders hopen, is dat iemand hier naar kijkt en een briljante ingeving krijgt.

De meeste van deze spullen werden in 1986 door speurders van de cel Delta van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch opgevist uit het Large de Fauquez, een arm van het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières. Het was het eerste en helaas laatste succesje in 32 jaar zoeken naar de Bende. Na de overval in Aalst hadden getuigen gezien dat er zakken in het water waren gegooid. Duikers van het parket van Nijvel hadden de bodem doorzocht en niets gevonden. Een jaar later gingen Vlaamse duikers het water in. Met succes.

Met de vondst, jarenlang gezien als een staaltje van puik speurwerk, is echter geknoeid, zo heette het in 2012 opeens. Op de website werd dit zinnetje onder de foto’s toegevoegd: ‘Volgens de elementen uit het onderzoek gesteund op een expertenrapport van het NICC konden deze stukken niet langer dan een à twee maanden in het water gelegen hebben bij de ontdekking.’

De spullen zouden dus pas midden 1986 in het water zijn gegooid. De nieuwe onderzoeksrechter Martine Michel liet alle vroegere leden van de cel Delta convoceren voor verhoren. Het ging om enkele monumenten uit het vaderlandse politiewezen als Fons Van Riel, Walter DeMoerloose, Eric Sack en Philippe Vermeersch. Een van hen, Danny Collewaert, werd opgehaald met een bevel tot medebrenging waarin sprake was van ‘feiten van diefstal met geweld en moord’.

De speurders, vaak al gepensioneerd, werden er door hun jongere collega’s van beschuldigd dat ze de wapens zelf in het water hadden gegooid of in 1986 een tip hadden gekregen. “Dat wilden ze weten”, zegt een van hen. “Van wie kwam de tip? Geef ons de naam, en dan pakken wij de Bende. Dat was hun redenering.”

De onderzoeksrechter baseerde haar vermoedens op een rapport van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC). Daar deed men een vergelijkende test en legde men euromuntjes en maaltijdcheques in het water. Die bleken na enkele weken meer te zijn verroest en afgebroken dan die uit 1986.

In december van vorig jaar stelden de speurders samen met de ook gepensioneerde Troch een uitgebreid verweer op. Ze wezen er daarin op dat de euro in 1986 nog niet bestond en dat maaltijdcheques in die tijd van een ander materiaal waren gemaakt. Ze maakten de bevindingen van het NICC met de grond gelijk.

Antwoord uit Charleroi kregen de speurders nog niet. Er gebeurde wel iets vreemds op killersbrabant.be. Niet alleen werd onlangs alle Nederlandstalige inhoud verwijderd, maar zo plots als het zinnetje over het NICC-rapport op een dag in 2012 kwam, zo plots is het verdwenen. De bezoeker wordt opnieuw gevraagd te kijken naar de flappen kogelvrije vest, de maaltijdcheques en de geldkoffer. Net als vroeger staat er: “Gevonden in het Large de Fauquez in Ronquières.”

Gevraagd om uitleg, reageert onderzoeksrechter Martine Michel achteloos: “Dat had ik niet gezien. Dat is vast een foutje.” Op de vraag of het klopt dat verdenkingen van manipulatie tegen de vroegere cel Delta niet langer gelden, zegt ze: “Ik wens daaromtrent momenteel liever niet te communiceren.”

De zaak van de Bende van Nijvel, die 28 mensen vermoordde, verjaart in november 2015. Een van de recent geviseerde speurders is verbitterd: “Er is weer eens twee jaar verspild met het najagen van spoken. Er was al niet veel tijd meer.”

Bron » De Standaard

Politie rekruteert undercoveragenten

In de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit worden steeds vaker undercoveragenten ingezet om misdaden op te lossen en drugscircuits bloot te leggen. Daarom gaat de directie van de speciale eenheden van de federale politie (CGSU) op zoek naar nieuwe kandidaten.

Infiltreren in drugs- of motorbenden, met pooiers champagne drinken in louche bars of overvallen voorbereiden met zware gangsters. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op undercoveragenten om misdaden op te lossen.

“Wij zoeken zowel mannen als vrouwen. Van alle leeftijden en van verschillende etnische herkomst. Meer details over voorwaarden en selectieprocedure worden eind deze maand bekendgemaakt. Kandidaten moeten wel een politieopleiding gevolgd hebben en krijgen eens geselecteerd een zeer grondige opleiding”, zo klinkt het. Hoeveel nieuwe infiltranten nodig zijn, wordt niet vrijgegeven.

“Discretie is van levensbelang. Voor je eigen veiligheid. Maar ook die van je familie en collega’s. Je moet een goed acteur zijn, zonder toneel te willen spelen. Anders val je snel uit je rol”, zegt een gewezen undercoveragent die om begrijpelijke reden anoniem wenst te blijven. Want eens undercover, altijd undercover.

“Als criminelen weten dat je een valsspeler bent of was, is het niet uitgesloten dat je op een dag, soms jaren later, de rekening gepresenteerd krijgt. Omdat je enkel met de zwaarste criminelen te maken krijgt.”

Bron » Gazet van Antwerpen